Nieuwsbrief 1, januari 2019

Een heel goed 2019 allereerst. Dat al het goede u mag bereiken!

Zonneparken in onze gemeente

Er zijn twee verschillende initiatieven voor de aanleg van zonneparken in onze gemeente. Het eerste, aangeduid als ‘Zonnepark Overbetuwe’ is gelegen tussen de A15 en de Betuwelijn (goederenspoorlijn) ter hoogte van Elst en Valburg. Het tweede, ‘Zonnepark Hemmen’, zoals de naam al zegt, ligt bij Hemmen en Zetten. Dat stuk ligt tussen Betuwelijn en spoorlijn voor personenvervooer van ARRIVA tussen Elst en Tiel.

Met de uitbreiding aan capaciteit van Zonne-energie kunnen de parken een belangrijke aanvulling betekenen in de algemene energie voorziening.  Alleen: het is weer een industriële uitbreiding. Het lijkt daarom een goede zaak een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de aanleg ervan. We hebben in de aanloop naar deze voorstellen van projectontwikkelaars met veel verschillende mensen gesproken, o.a. met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie.  Nu de ontwikkelingen zo snel gaan, dreigen de planten, dieren en natuurlijke verbindingen weer het loodje te leggen. Tijd voor een bijdrage aan de discussie!

SOGN heeft een inspraakronde in december 2018 het eerste commentaar geleverd op Zonnepark Overbetuwe en Zonnepark Hemmen.
De Gelderse Natuur- en Milieu-Federatie had eerder in 2018 met handvaten voor beleid bij de aanleg van zonneparken. Deze documenten vind je op onze website.

Nu zijn we een volgende fase gekomen, de Raadsvergadering van 15 januari waarin de twee initiatieven aan de orde komen. Op dezelfde Raadsvergadering komt ook de Railterminal Valburg aan de orde, waarover al zeer veel commotie bestaat. We vrezen, dat de aandacht voor zonneparken hierdoor wordt weggedrukt. Toch is voor de Zonneparken evenveel zorg en aandacht nodig.

Op de site van stichting Overbetuwe Groen natuurlijk hebben we een open brief gezet, die mogelijk een aanzet kunnen geven tot een meer groene kijk op de donkere velden die voor ons liggen! Wonderlijk genoeg speelt op de achtergrond dat het Zonnepark Hemmen in het Nationaal Landschap Rivierenland ligt! Dat heeft nauwelijks aandacht gekregen in de discussie. Gelukkig hebben we met Gelders Landschap en Kastelen die grond bezit in het plan Zonnepark Overbetuwe wel goed van gedachten kunnen wisselen. Nu nog tot betere plannen komen!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 8, december 2018

In deze nieuwsbrief: Bestuurssamenstelling, Natuurwerkdag 2018, nieuws uit Voedselbossen, gekapte bomen en Zonneparken

 

Samenstelling bestuur

Wim van Middelaar gaat ons bestuur verlaten. Hij was penningmeester en coördinator van het snoei- en knotwerk. Voor zijn jarenlange enthousiaste inzet is hij al eerder hartelijk bedankt. Heel jammer, maar sommige dingen veranderen, zoals ook bij ons. Voor De Parkse Gaard komt dan nu wel het moment dichterbij dat het Voedselbos los komt te staan van de moederstichting, dat is ook een resultaat dat vermeld mag worden. Per 1 januari 2019 is de functie van penningmeester in ons bestuur vacant.

 

Landelijke Natuurwerkdag

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 op 3 november, heeft SOGN een werkdag georganiseerd, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Het is een mooi wandelgebied, met mooie doorkijkjes, ook naar het omliggende open gebied, de Hollanderbroek. De werkdag zelf trok niet heel veel nieuwe mensen, maar qua aantal (70) best respectabel. Dat is dan wel met de scouting groepen meegerekend. Bedankt VITENS! Op onze site staat een fotoalbum van  het evenement!

 

Begin knot- en snoeiseizoen

We zijn weer begonnen met knotten in het buitengebied. Welk gebied in de Overbetuwe zou u nog willen leren kennen? Als je hier pas bent komen wonen ken je de kleine kernen misschien nog niet, of de bosjes van Staatsbosbeheer, of de uiterwaarden. Elk heeft een heel specifiek eigen karakter. We zijn begonnen met de knotwilgen aan het schouwpad aan een van de zegen van Park Lingezegen, deelgebied De Park. Een schouwpad heet zo omdat het Waterschap een zogenaamde schouw doet als het een sloot of vaart betreft die belangrijk is in het waterbeheer

We hebben zelfs twee nieuwe slieten gezet, ter  vervanging van de oude, bijna op omvallen staande bomen,  ook in de hoop dat ze blijven staan! De vorige nieuwe boompjes werden telkens weggehaald, maar door wie?

 

De keer erop, twee weken later,  hebben we daar in de buurt gewerkt, ook in Park Lingezegen, waarbij de boer geholpen heeft de takken te verslepen! Op facebook, staan ook al een paar foto’s! Je kan je daar ook aanmelden bij overbetuwegroennatuurlijk! Leuk nu dat kanaal ook gebruikt kan worden voor activiteiten!

 

Waarom een boom werd gekapt

In de vorige nieuwsbrief kwam de vraag naar voren waarom een boom zo wordt terug gezet als in de foto.

Daar heb ik verschillende mogelijke antwoorden op gekregen. Bedankt! De reden van terugzetten was dat het Waterschap er om gevraagd heeft. Zou er dan geen meer creatieve oplossing gekozen kunnen worden, zoals overhangende takken of delen terug snoeien? Het was juist zo’n mooie slootrand! En we hebben meer bomen nodig! We moeten beleid op de bomen maken en dan ook uitvoeren, het zijn onze vrienden.

 

Idee dat navolging verdient?

Zojuist lees ik dat het ministerie van OCW voortaan standaard vegetarische maaltijden serveert. Als je vlees of vis wil eten, kan je dat nog wel opgeven, in plaats van andersom. Een mooie cultuur verandering. Op recepties zou je dat ook kunnen doen met de kleine hapjes: veel meer vegetarische. Nu zijn die als eerste allemaal op! Gelukkig kan je zo gevarieerd koken zonder vlees! En als je dan de jagers gezien hebt met een slappe haas in de handen, dan wil je met Kerst toch geen wild meer eten? Of toch maar edelhert uit de Oostvaardersplassen? Dilemma’s te over. Maar waarom hazen bejaagd moeten worden snap ik nog steeds niet. U wel? Je zou denken dat een paar hazen in het veld de recreatie dicht bij huis bevordert. Dat is met de huidige problemen die de luchtvaart oplevert toch pure winst!

 

De volgende nieuwsbrief zullen we aandacht bestedcn aan de zonneparken die aan het ontstaan zijn in onze gemeente. Er is veel over te zeggen, zeker ook vanuit de groene hoek. Ik ben benieuwd hoe de hazen dit keer gaan lopen, en of daar nog wel ruimte voor is!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Nieuwsbrief 7, november 2018

Met een laatste aansporing om deel te nemen aan de landelijke Natuurwerkdag, nieuws over voedselbossen en en minder fraaie ontwikkelingen van het landschap

 

Natuurwerkdag 2018

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 komende zaterdag 3 november, is SOGN ook weer actief, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Geef je op! www.natuurwerkdag.nl .. Daar is meer info.

Nieuws over voedselbossen

Er zijn verschillende ontwikkelingen met voedselbossen, o.a. een nieuw gepland voedselbos: landbouw met meer winst, maar zonder gif en kunstmest, 20 ha, in Schijndel! Het bericht bereikt ons via NOS Nieuwsuur . Op Ook Doornik Natuurakkers waren vorige week activiteiten : Toekomst zaaien, een project van een aantal biologisch dynamische bedrijven, die samen met de  Stichting Zaaigoed en producenten en winkelbedrijven, dynamiek willen terugbrengen op en op de randen van de akkers. Zo kunnen weer akkeronkruiden terugkomen en de vogels die daarop foerageren. Dichter bij huis, op De Parkse Gaard worden composthopen aangelegd, en op de Santackergaard worden verschillende soorten wintergraan gezaaid! Dan is het helemaal leuk als er belangstelling is van MBO scholen: Helicon  in dit geval. De nieuwe beroepsmensen komen eraan!

De Parkse Gaard, foto Margreet Jellema

 

Minder mooie ontwikkelingen in het landschap

1. In de Hollanderbroek

Een niet zo mooie ontwikkeling in de Hollanderbroek. In het open landschap aan de Langstraat wordt grond opgebracht in enorme hoeveelheden en een sloot dichtgegooid. Benieuwd waarom en ook of hier door bevoegde autoriteiten toestemming voor is gegeven? Wij ook. Het levert natuurlijk geld op.. Het is waardevol landschap, met bijzondere waarden, slotenpatroon en uitzicht op de stuwwal. Dat er dan geen beschermde diersoorten gevonden of waargenomen worden geeft blijkbaar het recht om de sloot te dempen. Weer minder natuur!

Foto: zicht op de Langstraat

 

2. Kappen van bomen

Het leed houdt niet echt op. Overal worden bomen gekapt en er is geen beleid meer op, tenminste ik kan het niet ontdekken. Kijk maar eens aan de Rijksweg zuid, ter hoogte van de Griend. Wie weet waarom de boom weg moet? Was die ziek? Was die niet mooi genoeg met zijn veelstammige vorm? Belemmerde hij het uitzicht? Hadden mensen last van schaduw, vallende blaadjes of ander ongemak? Is de CO2 uitstoot nu wel voldoende verminderd? Hebben de vogels genoeg ruimte om te broeden? Of is de boom te oud geworden en staat die op een dodenlijst? Wie het weet mag het zeggen.

3. Aanleg van Zonneparken

Een nieuwe ontwikkeling in het landschap zijn de Zonneparken. Wij weten nu van plannen voor 4 verschillende parken. Degene die het verst in ontwerp is ligt tussen A15 en Betuwelijn. Een beste locatie zou je denken.

Een aantal punten gaat nu spelen:

  • Stichting Gelders Landschap en Kastelen heeft daar gronden, met natuur bestemming en landschappelijke inpassing. Is toch een maatschappelijke opgave geweest: natuurcompensatie uit de tijd van aanleg van de Betuwe route.
  • Uiteraard vraagt de energietransitie dat er zo snel mogelijk energie wordt geproduceerd die niet afkomstig is van fossiele brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt. En de eigenaren van de landbouwgrond die straks bedekt wordt met zonnepanelen zullen straks vast een hogere inkomensstroom genieten dan nu met landbouw kan worden bereikt. We stelden ons een paar vragen:
  • Ligt daar landbouwgrond? Kan die grond gemist worden omdat de landbouw er mee stopt?
  • Hoe kunnen die panelen zo worden ingepast dat biodiversiteit niet terugloopt of zelfs beter wordt dan nu?

We hebben daarom als stichting SOGN aan de initiatiefnemers en de autoriteiten onze visie schriftelijk kenbaar gemaakt. En we zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het lijkt er op dat een ontheffing van de agrarische bestemming voor zonnepanelen geen probleem vormt in de gemeentelijke politiek. Toch is een ontheffing voor 20 of 30 jaar echt niet tijdelijk. Dus moet er goede inpassing volgen.

We zijn benieuwd of de gemeente met een beleid gaat komen voor Zonneparken. Hoe groot moeten de ecologische verbindingsroutes worden? Hoeveel natuur moet er blijven? Zijn er grenzen aan de uitbreiding? Er staan immers nog drie andere zonneparken in de  wacht.

Voor meer informatie over het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken, kijk op de website van BN de Stem.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 6, oktober 2018

Stoofpeertjes plukken

Aanstaande vrijdag 12 oktober, stoofpeertjes plukken aan de Wuurde in Elst, langzamerhand een traditie. Voor ouders met kinderen, ouderen, en natuurlijk de vrijwilligers  een feest om niet bij stil te houden.. maar de handen uit de mouwen! Voor een kleine vergoeding van 25 ct. per kilo kan je weer kokkerellen en hoef je je niet in te houden bij het smullen… De zomerpeertjes die we in augustus plukten zijn wel bijna uit de herinnering, maar de naam van de peertjes nog niet: Marguerite Marillat, mooi hè? Deze stoofpeertjes heten de Gieser Wildeman. Het mooie ervan is ook nog dat ze soms samen met de Marguerite Marillat geënt zijn op één onderstam.

 

Natuurwerkdag 2018

Op 3 november begint het werkseizoen van de natuurvrijwilligers weer met de landelijke natuurwerkdag. We beginnen vanaf die zaterdag ook weer met twee wekelijks snoeien en knotten in Elst en omgeving. Een leuke kennismaking met dit soort werk!

Dit keer weer op het terrein Fikkersdries van VITENS. Altijd leuk om daar ontvangen te worden, een groot terrein, mooi ingericht met vijvers en bosjes en genoeg animo om “je ding” te doen. Kinderen kunnen helpen met takken sjouwen, maar als ouder moet je wel blijven opletten: veiligheid staat voorop. Elk jaar komen de scouts helpen, en bouwen ze verder aan de wilgenhut die we op het terrein  hebben gebouwd. Ook zullen we daar weer de buizerd en waarschijnlijk valken zien, omdat het terrein ook een waterwin terrein is waar genoeg schuilmogelijkheden zijn voor muizen en ander gedierte. Er is gelegenheid om vragen te stellen over het bedrijf en de bedrijfsvoering! Zie voor meer informatie zoals begin en eindtijd, en adres op de site natuurwerkdag.nl:  tik Fikkersdries in en je komt er op uit. Je dient je wel op te geven!

 

Monitoringsproject vlinders in de voedselbossen

Het einde van de monitoring in 2018 van de vlinders op de voedselbossen in De Park is gekomen! Er zijn niet heel veel vlinders meer te zien, behalve natuurlijk Dagpauwoog en Koolwitje. Vanwege de zeldzaam mooie nazomer vonden we incidenteel ook rupsen van de Koninginnenpage. Nu gaan de waarnemers aan de slag met het verslag van hun inventarisatie. Het is de bedoeling om te kijken naar verschillen binnen een voedselbos en tussen de verschillende voedselbossen in De Park.

De Dagpauwoog overwintert op als volwassen vlinder op beschutte plekjes zoals op de foto links in of bij een oude krat. De rups van de Koninginnepage op de foto rechts, gemaakt door Frans van den Berg, zal zich nog vóór de winter gaan verpoppen om volgend voorjaar als vlinder herboren te worden.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 5, 10 augustus

Met de aankondiging van het jaarlijkse oogstfeest van 4 voedselbossen, de Duurzaamheidsprijs Overbetuwe, een dag over akkerranden georganiseerd door agrariërs uit Lingewaard en Overbetuwe en tot slot het jaarlijkse peertjes plukken aan de Wuurde!

Persbericht Oogstfeest 8 september

Op 8 september vieren de Voedselbossen het Oogstfeest: “Proef de natuur in de Voeselbossen”, van 14 tot 18 uur. Het is een  kennismaking met de verschillende Voedselbossen in Park Lingezegen en wordt gevierd met hapjes, drankjes en workshops! Bijvoorbeeld tekenen naar de natuur, fruit inmaken, bijen kijken, en cider maken! Een eigen, vrije bijdrage… Ook is er van verschillende planten zaad geoogst, wat u kunt verzamelen!   Kijk op deparksegaard.nl, santackergaard.nl , ecovredegaard.nl of uwcider.nl . Op de site van Park Lingezegen, onze gewaardeerde partner in het beheer van De Parkse Gaard, staat het oogstfeest op de agenda.  Tegelijkertijd wordt ook de Santackergaard geopend, de jongste van de voedselbossen! Dat is om 15 uur!

Het oogstfeest wordt gehouden op de Santackergaard aan de 1e Weteringsewal, naast nr. 5.

Doorkijkje Santackergaard

 

Duurzaamheidsprijs Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe looft een Duurzaamheidsprijs uit! Met al die hitte een niet mis te verstane boodschap: er moeten meer bomen komen vindt u ook niet? Het Europaplein zonder bomen, wie heeft dat toch verzonnen? Het oogt met die warmte gewoonweg armoedig.  Het past op geen enkele manier in de ambities van de gemeente, behalve misschien met een goed bereikbaarheid van het centrum van Elst. Als  er een paar automobilisten ergens anders kunnen parkeren, kan het centrum misschien een graadje koeler worden in de warme zomers die er aankomen. Wie durft het op te nemen voor meer bomen?

Twee jaar geleden hebben we al met het Parkmanagement van het industriegebied de Aam overlegd: zouden er geen bomen kunnen staan langs de wegen waar er ruimte is. Dat zou nog eens een prijs opleveren! Als die parkeergarage aangekleed zou worden zou dat vast helpen in het “ aanzien ”..

 

Akkerranden ANV Lingestreek 18 augustus

Op zaterdag 18 augustus  organiseren een aantal agrariërs uit Lingewaard en Overbetuwe in afstemming met de Agrarische Natuur Vereniging, LTO Noord en gemeenten Overbetuwe en Lingewaard en Park Lingezegen een speciale akkerrandendag. Landerij De Park is o.a. een rustpunt..

De bloemrijke randen zijn belangrijk voor dieren die afhankelijk zijn van het boerenland, zoals tal van vogels (bijvoorbeeld patrijs) maar ook muizen die op hun beurt weer voedsel zijn voor roofvogels. De agrariërs brengen deze randen graag terug in het landschap. Waardevol voor de natuur, maar ook zeer waardevol voor de mens die geniet van het wuivend graan met klaprozen, de zoemende bijen en fladderende vlinders. Wilt u meer informatie kijk dan op anvlingestreek.nl

 

Peertjes plukken langs de Wuurde op 17 augustus

Met de droogte is het moeilijk om te zaaien, en hebben de jonge boompjes, struiken en plantjes het extra moeilijk. Gelukkig is er voor de peertjes langs de Wuurde richting Eimeren wel hoop: ze kunnen geplukt worden. Het is zover op 17 augustus, inmiddels is het traditie om aan het einde van de zomervakantie dit te doen…Gelukkig helpt Herman van Kesteren van www.betuwsfruit.nl ons met de ladders. Neemt u zelf een zakje mee? Voor een kleine bijdrage van 25 ct. per kilo helpen we u mee met sjouwen van de ladders en emmers! Van 14 tot 15.30 uur.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 4, 7 juli 2018

Actuele zaken…

Met de zomer in volle gang is een nieuwsbrief op haar/zijn plaats. De scholen gaan bijna sluiten, de eindexamenleerlingen hebben hun uitslag. Er zijn verschillende alarmerende berichten, o.a. over insecten en zwaluwen. Ik hoop zo dat we deze crisis door komen!

De verschillende klein fruit oogsten zijn binnen, ook op de Hollanderbroeksestraat 32 zit zo’n bedrijf dat heel efficiënt de oogst weet te verwerken! Ook op de Parkse Gaard zijn in samenwerking met De Bredelaar de eerste oogsten aan bessen verwerkt..

De monitoring van verschillende diergroepen en plantenfamilies is begonnen van de voedselbossen in de Park. De vlindertelling bijeenkomst op de Landerij was een mooi beginpunt. En inderdaad, na een koud begin, buitelen de vlinders over elkaar heen!

 

De geboorte van een drieling…

Een heel mooi begin was de komst van jongen in de valkenkast, die met NL Doet dit voorjaar geplaatst is op de Parkse Gaard. Drie jongen die uitvliegen! En zelf weer een territorium gaan zoeken? Natuurlijk zitten er genoeg muizen in de voedselbossen, misschien ook bewoning volgend jaar op Appelland? Misschien ook iets voor onze sponsor Golfbaan Welderen…

 


foto Margreet Jellema

foto Bart ten Westeneind

Overleg met Staatsbosbeheer

In het begin van 2018 zijn we als stichtingsbestuur op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer. In het kader van groot onderhoud in de bosjes van SBB in de Hollanderbroek, de “Bremerton” en de “Oostermeint” wilde SBB ons informeren. En natuurlijk hebben wij ook altijd een mening. Zo is de poel in met name de Bremerton aan het verlanden, en hebben we de ruimte nodig voor het eerste Wildebijenhotel van de Overbetuwe voor allerlei bloeiende struiken. De essentakziekte slaat ook in de bosjes toe, en we maken ons zorgen over de veiligheid van de mensen die daar wandelen. Voor mensen die echte natuur willen meemaken, zijn de bosjes nog steeds belangrijk. Ook al omdat ze zo weinig bosgebiedjes hebben in de Overbetuwe. We zouden het niet willen meemaken dat deze bosjes niet meer toegankelijk zouden zijn.

 

Ontgronding: na Heteren ook bij Randwijk?

In de uiterwaarden is er ook altijd wat te doen. We hebben net de ontgrondingen bij Heteren gehad, sterker nog, daar wordt nog steeds gewerkt. En daar komt een aanvraag voor een ontgronding bij Randwijk. Ik hoop dat het oude landschap dat er nu nog is, niet wordt afgegraven. Wat dat betreft zou u nu een kijkje moeten gaan nemen, bij Lexkesveer is een heel mooie wandeling mogelijk over een oude zomerdijk! SOGN gaat in ieder geval een zienswijze indienen!

 

Waar is de jonge wilgenaanplant gebleven?

Niemand denkt nu nog aan de winter, maar we werden er op het schouwpad dat langs het circuit op De Park loopt (wie kent nog niet De Groene Loper?) op gewezen: de nieuwe staken die de oude knotwilgen op termijn moeten gaan vervangen, zijn weggehaald. Niemand weet wie dat doet, het Waterschap niet, de Park Lingezegen organisatie niet, maar wie dan wel? Ter herinnering een foto nog van deze winter, toen de Wilgenknotploeg aan het werk was.

 

Zo maar een leuke foto….

Een klein uitstapje naar Lingewaard? Yvonne van Hoorn maakt er de mooiste foto’s ..

 

Voor nu: veel wandel en kijkplezier deze zomer. Er is waarlijk veel te zien in onze eigen omgeving!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 3, 21 april 2018

Wilde bijen tellen

Een nieuwsitem dat je eigenlijk niet mag missen is het wilde (of solitaire) bijen tellen dit weekend. Een half uurtje in je tuin om plantsoen wandelen en om je heen kijken: op de grond, in het oude hout of op de bloemen vind je allerlei wilde bijen zoemen, naast natuurlijk de nodige vliegen, honingbijen en wespen. Vind je het leuk om ze (een beetje) te leren kennen, dan kan je een telformulier gebruiken dat op www.nederlandzoemt.nl  is te krijgen, naast een handig bijengidsje.

Op 22 april is er ook aandacht voor de bijentelling  op Radio Gelderland. Op het facebook bericht  #ZinInZondag wordt verwezen naar een uitzending van 07.15, 08.15, 09.15 uur, aarin verslaggever Laurens Tijink samen met imker Leo Starink op zoek gaat naar bijen #nationalebijentelling 

Je kan zondagmiddag natuurlijk ook even langs komen op de Landerij de Park, daar wordt extra aandacht aan de bijen gegeven op de “vier het voorjaar” dag, een echt publieksevenement. Ook verschillende voedselbossen zijn aanwezig. O.a. zijn er rondwandelingen door het gebied.

 

Livestream van honingbijen

Bijzonder feestelijk wordt de livestream van de honingbijen op de bijenstal van Landerij de Park. Samen met de imkers van die bijenstal. Met medewerking van Park Lingezegen, SOGN en de Santackergaard is daar een bijenvolk van binnenuit te bewonderen. Ook staat de Plexiglas kast klaar waar je de bijen aan het werk kunt zien, maar nu dus ook digitaal: Omroep Gelderland heeft de installatie verzorgd, en veel mensen hebben geassisteerd bij de realisatie, bedankt! Daar op de buitengewoon pagina is de livestream vanaf zondag te zien op de website van omroep Gelderland.

De stream is vanaf nu reeds live te bekijken op YouTube en op deze pagina!

 

Opmerking!
Omdat de bijen eind augustus naar hun winterverblijf zijn verhuisd, is de livestream van Omgroep Gelderland (tijdelijk) gestaakt!

Nog meer nieuws van Omroep Gelderland

Tenslotte komt er op TV Gelderland ook een nieuwsitem over de wilde bijen op De Parkse Gaard en het nieuwe bijenhotel op de Santackergaard. Daar heb ik nog niet de publicatie momenten van.. Maar eerst: tellen!

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 2, april 2018

NL Doet 2018

Wat was het leuk om met een groep mensen de nieuwe valkenkast op te richten (te zien vanaf het weggetje van De Park), een buitentoilet te realiseren (alleen als kunstwerk al interessant) en lekker koffie te drinken met appeltaart, met dank aan het Oranjefonds!

 

Alle foto’s van deze dag zijn gemaakt door Marco Overdiep. Ze zijn op de website als fotoalbum te bekijken.

Het is duidelijk dat we met onze initiatieven een functie vervullen voor de natuurontwikkeling.  Ook de aanplant van bijendrachtplanten in het Oostermeintbos aan de Langstraat past daarin. Niet alleen bijenhotels zijn er nodig, ook de bloemen die daar bij horen. Kijk op de site van de stichting naar de plek waar je moet zijn!

 

Peren snoeien aan de Wuurde

En dan is opeens NL Doet voorbij, raakten we in een koude front verzeild en was het te koud om te snoeien… En ook daar kwam een eind aan en zijn de peren bomen aan de Wuurde richting Eimeren gesnoeid, op twee na. Volgt u de ontwikkeling ook, tot aan de hangende peertjes aan het einde van de zomervakantie?

 

Wandelen langs onze onverharde paden

En als je dan loopt moet je ook eens De Groene  Loper uitproberen. Een pad langs onverharde wegen, beginnend bij de Landerij, naar het oosten of naar het westen, de contouren van het circuit volgend, maar dan langs de schouwpaden. Kijk maar op dit kaartje… je komt uit via de Santackergaard, de Parkse Gaard, Ecovredegaard, Cidergaard en Kasteeltuin (bij het evenemententerrein), bij de Permacultuurtuin van de Landerij.  Kijk op déze link voor meer informatie over de route.

 

Golfbaan Welderen, ook sponsor van SOGN, timmert mee aan de weg. Zij heeft een wandelpad aangelegd over het golfterrein, die de verbinding vormt tussen Park Lingezegen en Homoet, langs de Bremerton en de Oostermeint.

 

Trots op ons landschap

Een ander plekje om te lopen zijn de uiterwaarden. De inwoners van Randwijk komen er wel vaker: een stukje zomerdijk dat loopt vanaf de Veerweg (richting Lexkesveer) richting uiterwaard. Prachtig uitzicht over de weilanden en akkers, zeker nu met de  roepende Tureluurs, Kieviten en Wulpen. Er is een klein ontgrondingsplan opgesteld in die hoek, vlakbij de rivier, echter net op een stuk dat tamelijk ongeschonden is. Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is daar niet blij mee en dat hebben we laten weten.  Vervelend natuurlijk voor de initiatiefnemers, maar het is ook fijn om hart voor de natuur te hebben. Op teveel plekken hebben mensen het hoofd in de schoot geworpen, en kunnen dan niet meer trots zijn op hun omgeving. Ook daar zou oog van het gemeentebestuur voor moeten zijn: een plek voor dieren (hoogwatervluchtplaats), planten (met name de dynamische natuur) én mensen: om je thuis te voelen. Natuurlijk willen we ook wandelen en ondersteunen we het idee van een langeafstand wandelpad of klompenpad, maar niet ten koste van het landschap.

 

Red de bij, Nederland gifvrij

En: het kan niet anders, het is ongelooflijk dat het nog steeds niet is uitgebannen: de neonicotinoïden.

Europa heeft een openbare raadpleging gelanceerd, en daarmee zouden we een volledig verbod op bijengif kunnen afdwingen! Lidstaten stellen een stemming over dit onderwerp keer op keer uit. Maar DIT is onze kans om het voor elkaar te krijgen. De bijen hebben onze hulp hard nodig en de raadpleging sluit over  48 uur — klik om deel te nemen aan de raadpleging:

Doe mee!

 

Vier het voorjaar!

Op Landerij de Park wordt het voorjaar gevierd! Op 22 april van 12 tot 17 uur. Verschillende voedselbossen staan met een kraam op de markt, de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk ook met de Parkse Gaard.

Voor meer informatie: www.landerijdepark.nl . Bijzonder interessant zijn de monitoringsprojecten die er nu lopen in de voedselbossen: vogels, mossen, vlinders en waterdiertjes.  Maar ook de kwaliteit van de bodem en het water gaan we onderzoeken in dit project. Gesteund door de Park Lingezegen organisatie hopen we aan het einde van het jaar veel meer te weten en te kunnen vertellen over de natuur in De Park. In de kraam op de Landerij kunnen we u meer vertellen!

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Nieuwsbrief 1, januari 2018

Veel nattigheid

Het nieuwe jaar heeft zich inmiddels aangediend, met veel nattigheid. Het water staat overal op de weilanden hoog, niet in de laatste plaats in de uiterwaarden.  Ook in de bosjes van Staatsbosbeheer treden de poeltjes buiten hun normale oevers, maar daar zijn ze op berekend.  Leuk om te zien dat het nieuwe leven ook al weer opduikt. In de behuizing van de vogels denken we vooruit.

Onze contactpersoon bij STONE, STeenuil Overleg NEderland, heeft 3 steenuil kasten laten maken die we kunnen gaan plaatsen. Heeft u belangstelling om dat mee te maken, laat het dan even weten, dat krijgt u een berichtje als het zover is. De bosuilen zijn de eerste vogels die vooruit denken. Vorig jaar was de bosuilenkast in de Oostermeint bewoond, dat moet je toch als natuurliefhebber weten!

 

NL Doet 2018

Op de Parkse Gaard, het voedselbos in Park Lingezegen organiseert weer NL Doet in het voorjaar. Dit jaar gaan we een heuse valkenkast in de Parkse Gaard installeren . Elke dag dat je daar loopt zie je wel torenvalkjes vliegen, en soms roepen. Naar elkaar? Met dit project hopen we meer van hun gedrag te leren..

Wilt u meedoen? Laat het weten op NL Doet, of bij ons mailadres natuurlijk! Natuurlijkk is er veel meer te doen, kijk op https://www.nldoet.nl/klus/30407

 

Lezing door Kars Veling over vlinders voor voedselbossen in De Park

Vlinders zijn sieraden in de natuur. Kars Veling van de Vlinderstichting kan hier boeiend over vertellen en ze laten zien in al hun fleurige verscheidenheid. De vier jonge voedselbossen in De Park nodigen hem uit. Iedereen is welkom en hopelijk zijn er na afloop enkele mensen die willen meehelpen om vlinders te tellen.

Het overgrote deel van de vlinders bestaat uit een beperkt aantal soorten dat goed te herkennen is. Daarom is vlinders tellen snel te leren, zeker door in een groepje te werken.

In de voedselbossen groeit en bloeit de natuur. Naast de aangeplante bomen en struiken die goed voedsel gaan opleveren, vindt een rijk spontaan planten- en dierenleven hier hun plek. Maar hoe rijk is dit? Vlinders tellen geeft een deel van het antwoord en ook inzicht in de landelijke vlinderstand doordat de Vlinderstichting deze gegevens verzamelt. De desbetreffende voedselbossen zijn: Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard en Santackergaard

Locatie: Landerij De Park, De Park 12, 6661 NW Elst(Gld)
Datum: woensdag 28 februari 2018

Aanvang 20:00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Toegang gratis

foto Margreet Jellema

 

Nog meer nieuws uit Park Lingezegen

Er is nog een voedselbos gerealiseerd: Appelland. Direct aan het pas geopende Amadeuspad in Elst. Voor ons een nieuw inkijkje in historische appelrassen, maar nog veel meer. Op 17 februari is de opening, lees maar het  persbericht over Appelland.

De nieuwste mogelijkheid om meer te weten te komen over patrijzen is een inventarisatie project. Op de 5 gaarden in Park Lingezegen gaan we actief bezig met monitoring, maar door de hele Overbetuwe is die mogelijkheid er! Kijk op landschapsbeheergelderland.nl/patrijzentellers-gezocht.

Patrijzen zijn prachtige beestjes, op verschillende plaatsen zijn akkerranden ingezaaid en zullen ook dit jaar weer ingezaaid worden. Nu de populatie de laatste jaren is afgenomen, is het tijd voor een comeback!

 

Een nieuw bestuurslid van SOGN

Jan Duindam is lid geworden van het stichtingsbestuur van Overbetuwe Groen Natuurlijk. We zijn heel blij met zijn inbreng. Hij heeft veel contacten gelegd in het verleden met statushouders, knot regelmatig in de werkgroepen van SOGN en Knotwilg en Natuurontwikkeling Heteren en Randwijk, kortom, hij staat midden in de samenleving!

En hij heeft het voortouw genomen om het  jaarverslag 2017 van de stichting te maken, kijk op  /SOGN-Jaarverslag-2017.pdf.

Op de foto rechts Jan Duindam, links Wim van Middelaar op de Parkse Gaard

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 9, december 2017

En dan nu toch uiteindelijk de laatste van 2017..

Met knotten en snoeien (sommigen denken knoeien!) en met heel veel saamhorigheid!
Samen geven om je landschap, het je eigen maken, wandelen en werken, fietsen en soms achter de computer de beelden weer bekijken.

foto Margreet Jellema op de Parkse Gaard

We hadden de natuurwerkdag in de Oostermeint, het werk aan de Parkse Gaard, en straks weer de NL Doet dag die we ook op de Parkse Gaard willen organiseren op 10 maart. Wist je dat je kan aanmelden op de site van NLDoet? Zie  nldoet.nl/klus/30407.  Alles in het teken van diversiteit, dus maken van takkenrillen, het opzetten van een valkenkast, bodemverbetering en aanplanten van nieuwe struikjes in de haag die in deze eerste twee jaar van de Parkse Gaard zijn uitgevallen, de zogenaamde inboet. Met die bodemverbetering gaat het de goede kant op, kijk maar eens op deparksegaard.nl/blog.
In het nieuwe jaar willen we een professionele start maken met monitoring, samen met de andere drie Gaarden, Ecovredegaard, Cidergaard en Santackergaard. Voor bij voorbeeld de vlinders willen we daar u ook bij betrekken, dat komt in een volgende nieuwsbrief aan de orde…

Het afgelopen jaar was ook het jaar van de slechte berichten, bestuurders van Nederland en Europa die geen keus nog kunnen maken voor een veilige leefomgeving, en de natuur die daar de wrange vruchten van plukt. Dat kun je de boeren toch niet kwalijk nemen die “gewasbescherming” producten gebruiken die op de vrije markt zijn toegestaan? Dan kun je als consument alleen nog maar kiezen voor biologische of biologisch-dynamische producten en zo de markt dwingen niet weg te kijken! Als je dan ook nog regionaal probeert in te kopen, ben je helemaal goed bezig. Kijk bijvoorbeeld naar een artikel in The Guardian over het effect van een insecticide over de migratie van vogels: TheGuardian/2017/nov/29/common-pesticide-can-make-migrating-birds-lose-their-way-research-shows.

Kerst in de stal

De mooiste afsluiting van het jaar was natuurlijk de kerst in de stal bij de familie Vossebeld. Er werd een kalfje geboren, er waren asielzoekers uit Arnhem en warme chocolademelk, van die prachtige levendige koeien waar we tussen zaten, muziek van The little drummer boy en andere kerstliedjes, en heel veel aandacht, van mens en dier!

 

Knotten en snoeien

Het knotten en snoeien op zaterdag gaat natuurlijk gewoon door. Als je het niet weet zie je het niet, maar er zijn ettelijke kubieke meters omgelegd aan de Grote Molenstraat… De bomen waren te groot om ze om en om te knotten, zoals we meestal doen, zodat de bijen en andere insecten bij het gemis aan de bloei in de ene boom, de andere boom kunnen bezoeken. Gelukkig staan bij de buurman ook hele mooie bomen, en hebben we zelfs nieuwe staanders mogen zetten in het weiland.

Voor het volgend jaar wens ik je ook heel veel plezier in en met de natuur!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk