Wie zijn wij

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) uit Elst is een non-profit organisatie die bestaat uit een groep actieve en enthousiaste vrijwilligers. Zij zet zich in voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in de gemeente Overbetuwe.

Wat doen we in de praktijk

In de wintermaanden trekken vrijwilligers van de werkgroep Knotten en Snoeien er op zaterdagmorgen op uit om wilgen te knotten. Oude hoogstam fruitbomen worden gesnoeid en blijven hierdoor behouden. Het onderhoud vindt vooral plaats vanaf begin november tot eind maart, om de week op zaterdagochtend, We werken in het buitengebied, vooral bij particulieren in Elst, Driel en Valburg. Onze zusterorganisatie is Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling Heteren-Randwijk.

Wij maken ons sterk voor een groene leefomgeving, voor natuur en kleinschalige recreatie, met behoud van biodiversiteit. Wij werken aan een landschap met bloemen voor vlinders en insecten, met milieuvriendelijk beheer van slootkanten en bermen.

Vleermuizen hebben onze aandacht: we verzorgen een meldpunt voor als er overlast is of als deze dieren gevonden worden in of aan huis. Ook wilde bijen hebben onze aandacht met het stimuleren van leefomgeving en nestgelegenheid, evenals steenuilen.

Met verschillende natuurorganisaties zoals Vlegel en STONE overleggen we over specifieke vraagstukken zoals nestkasten en broedgelegenheid voor respectievelijk vleermuizen en steenuilen.

 

Waar grote economische ontwikkelingen zoals Rail Terminal Gelderland (RTG) en Zonneparken het landschap in beslag nemen, staan we voor een rationele afweging: zonder natuur is economische ontwikkeling een langzame ramp. Natuurlijk proberen we daarbij het publiek te informeren via onze nieuwsbrief over het overleg dat we met de instanties voeren. De nieuwsbrief is daarbij een goed hulpmiddel, naast de informatie die het geeft.

Wij ontwerpen wandel- en fietsroutes in onze eigen omgeving zoals het Rondje Homoet en Rondje Kom in de Hollanderbroek en De Groene Loper in Park Lingezegen, dat nu opgenomen is in het Klompenpad Het Perkse Pad. Daarnaast organiseren we natuurwerkdagen en fruitplukmiddagen waarbij iedereen welkom is. Naast het praktische werk in de natuur staan we open voor suggesties en ideeën.

Bestuur

Samenstelling bestuur SOGN:

– Leo Starink, voorzitter
– Elieke Starink-Ophoff, secretaris
– Marian Schrijvers, penningmeester
– Ineke Schouten, bestuurslid

SOGN is op zoek naar nieuwe bestuursleden

SOGN is op zoek naar mensen die het bestuur komen versterken. Ben je nieuwsgierig naar hoe bovengenoemde activiteiten tot stand worden gebracht? Interesseer je je voor de natuur? Vind je overleg hierover belangrijk b.v. met de Gemeente of Waterschap? Laat van je horen!

Wij horen graag van jou!

Lees verder »
Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.