Wie zijn wij

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) is een non-profit organisatie die gevestigd is in Elst. De Stichting bestaat uit een groep actieve en enthousiaste vrijwilligers die zorgt voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in de gemeente Overbetuwe.

Doelstellingen zoals vermeld in de oprichtingsakte:

In het algemeen het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, wat betreft natuur, cultuur, historie en landschap en de onderlinge samenhang daarvan; dit te bereiken door:

  1. het bevorderen, herstellen, bewaren, onderhouden, beheren, zichtbaar maken en zorgen voor het inpassen in de omgeving van de verschillende cultuurhistorische en archeologische karakteristieken  (monumentale, karakteristieke of gezichtsbepalende  gebouwen, archeologische vindplaatsen en oude bestemmingen)
  2. het bevorderen van natuurwaarden en landschappelijk schoon, o.a. door het behouden  en / of opnieuw aanbrengen van kleinschalige landschapselementen (zoals boomgaarden,  hagen, knotwilgen, glooiingen of hoogteverschillen, alleenstaande bomen of boomgroepen
  3. het bevorderen van groene ruimtes in het woongebied waarin, met name voor kinderen het natuurlijke spelelement aanwezig is
  4. het bevorderen van groene verbindingen, met name wandelpaden en fietspa­den, aansluitend vanuit het centrum op andere kernen, kleinschalige recreatiemogelijkheden dichtbij huis en een goede bereikbaarheid van het centrum voor het langzaam verkeer
  5. het creëren van een zodanige groenvoorziening dat hier plaats is voor een groeiende diversiteit van plant en dier, dit door middel van natuurvriendelijk beheer en vormgeving
  6. de bescherming van en de zorg voor milieu, natuur en landschap

Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk:

– Leo Starink, voorzitter
– Jan Duindam, secretaris
– Maarten Biesheuvel, penningmeester
– Elieke Ophoff, bestuurslid
– Vacature, bestuurslid

Inkomsten

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van sponsoring, subsidies in verband met onderhoud van het landschap, donaties van particulieren en vrijwillige bijdragen voor het knotten/snoeien in het buitengebied.