Landschapsvrijwilligers

In stand houden kleine landschapselementen

Veel kleine landschapselementen behoren tot ons culturele erfgoed. De eigenaren of beheerders zijn vaak zelf niet in staat ze goed te onderhouden. Daarom gebeurt dit meestal door groepen vrijwilligers.

SOGN doet voor het onderhoud van voedselbos De Parkse Gaard, de Bremerton en Oostermeint op ongeregelde tijden een beroep op een vaste kern van landschapsvrijwilligers. Soms zijn er speciale evenementen, zoals NL-Doet of de Landelijke Natuurwerkdag, waaraan ook vrijwilligers van elders aan meewerken.

Voor SOGN zijn wilgen knotten en hoogstamfruitbomen snoeien belangrijke bezigheden in de wintermaanden. Het wilgen knotten gebeurt gezamenlijk met de Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Rijn bij Randwijk en Heteren. Dit gebeurt in principe op elke werkbare zaterdag. De ene zaterdag werken we vooral bij particulieren in Elst/Driel, de andere zaterdag in de uiterwaarden van Randwijk/Heteren.

 

Info voor en afspraken met onze landschapsvrijwilligers

De gemaakte afspraken hebben vooral betrekking op het knotten van wilgen en snoeien van fruitbomen in de winterperiode. Informatie over het belang van deze bomen in het landschap en aanwijzingen hoe ze geknot of gesnoeid moeten worden vind je op Wilgen knotten en Hoogstamfruitbomen snoeien op deze website.

Als je op de mailinglijst van Wim van Middelaar (wimgroennatuurlijk@ziggo.nl), word je tijdig geïnformeerd over locatie, tijd en aard van de komende werkzaamheden. Deze info vind je ook in de Agenda op deze website. Als je jezelf van tevoren bij Wim aanmeldt, ben je in ieder geval verzekerd van koffie en versnaperingen tijdens het werk.
Gewerkt wordt om de zaterdag van 9.30 tot ongeveer 13.00 u. Bij twijfelachtig weer krijg je uiterlijk om 8.45 bericht of het werk doorgaat.

Veilig werken

Veilig werken staat bij het werken in het landschap voorop. Vermijden of zo klein mogelijk houden van risico’s is een verantwoording van ons als SOGN, maar ook van de vrijwilligers zelf.  Wij zorgen voor degelijk gereedschap, handschoenen en eventueel veiligheidsbrillen en helmen. Desgewenst geven we aanwijzingen over de werkplek en omgaan met het gereedschap. We hebben samen met de groep Randwijk / Heteren de brochure ‘Veilig-werken-in-het-landschap‘ gemaakt waarin alle veiligheidsaspecten naar voren komen.  De aandachtspunten in de brochure zijn:

 1. Werkplek
 2. Risico’s
 3. Gereedschap
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 5. Waar zorgen beide stichtingen voor?
 6. Verzekering
 7. Wat kun je als vrijwilliger zelf regelen?

Bij het onderdeel ‘Werkplek’ worden de volgende, behartenswaardige afspraken genoemd:

 • verspreid werken; sla telkens een boom over om in te werken zodat niet tegelijk gewerkt wordt aan twee naast elkaar staande bomen.
 • takkenslepers blijven uit de buurt van de zagers in de boom
 • kom je in de buurt van een knotter/zager in een boom, houdt dan altijd oogcontact
 • de knotter in de boom zorgt dat, ruim voor een tak gaat vallen, de omgeving van de boom vrij van takkenslepers is
 • dreigt er een tak te vallen, dan roept de knotter in de boom van te voren “van onderen.”

Lees vooraf vooral de hele brochure goed door.