Landschapsvrijwilligers

In stand houden kleine landschapselementen

Veel kleine landschapselementen behoren tot ons culturele erfgoed. De eigenaren of beheerders zijn soms zelf niet in staat ze goed te onderhouden. Daarom gebeurt dit meestal door groepen vrijwilligers.

SOGN doet een beroep op een vaste kern van landschapsvrijwilligers voor het onderhoud van bijvoorbeeld een poel, bomencirkel of wilde-bijenhotel. Soms zijn er speciale evenementen, zoals NL-Doet of de Landelijke Natuurwerkdag, waar ook vrijwilligers van elders aan meewerken.

Voor SOGN zijn wilgen knotten en hoogstamfruitbomen snoeien belangrijke bezigheden in de wintermaanden. Het wilgen knotten in de uiterwaarden van de Rijn bij Randwijk en Heteren gebeurt door de Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Rijn bij Randwijk en Heteren. De knotploeg van SOGN komt in Elst, maar ook wel in Valburg en Driel in actie. Beide groepen werken in principe om en om op werkbare zaterdag. De vrijwilligers kunnen dus meedoen in beide groepen.

Info voor en afspraken met onze landschapsvrijwilligers

De gemaakte afspraken hebben vooral betrekking op het knotten van wilgen en snoeien van fruitbomen in de winterperiode. Informatie over het belang van deze bomen in het landschap en aanwijzingen hoe ze geknot of gesnoeid moeten worden vind je op Wilgen knotten en Hoogstamfruitbomen snoeien op deze website.

Afspraken over het werk van Knotten en snoeien SOGN gaan via een Whatsapp groep van dezelfde naam. Je kunt lid worden van de groep door je aan te melden met je telefoonnummer bij Leo Starink (06 37403725) of via info@overbetuwegroennatuurlijk.nl . Je wordt dan tijdig geïnformeerd over locatie, tijd en aard van de werkzaamheden. Deze info staat ook op de agenda van deze website. Als je tijdig meldt dat je mee doet, ben je verzekerd van koffie en versnaperingen tijdens het werk. Gewerkt wordt om de zaterdag van 9.30 tot ongeveer 13.00 uur.  Bij twijfelachtig weer krijg je uiterlijk om 8.30 bericht of het werk doorgaat.

Veilig werken

Veilig werken staat bij het werken in het landschap voorop. Vermijden of zo klein mogelijk houden van risico’s is een verantwoording van ons als SOGN, maar ook van de vrijwilligers zelf.  Wij zorgen voor degelijk gereedschap, handschoenen en eventueel veiligheidsbrillen en helmen. Desgewenst geven we aanwijzingen over de werkplek en omgaan met het gereedschap. We hebben samen met de groep Randwijk / Heteren de brochure ‘Veilig-werken-in-het-landschap‘ gemaakt waarin alle veiligheidsaspecten naar voren komen.  De aandachtspunten in de brochure zijn:

 1. Werkplek
 2. Risico’s
 3. Gereedschap
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 5. Waar zorgen beide stichtingen voor?
 6. Verzekering
 7. Wat kun je als vrijwilliger zelf regelen?

Bij het onderdeel ‘Werkplek’ worden de volgende, behartenswaardige afspraken genoemd:

 • verspreid werken; sla telkens een boom over om in te werken zodat niet tegelijk gewerkt wordt aan twee naast elkaar staande bomen.
 • takkenslepers blijven uit de buurt van de zagers in de boom
 • kom je in de buurt van een knotter/zager in een boom, houdt dan altijd oogcontact
 • de knotter in de boom zorgt dat, ruim voor een tak gaat vallen, de omgeving van de boom vrij van takkenslepers is
 • dreigt er een tak te vallen, dan roept de knotter in de boom van te voren “van onderen.”

Lees vooraf vooral de hele brochure goed door.