Geschiedenis

Het Bremertonbos en het Oostermeintbos tussen Elst en Driel zijn twee van onze voorbeeldprojecten geweest. In deze ruilverkavelingbosjes met tamelijk eentonige begroeiing, voorheen van Staatsbosbeheer, hebben we gezorgd voor een grotere variatie in het groen. Bovendien hebben we de toegankelijkheid voor wandelaars sterk verbeterd. Sinds de verkoop aan particulieren is de toegankelijkheid van de Bremerton sterk beperkt; de doorgaande wandeling richting Homoet is wel open. De toegankelijkheid van de Oostermeint is wel gehandhaafd! Hier willen we ook het onderhoud van de poel blijven doen.

Park Lingezegen is een mooi project geworden, waar onze stichting dicht bij betrokken is geweest. Ook de ontwikkeling van de Voedselbossen op De Park heeft onze inzet gekend: De Parkse Gaard is een voorbeeld project geweest waar natuur en teelt van gewassen samen kon gaan. In 2019 is De Parkse Gaard ondergebracht in een aparte stichting. SOGN is nog wel betrokken bij de monitoring van wilde planten en dieren in de voedselbossen.

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.