Nieuwsbrief 4, 7 juli 2018

Actuele zaken…

Met de zomer in volle gang is een nieuwsbrief op haar/zijn plaats. De scholen gaan bijna sluiten, de eindexamenleerlingen hebben hun uitslag. Er zijn verschillende alarmerende berichten, o.a. over insecten en zwaluwen. Ik hoop zo dat we deze crisis door komen!

De verschillende klein fruit oogsten zijn binnen, ook op de Hollanderbroeksestraat 32 zit zo’n bedrijf dat heel efficiënt de oogst weet te verwerken! Ook op de Parkse Gaard zijn in samenwerking met De Bredelaar de eerste oogsten aan bessen verwerkt..

De monitoring van verschillende diergroepen en plantenfamilies is begonnen van de voedselbossen in de Park. De vlindertelling bijeenkomst op de Landerij was een mooi beginpunt. En inderdaad, na een koud begin, buitelen de vlinders over elkaar heen!

 

De geboorte van een drieling…

Een heel mooi begin was de komst van jongen in de valkenkast, die met NL Doet dit voorjaar geplaatst is op de Parkse Gaard. Drie jongen die uitvliegen! En zelf weer een territorium gaan zoeken? Natuurlijk zitten er genoeg muizen in de voedselbossen, misschien ook bewoning volgend jaar op Appelland? Misschien ook iets voor onze sponsor Golfbaan Welderen…

 


foto Margreet Jellema

foto Bart ten Westeneind

Overleg met Staatsbosbeheer

In het begin van 2018 zijn we als stichtingsbestuur op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer. In het kader van groot onderhoud in de bosjes van SBB in de Hollanderbroek, de “Bremerton” en de “Oostermeint” wilde SBB ons informeren. En natuurlijk hebben wij ook altijd een mening. Zo is de poel in met name de Bremerton aan het verlanden, en hebben we de ruimte nodig voor het eerste Wildebijenhotel van de Overbetuwe voor allerlei bloeiende struiken. De essentakziekte slaat ook in de bosjes toe, en we maken ons zorgen over de veiligheid van de mensen die daar wandelen. Voor mensen die echte natuur willen meemaken, zijn de bosjes nog steeds belangrijk. Ook al omdat ze zo weinig bosgebiedjes hebben in de Overbetuwe. We zouden het niet willen meemaken dat deze bosjes niet meer toegankelijk zouden zijn.

 

Ontgronding: na Heteren ook bij Randwijk?

In de uiterwaarden is er ook altijd wat te doen. We hebben net de ontgrondingen bij Heteren gehad, sterker nog, daar wordt nog steeds gewerkt. En daar komt een aanvraag voor een ontgronding bij Randwijk. Ik hoop dat het oude landschap dat er nu nog is, niet wordt afgegraven. Wat dat betreft zou u nu een kijkje moeten gaan nemen, bij Lexkesveer is een heel mooie wandeling mogelijk over een oude zomerdijk! SOGN gaat in ieder geval een zienswijze indienen!

 

Waar is de jonge wilgenaanplant gebleven?

Niemand denkt nu nog aan de winter, maar we werden er op het schouwpad dat langs het circuit op De Park loopt (wie kent nog niet De Groene Loper?) op gewezen: de nieuwe staken die de oude knotwilgen op termijn moeten gaan vervangen, zijn weggehaald. Niemand weet wie dat doet, het Waterschap niet, de Park Lingezegen organisatie niet, maar wie dan wel? Ter herinnering een foto nog van deze winter, toen de Wilgenknotploeg aan het werk was.

 

Zo maar een leuke foto….

Een klein uitstapje naar Lingewaard? Yvonne van Hoorn maakt er de mooiste foto’s ..

 

Voor nu: veel wandel en kijkplezier deze zomer. Er is waarlijk veel te zien in onze eigen omgeving!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 3, 21 april 2018

Wilde bijen tellen

Een nieuwsitem dat je eigenlijk niet mag missen is het wilde (of solitaire) bijen tellen dit weekend. Een half uurtje in je tuin om plantsoen wandelen en om je heen kijken: op de grond, in het oude hout of op de bloemen vind je allerlei wilde bijen zoemen, naast natuurlijk de nodige vliegen, honingbijen en wespen. Vind je het leuk om ze (een beetje) te leren kennen, dan kan je een telformulier gebruiken dat op www.nederlandzoemt.nl  is te krijgen, naast een handig bijengidsje.

Op 22 april is er ook aandacht voor de bijentelling  op Radio Gelderland. Op het facebook bericht  #ZinInZondag wordt verwezen naar een uitzending van 07.15, 08.15, 09.15 uur, aarin verslaggever Laurens Tijink samen met imker Leo Starink op zoek gaat naar bijen #nationalebijentelling 

Je kan zondagmiddag natuurlijk ook even langs komen op de Landerij de Park, daar wordt extra aandacht aan de bijen gegeven op de “vier het voorjaar” dag, een echt publieksevenement. Ook verschillende voedselbossen zijn aanwezig. O.a. zijn er rondwandelingen door het gebied.

 

Livestream van honingbijen

Bijzonder feestelijk wordt de livestream van de honingbijen op de bijenstal van Landerij de Park. Samen met de imkers van die bijenstal. Met medewerking van Park Lingezegen, SOGN en de Santackergaard is daar een bijenvolk van binnenuit te bewonderen. Ook staat de Plexiglas kast klaar waar je de bijen aan het werk kunt zien, maar nu dus ook digitaal: Omroep Gelderland heeft de installatie verzorgd, en veel mensen hebben geassisteerd bij de realisatie, bedankt! Daar op de buitengewoon pagina is de livestream vanaf zondag te zien op de website van omroep Gelderland.

De stream is vanaf nu reeds live te bekijken op YouTube en op deze pagina!

 

Opmerking!
Omdat de bijen eind augustus naar hun winterverblijf zijn verhuisd, is de livestream van Omgroep Gelderland (tijdelijk) gestaakt!

Nog meer nieuws van Omroep Gelderland

Tenslotte komt er op TV Gelderland ook een nieuwsitem over de wilde bijen op De Parkse Gaard en het nieuwe bijenhotel op de Santackergaard. Daar heb ik nog niet de publicatie momenten van.. Maar eerst: tellen!

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 2, april 2018

NL Doet 2018

Wat was het leuk om met een groep mensen de nieuwe valkenkast op te richten (te zien vanaf het weggetje van De Park), een buitentoilet te realiseren (alleen als kunstwerk al interessant) en lekker koffie te drinken met appeltaart, met dank aan het Oranjefonds!

 

Alle foto’s van deze dag zijn gemaakt door Marco Overdiep. Ze zijn op de website als fotoalbum te bekijken.

Het is duidelijk dat we met onze initiatieven een functie vervullen voor de natuurontwikkeling.  Ook de aanplant van bijendrachtplanten in het Oostermeintbos aan de Langstraat past daarin. Niet alleen bijenhotels zijn er nodig, ook de bloemen die daar bij horen. Kijk op de site van de stichting naar de plek waar je moet zijn!

 

Peren snoeien aan de Wuurde

En dan is opeens NL Doet voorbij, raakten we in een koude front verzeild en was het te koud om te snoeien… En ook daar kwam een eind aan en zijn de peren bomen aan de Wuurde richting Eimeren gesnoeid, op twee na. Volgt u de ontwikkeling ook, tot aan de hangende peertjes aan het einde van de zomervakantie?

 

Wandelen langs onze onverharde paden

En als je dan loopt moet je ook eens De Groene  Loper uitproberen. Een pad langs onverharde wegen, beginnend bij de Landerij, naar het oosten of naar het westen, de contouren van het circuit volgend, maar dan langs de schouwpaden. Kijk maar op dit kaartje… je komt uit via de Santackergaard, de Parkse Gaard, Ecovredegaard, Cidergaard en Kasteeltuin (bij het evenemententerrein), bij de Permacultuurtuin van de Landerij.  Kijk op déze link voor meer informatie over de route.

 

Golfbaan Welderen, ook sponsor van SOGN, timmert mee aan de weg. Zij heeft een wandelpad aangelegd over het golfterrein, die de verbinding vormt tussen Park Lingezegen en Homoet, langs de Bremerton en de Oostermeint.

 

Trots op ons landschap

Een ander plekje om te lopen zijn de uiterwaarden. De inwoners van Randwijk komen er wel vaker: een stukje zomerdijk dat loopt vanaf de Veerweg (richting Lexkesveer) richting uiterwaard. Prachtig uitzicht over de weilanden en akkers, zeker nu met de  roepende Tureluurs, Kieviten en Wulpen. Er is een klein ontgrondingsplan opgesteld in die hoek, vlakbij de rivier, echter net op een stuk dat tamelijk ongeschonden is. Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is daar niet blij mee en dat hebben we laten weten.  Vervelend natuurlijk voor de initiatiefnemers, maar het is ook fijn om hart voor de natuur te hebben. Op teveel plekken hebben mensen het hoofd in de schoot geworpen, en kunnen dan niet meer trots zijn op hun omgeving. Ook daar zou oog van het gemeentebestuur voor moeten zijn: een plek voor dieren (hoogwatervluchtplaats), planten (met name de dynamische natuur) én mensen: om je thuis te voelen. Natuurlijk willen we ook wandelen en ondersteunen we het idee van een langeafstand wandelpad of klompenpad, maar niet ten koste van het landschap.

 

Red de bij, Nederland gifvrij

En: het kan niet anders, het is ongelooflijk dat het nog steeds niet is uitgebannen: de neonicotinoïden.

Europa heeft een openbare raadpleging gelanceerd, en daarmee zouden we een volledig verbod op bijengif kunnen afdwingen! Lidstaten stellen een stemming over dit onderwerp keer op keer uit. Maar DIT is onze kans om het voor elkaar te krijgen. De bijen hebben onze hulp hard nodig en de raadpleging sluit over  48 uur — klik om deel te nemen aan de raadpleging:

Doe mee!

 

Vier het voorjaar!

Op Landerij de Park wordt het voorjaar gevierd! Op 22 april van 12 tot 17 uur. Verschillende voedselbossen staan met een kraam op de markt, de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk ook met de Parkse Gaard.

Voor meer informatie: www.landerijdepark.nl . Bijzonder interessant zijn de monitoringsprojecten die er nu lopen in de voedselbossen: vogels, mossen, vlinders en waterdiertjes.  Maar ook de kwaliteit van de bodem en het water gaan we onderzoeken in dit project. Gesteund door de Park Lingezegen organisatie hopen we aan het einde van het jaar veel meer te weten en te kunnen vertellen over de natuur in De Park. In de kraam op de Landerij kunnen we u meer vertellen!

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Nieuwsbrief 1, januari 2018

Veel nattigheid

Het nieuwe jaar heeft zich inmiddels aangediend, met veel nattigheid. Het water staat overal op de weilanden hoog, niet in de laatste plaats in de uiterwaarden.  Ook in de bosjes van Staatsbosbeheer treden de poeltjes buiten hun normale oevers, maar daar zijn ze op berekend.  Leuk om te zien dat het nieuwe leven ook al weer opduikt. In de behuizing van de vogels denken we vooruit.

Onze contactpersoon bij STONE, STeenuil Overleg NEderland, heeft 3 steenuil kasten laten maken die we kunnen gaan plaatsen. Heeft u belangstelling om dat mee te maken, laat het dan even weten, dat krijgt u een berichtje als het zover is. De bosuilen zijn de eerste vogels die vooruit denken. Vorig jaar was de bosuilenkast in de Oostermeint bewoond, dat moet je toch als natuurliefhebber weten!

 

NL Doet 2018

Op de Parkse Gaard, het voedselbos in Park Lingezegen organiseert weer NL Doet in het voorjaar. Dit jaar gaan we een heuse valkenkast in de Parkse Gaard installeren . Elke dag dat je daar loopt zie je wel torenvalkjes vliegen, en soms roepen. Naar elkaar? Met dit project hopen we meer van hun gedrag te leren..

Wilt u meedoen? Laat het weten op NL Doet, of bij ons mailadres natuurlijk! Natuurlijkk is er veel meer te doen, kijk op https://www.nldoet.nl/klus/30407

 

Lezing door Kars Veling over vlinders voor voedselbossen in De Park

Vlinders zijn sieraden in de natuur. Kars Veling van de Vlinderstichting kan hier boeiend over vertellen en ze laten zien in al hun fleurige verscheidenheid. De vier jonge voedselbossen in De Park nodigen hem uit. Iedereen is welkom en hopelijk zijn er na afloop enkele mensen die willen meehelpen om vlinders te tellen.

Het overgrote deel van de vlinders bestaat uit een beperkt aantal soorten dat goed te herkennen is. Daarom is vlinders tellen snel te leren, zeker door in een groepje te werken.

In de voedselbossen groeit en bloeit de natuur. Naast de aangeplante bomen en struiken die goed voedsel gaan opleveren, vindt een rijk spontaan planten- en dierenleven hier hun plek. Maar hoe rijk is dit? Vlinders tellen geeft een deel van het antwoord en ook inzicht in de landelijke vlinderstand doordat de Vlinderstichting deze gegevens verzamelt. De desbetreffende voedselbossen zijn: Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard en Santackergaard

Locatie: Landerij De Park, De Park 12, 6661 NW Elst(Gld)
Datum: woensdag 28 februari 2018

Aanvang 20:00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Toegang gratis

foto Margreet Jellema

 

Nog meer nieuws uit Park Lingezegen

Er is nog een voedselbos gerealiseerd: Appelland. Direct aan het pas geopende Amadeuspad in Elst. Voor ons een nieuw inkijkje in historische appelrassen, maar nog veel meer. Op 17 februari is de opening, lees maar het  persbericht over Appelland.

De nieuwste mogelijkheid om meer te weten te komen over patrijzen is een inventarisatie project. Op de 5 gaarden in Park Lingezegen gaan we actief bezig met monitoring, maar door de hele Overbetuwe is die mogelijkheid er! Kijk op landschapsbeheergelderland.nl/patrijzentellers-gezocht.

Patrijzen zijn prachtige beestjes, op verschillende plaatsen zijn akkerranden ingezaaid en zullen ook dit jaar weer ingezaaid worden. Nu de populatie de laatste jaren is afgenomen, is het tijd voor een comeback!

 

Een nieuw bestuurslid van SOGN

Jan Duindam is lid geworden van het stichtingsbestuur van Overbetuwe Groen Natuurlijk. We zijn heel blij met zijn inbreng. Hij heeft veel contacten gelegd in het verleden met statushouders, knot regelmatig in de werkgroepen van SOGN en Knotwilg en Natuurontwikkeling Heteren en Randwijk, kortom, hij staat midden in de samenleving!

En hij heeft het voortouw genomen om het  jaarverslag 2017 van de stichting te maken, kijk op  /SOGN-Jaarverslag-2017.pdf.

Op de foto rechts Jan Duindam, links Wim van Middelaar op de Parkse Gaard

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 9, december 2017

En dan nu toch uiteindelijk de laatste van 2017..

Met knotten en snoeien (sommigen denken knoeien!) en met heel veel saamhorigheid!
Samen geven om je landschap, het je eigen maken, wandelen en werken, fietsen en soms achter de computer de beelden weer bekijken.

foto Margreet Jellema op de Parkse Gaard

We hadden de natuurwerkdag in de Oostermeint, het werk aan de Parkse Gaard, en straks weer de NL Doet dag die we ook op de Parkse Gaard willen organiseren op 10 maart. Wist je dat je kan aanmelden op de site van NLDoet? Zie  nldoet.nl/klus/30407.  Alles in het teken van diversiteit, dus maken van takkenrillen, het opzetten van een valkenkast, bodemverbetering en aanplanten van nieuwe struikjes in de haag die in deze eerste twee jaar van de Parkse Gaard zijn uitgevallen, de zogenaamde inboet. Met die bodemverbetering gaat het de goede kant op, kijk maar eens op deparksegaard.nl/blog.
In het nieuwe jaar willen we een professionele start maken met monitoring, samen met de andere drie Gaarden, Ecovredegaard, Cidergaard en Santackergaard. Voor bij voorbeeld de vlinders willen we daar u ook bij betrekken, dat komt in een volgende nieuwsbrief aan de orde…

Het afgelopen jaar was ook het jaar van de slechte berichten, bestuurders van Nederland en Europa die geen keus nog kunnen maken voor een veilige leefomgeving, en de natuur die daar de wrange vruchten van plukt. Dat kun je de boeren toch niet kwalijk nemen die “gewasbescherming” producten gebruiken die op de vrije markt zijn toegestaan? Dan kun je als consument alleen nog maar kiezen voor biologische of biologisch-dynamische producten en zo de markt dwingen niet weg te kijken! Als je dan ook nog regionaal probeert in te kopen, ben je helemaal goed bezig. Kijk bijvoorbeeld naar een artikel in The Guardian over het effect van een insecticide over de migratie van vogels: TheGuardian/2017/nov/29/common-pesticide-can-make-migrating-birds-lose-their-way-research-shows.

Kerst in de stal

De mooiste afsluiting van het jaar was natuurlijk de kerst in de stal bij de familie Vossebeld. Er werd een kalfje geboren, er waren asielzoekers uit Arnhem en warme chocolademelk, van die prachtige levendige koeien waar we tussen zaten, muziek van The little drummer boy en andere kerstliedjes, en heel veel aandacht, van mens en dier!

 

Knotten en snoeien

Het knotten en snoeien op zaterdag gaat natuurlijk gewoon door. Als je het niet weet zie je het niet, maar er zijn ettelijke kubieke meters omgelegd aan de Grote Molenstraat… De bomen waren te groot om ze om en om te knotten, zoals we meestal doen, zodat de bijen en andere insecten bij het gemis aan de bloei in de ene boom, de andere boom kunnen bezoeken. Gelukkig staan bij de buurman ook hele mooie bomen, en hebben we zelfs nieuwe staanders mogen zetten in het weiland.

Voor het volgend jaar wens ik je ook heel veel plezier in en met de natuur!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 8, november 2017

Foto Yvonne van Hoorn, Angeren

Een tijd om je te verwonderen, maar je ook te waarschuwen

Zulk positief nieuws uit de regio, met de Landerij en de voedselbossen in Park Lingezegen, de bosjes van SBB, vrijwilligers op groengebied die door de gemeente bij elkaar worden geroepen, de landelijke natuurwerkdag, maar tegelijkertijd ook een tijd om je zorgen te maken.

De waarschuwingen liegen er niet om:

Natuurlijk zijn daar verschillende oorzaken bij te benoemen. Een daarvan is het onderhoud aan de bermen en waterwegen. Dat moet veel minder grootschalig. Nu is het gebruikelijk om met grote afzuigers het maaisel afte voeren, je ziet dat bij het onderhoud door de provincie gebeuren. We zullen de provincie vragen om daar mee te stoppen. Onduidelijk is waar de gemeente verantwoordelijk voor is.
Je zou ook als overheid kunnen denken, daar gaan er wat aan doen! En dan komt het bericht dat Nederland Glyfosaat, een belangrijk bestanddeel van Roundup, nog 10 jaar wil toestaan op de Europese markt! Hoe komt je eigen regering daarbij? Is daar dan bij nagedacht? Je kan nu je stem laten horen met een petitie, kijk op:
change.org/p/eu-landen-zeg-nee-tegen-glyfosaat

De roep om maatregelen tegen het verlies aan diversiteit kan je ook op de volgende site kwijt:
natuurmonumenten.nl/insecten.

Bericht van een oplettende lezer:

Vorige week zag ik in de wei langs de Heterense straat/Zeegstraat een groep van minstens 100 kieviten ( ik denk zelfs wel meer). Een week later/eergisteren, liepen ze er nog. Hoe kan dat??? Ik dacht dat die al lang weg waren. Eén solitaire kan ik me voorstellen maar zo’n grote groep?
Vogelbescherming meldt over de trek van de kieviten: Noordelijke delen van omvangrijk broedgebied worden geheel verlaten. Korte en middellange afstandstrekker, pendelt heen en weer met vorstgrens. In zachte winters overwinteren grote aantallen in ons land. Bij vorst trekken veel kieviten naar Engeland en Frankrijk. Noordelijkste broedvogels trekken tot in Noord-Afrika. Meeste trek in oktober-november, in het voorjaar in februari en vooral maart. Trekt over een breed front, zowel ’s nachts als overdag.

Vogelbescherming meldt over de trek van de kieviten: Noordelijke delen van omvangrijk broedgebied worden geheel verlaten. Korte en middellange afstandstrekker, pendelt heen en weer met vorstgrens. In zachte winters overwinteren grote aantallen in ons land. Bij vorst trekken veel kieviten naar Engeland en Frankrijk. Noordelijkste broedvogels trekken tot in Noord-Afrika. Meeste trek in oktober-november, in het voorjaar in februari en vooral maart. Trekt over een breed front, zowel ’s nachts als overdag.

Landelijke Natuurwerkdag 4 november

In de aanloop naar de natuurwerkdag, zijn we hard aan het werk geweest om de toegang tot het Oostermeintbos toegankelijker te maken. Eigenlijk was het terrein binnen de fruitbomen cirkel te ruw begroeid geraakt, in het voorjaar en zomer nog prachtig met lisdodde, rozen en hoog opgaand gras en brandnetels, maar nu zo in de herfst niet meer doorheen te komen. Op de dag zelf waren alleen maar positieve geluiden, samengevat door Wim van Middelaar:

  • Wat een mooie dag werd het afgelopen zaterdag.
  • Door het verwijderen van de opslag van jonge abelen bij de picknicktafel kunnen we vanaf de Langstraat weer het mooie insectenhotel en de prachtige abelenlaan met z’n bijna 40 jarige abelen zien staan. – In de abelenlaan zijn tussen de grote abelen ook de spontaan gegroeide abelen, waarvan sommige na jaren al een behoorlijke lengte hadden bereikt, verwijderd. Bovendien is aan het eind van de abelenlaan, bij het bankje en het informatiepaneel, weer een mooie plek gecreëerd rond een grote abeel met een pracht zicht over de akkers en de Veluwezoom. Deze vrijwilligers konden om 14.00u niet stoppen. Het moest af!
  • Door de welpen van 2 scoutinggroepen (ondertussen onze vaste jonge medewerkers) is het pad door het bos mooi gemarkeerd met een flinke ril van oud hout en de omgezaagde jonge abelen. Er moest dus veel gesleept en getrokken worden aan takken. Veel vogels, muizen, egels en andere dieren zullen hiervan profiteren door het als schuil- of woonplek te gebruiken, maar ook de bezoekers kunnen nu weer dwars door het bos de poel bereiken. Enkele welpen hebben zich zelfs in het bos over een paar groene kikkers ontfermd en deze naar de poel gebracht. Eén mooie grote groene kikker wilde bij de poel zelfs geen afscheid nemen en bleef minuten lang op de hand van het meisje zitten voordat het in het water sprong.
  • Bij de poel werd zwaar werk verricht. Met spades en sporken (kruising van spade en vork) werd de jonge opslag met wortelkluit en al rond de poel verwijderd. Dit om te voor komen dat ze volgend jaar opnieuw verder uitgroeien. Op de hoger gelegen helling rond de poel werden de al wat grotere twijgen met een zaag verwijderd en werd met de braamzeis vooral de brandnetels gemaaid. Vervolgens is met de braamzeis in het water een rand met riet weggemaaid waardoor we het water en de kikkers in de poel weer kunnen zien. Eén ding lukte deze kerels niet; met een hekkel de wortels van het riet uit de poel verwijderen. Zelfs niet door met 3 man aan de lange steel te trekken! Ook zijn hier een paar mooie hazelaar struiken gedund door enkele stammen er tussenuit te zagen die we weer kunnen gebruiken.

Wilgen knotten

Twee weken na de natuurwerkdag (we hebben met de wilgenknotploeg een tweewekelijks schema)  zijn we begonnen aan een paar bomen langs de Zeeg bij de Parkse Gaard, waarbij het hout gedeeltelijk weer gebruikt kon worden bij verschillende initiatieven. Daarna was het tijd om met elkaar te overleggen: zijn we als stichting goed bezig, moeten we op een andere manier communiceren, wat missen de knotters of zouden ze anders willen en, last but not least, zijn er meer mensen die aan dat organisatorische werk willen deel nemen. Het verslag van de bijeenkomst publiceren we op de site van de stichting.. Nu al is duidelijk dat Jan Duindam gaat toetreden tot het bestuur van de stichting!

Natuurlijk heel leuk dat vorig jaar de takken gebruikt zijn op een kinderspeelplaats in Elst zuid… en straks weer!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 7, oktober 2017

Deze website is volledig vernieuwd

Lange tijd over nagedacht, uiteindelijk gekomen, een nieuwe website, overbetuwegroennatuurlijk.nl. Met meer veiligheid voor de gebruikers, makers en bezoekers. Er is nu ook de mogelijkheid om ook reactie te geven op site en agenda. Maak er maar gebruik van! Een site die wil aangeven waarnaar we op weg zijn, met hoeveel plezier je in de natuur kan werken en hoeveel er in de Overbetuwe te zien is van natuur en natuurlijke ontwikkelingen.

Natuurwerkdag komt er aan!

Een lange zomerstop ook, met tijd voor buiten zijn en aandacht voor natuur. Met nu de aandacht voor het begin van het nieuwe seizoen met de Natuurwerkdag op de Oostermeint. Het is een terrein van SBB vlak bij Fikkersdries, waar de vorige 4 edities van de Natuurwerkdag werden gehouden. Een mooie gelegenheid voor een (hernieuwde) kennismaking.  Meld je aan op:

Natuurwerkdag aanmelden

Er is veel aan natuur te beleven:

Een orchidee in het bos

Hoog in de boom is de tak gaan inrotten

Tegelijkertijd moeten we het één en ander wel bijhouden, de poel raakt overgroeid met lisdodde en aan de randen staat het vol met wilg en populier….

Maatschappelijke stage op de Santackergaard

De stagiair vat dit onderdeel van zijn stage als volgt samen:

Vandaag gingen we naar een voedselbos. Je hebt daar allemaal verschillende gewassen, ik mocht ook zelf de grond bezaaien, ik heb witte en rode klaver gezaaid, ook hebben we mosterd en honingklaver gezaaid. Het was leerzaam en leuk, Mik

Opening van het festivalterrein Park Lingezegen

Met de opening van het festival terrein van Park Lingezegen op 30 september zijn we als vier voedselbossen samen opgetreden : De Parkse Gaard, De Cidergaard, de EcoVredegaard en als nieuwkomer de Santackergaard.  Ook hier gingen we aan de slag met de maatschappelijke stagiaires.  Een prima manier voor ons om onze kennis door te geven, te profiteren van het jeugdige elan, en ons te concentreren op het doel: mensen laten zien hoe leuk het is om met en in de natuur te werken. Hoe we ons met de voedselbossen op productie te richten en hoe je dat doet met aandacht voor natuur en bodemleven.

 

Aandacht voor de natuur

Aandacht voor de natuur toonde deze schrijver:

“Vandaag heb ik de hele tijd dat ik bezig was met het roggeveld gezelschap gehad van een pad die zich in een muizenhol bevond midden in het roggeveld dat ik weggehaald heb. De pad is gewoon blijven zitten ook al was ik overal rondom bezig en ook bij het inslaan van het paaltje voor de preigaten bleef de pad in het gat in de grond zitten. Ook Heleen van het laatste tuintje is naar de pad komen kijken en zij vond het heel schattig. Pas toen de straatlantaarns waren aangegaan is de pad uit het hol tevoorschijn gekomen en is aan de wandel gegaan.”

Het Bijenlint

Een geweldige website is het Bijenlint, van www.bijenstichting.nl  . Bijgaande foto en ondertiteling komt daaruit. Een mooi voorbeeld ook van de diversiteit die ontstaat door met de natuur mee te werken..

Deze hommel heeft een zwart lijf met een witte achterlijfspunt. Het borststuk is licht- tot kastanjebruin van kleur. Soms zie je boomhommels die geheel zwart zijn, op de witte achterlijfspunt na. Ze lijken wat op akkerhommels maar die hebben geen witte achterlijfspunt.

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 6, juni 2017

Tijdens de grote droogte…

Gelukkig is de warmte wat afgenomen, wat is de grond droog geworden! Dan is onderstaand verhaal wel heel toepasselijk…

Nieuwe vijver
Vandaag -zondag- was het zo heet dat toen ik op de tuin aankwam de eerste tijd niets heb uitgericht.
Ik ben toen maar geruime tijd in de ton gaan kijken die onder de pomp stond en heb daar zeer veel bijzonder leven in gezien. Er zitten ten minste twee grote waterkevers in waarvan er een vlakbij de oppervlakte kwam en ongeveer 15 mm groot is. De tweede zat meer naar beneden toe en verschool zich steeds in het wier dat tegen de wanden zit aangegroeid. Verder zitten er meerdere kleinere waterkevers in de ton onder de pomp en vermoedelijk ook meerdere soorten.

Vrijwilligers beter zichtbaar!

Een pr moment voor de landschapsvrijwilligers in de gemeente Overbetuwe die samenwerken op allerlei vlakken: van weidevogel beheer tot wilde – bijen – hotels, van wilgenknotploeg tot hoogstambrigades. En daarmee weer een wilde bijen hotel geopend op De Parkse Gaard! En wat is het dan heerlijk met elkaar in die wilde natuur te lopen…

Foto Kirsten de Boef

Dag van Park Lingezegen

a.s. zondag 25 juni is het weer zover: dag van Park Lingezegen. Op de Landerij is een belangrijk bruispunt voor ons, niet alleen vanwege alle activiteiten daar, maar ook omdat het een vertrekpunt is voor wandelingen en excursies. Om 13 uur onder andere een doe excursie naar De Parkse Gaard en de Santackergaard, om 15 uur naar de Ecovredegaard, en om 16 uur weer naar De Parkse Gaard. Op de Santackergaard wordt gezaaid, het hele vlak wordt ingezaaid, de paden met witte klaver, de rest met groenbemesters en wilde bloemen.

Natuur- en Milieu-Educatie

De St. Willibrordus school uit Herveld heeft al geholpen met inzaaien afgelopen week.

Natuurgrond kun je transplanteren

In het verenigingsblad van de KNNV stond een artikel, waar ik helemaal weg van ben: moderne technieken die zo logisch zijn! Er werd in verwezen naar het oorspronkelijke artikel in het NRC Handelsblad van maandag 19 juni op pagina 16. Het artikel gaat over bodemtransplantatie met als doel om nuttige bacteriën en schimmels van de ene bodem op de andere over te brengen, waardoor na een paar jaar soorten verschijnen, die je anders pas na een paar decennia zou verwachten. Aangezien de inhoud en vormgeving van dit artikel auteursrechtelijk beschermd zijn, is overname van dit artikel in de Postduif niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van de redactie van het NRC.
Daarom hier niet het artikel zelf maar een link naar dit artikel (dat is wél toegestaan): nrc.nl/nieuws/2017/06/19/natuurgrond-kun-je-transplanteren

Zo werd in 2006 een stuk woeste grond afgegraven en met een prachtig resultaat door een ‘transplantatie-light’ veranderd in een soortenrijk heideveld!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 5, mei 2017

Voorjaar!

Mei is echt zo’n maand dat alles overal gebeurt: overal waar je kijkt en bent zie je wat, of het nu de zwerm spreeuwen op de Park is, de slakken met duizenden in de volkstuin, of de bijen met zwermneigingen.

Ik heb de lepelaar gezien die hier rondwaart. Vrijdagmorgen langs de Rijksweg, ter hoogte van de Linge (bericht van een Agnes Spoorendonk). Het blijven prachtige sierlijke vogels, die gelukkig helemaal “terug” zijn van weggeweest.. Net zoals de kleine witte kwikstaarten, en kleine visdiefjes die je op de schouwpaden in de Park kan vinden.

Ree op de bumper, bijna.. Nu is het nog niet zover dat de reeën over de velden zwermen, maar op de Rijksweg noord zullen ze ook nog niet zo vaak geweest zijn. Toch overkwam het Koos Dansen, die de ree maar net miste. Ook Margreet had gehoord van sporen van de ree op de Parkse Gaard. Zin in een rondleiding trouwens, of zin om mee te werken? Kijk op
deparksegaard.nl voor een aanmelding.

Bijenzwerm in de boom

Ik ben zomaar herder geworden van een paar-duizendkoppige kudde. Ik moet er over lezen om hun leven te leren kennen. Vandaag ben ik even bij ze langs gefietst. Ik zag niets verontrustends. Over 14 dagen gaan we de kast openmaken om te zien of de zwerm een nieuwe of een oude koningin heeft. Wat het allemaal betekent en om handen heeft weet ik nog niet. Maar onverwacht heeft een zwerm mij aangestoken en aan het werk gezet. Ook om erover te schrijven. Foto en tekst zijn van Ineke van Middendorp – Sonneveld.

De bijen die nu op de Parkse Gaard staan moeten dan, ik denk als het gaat regenen, het wel hebben van de klaver. Overal staat die soort, van wit tot rood tot incarnaat. Een geweldige plant om op het pad te hebben, ze lijken er zelfs van te profiteren, en een stevig wortelgestel te hebben.

Schapen in de Park

Minstens zo leuk is het idee om een deel van het onderhoud van de Park te laten verzorgen door schapen. Op het ondernemersontbijt in Park Lingezegen kwam ik ze al tegen: Schapencompany Lingezegen…

In de Bremerton…

In de Bremerton hebben we met een teamuitje de paden verder open gemaakt (je kan nu op hele stukken weer veilig met je kind over het pad lopen), een knuppelpad op de modderige gedeelten gemaakt, en een boomstam over een sloot open gemaakt. Kan je nog lekker klimmen, dat wordt de bedoeling. Waarneming: overal groene kikkertjes in de paddenpoel, maar wat verschilt dat per dag, de ene dag honderden, de andere dag tientallen.

 

Oostermeint

In de Oostermeint valt er ook wel heel veel te werken, de open ruimte tussen de vruchtbomen in de cirkel raakt overgroeit, maar wat is het daar mooi! De moerbei komt als laatste uit met de bladeren. De Moerbei is al bezongen door een vroegere dichter des vaderlands.

 

 

De moerbeitoppen ruischten
God ging voorbij
Neen, niet voorbij, hij toefde
Hij wist wat ik behoefde
En sprak tot mij
(Nicolaas Beets)

Vleermuisje

En als er jonge vleermuizen zijn, dan willen die ook wel eens een badkamerraam in vliegen, als ze dan in de badkuip uitkomen, lukt het niet meer om lucht onder de wieken te krijgen… we hebben het beestjevmet een kartonnen doos vervoert, en in een boom gezet. Nee het muisje heeft het niet meer gered…

 

Park Lingezegen is actie!

In Pocketpark de Bredelaar gaat de streekmarkt van start a.s. zondag. Genoeg te zien, te beleven en te proeven bij buitenkok.com !
Park Bredelaar opent haar deuren, op de Santackergaard is het grondverzet gepleegd, en staan de druivenstokken klaar (laat het niet te warm worden!) en op Appelland gaan de shovels ook al weer weg. Als straks Elst bereikbaar is per fiets en wandelwagen kom je er allemaal langs. Want de Parkse Gaard staat er groen bij, in Ecovredegaard zijn er mensen actief en de Cidergaard is ook bereikbaar, naast de Landerij natuurlijk!.

het oog van het landschap

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 4, april 2017

Bouwen met slieten

Met de staken (slieten) van de geknotte wilgen kun je heel wat, niet alleen verbranden als biomassa: daar kun je mee bouwen! Dat laten de wijkbewoners van Elst-Zuid zien op hun nieuwe natuurspeeltuin op de Rozengaard!


Een vosje?!

Een hele leuke site met nieuwsbrief is bijenlint.nl. Vanaf eind maart, begin april kun je het Vosje in je tuin aantreffen. Eerst verschijnen de mannetjes, ze vliegen in de buurt van bloeiende planten, laag bij de grond in een zigzag patroon. Zodra ze een vrouwtje zien storten ze zich erop. Beide vallen op de grond en paren. Of het vosje in je tuin voorkomt hangt af van de grondsoort.

Zo ziet dat Vosje er uit!

Duurzaamheid? … nog niet overal!

Op de Duurzaamheidsmarkt op 22 april zijn we aanwezig geweest en informatie gegeven over de nieuwe voedselbossen in Park Lingezegen. En er moet gezegd: veel belangstelling voor de groene randen van het Park. Duurzaamheid komt op vele gebieden aan bod tijdens de markt. Ook wat duurzaam eten betreft. Voor de voedselbossen in Park Lingezegen bestaat daarom veel belangstelling (De Gelderlander 24-4).

Duurzaam: geen oude bomen meer? Duurzaam met bloemen: liever kort gras? Mag ik ook kritisch zijn?

Hoe zouden de groene verbindingen tussen de natuurterreinen een plek moeten krijgen? Met alleen technologie en zonnepanelen heb je wel heel weinig draagvlak om de gewenste duurzaamheid (het leven op de planeet aarde) te bereiken. Dan verlies je de goodwill van een hele groep bewoners, en ook het leven van een heleboel planten en dieren! Ik heb dan ook een opmerking gemaakt naar de gemeente toe over het zo strak maaien langs de schuine oevers van de Kerkeakkers. Waarom moeten in Godsnaam al die bloemen weg….

Waarom mag dit niet? Een dag later zijn de bloemen weggemaaid. Laten we er toch van genieten!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk