Knotten en snoeien

In stand houden kleine landschapselementen

Veel kleine landschapselementen behoren tot ons culturele erfgoed. De eigenaren of beheerders zijn vaak zelf niet in staat ze goed te onderhouden. Daarom gebeurt dit meestal door groepen vrijwilligers.

Voor SOGN zijn wilgen knotten en hoogstamfruitbomen snoeien belangrijke bezigheden in de wintermaanden. Het wilgen knotten gebeurt gezamenlijk met de Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Rijn bij Randwijk en Heteren.

De ene zaterdag werken we vooral bij particulieren in Elst/Driel, de andere zaterdag in de uiterwaarden van Randwijk/Heteren.