Knotten en snoeien

Veel kleine landschapselementen behoren tot ons culturele erfgoed. De eigenaren of beheerders zijn soms zelf niet in staat ze goed te onderhouden. Daarom gebeurt dit meestal door groepen vrijwilligers.

SOGN doet een beroep op een vaste kern van landschapsvrijwilligers voor het onderhoud van bijvoorbeeld een poel, bomencirkel of wilde-bijenhotel. Soms zijn er speciale evenementen, zoals NL-Doet of de Landelijke Natuurwerkdag, waar ook vrijwilligers van elders aan meewerken.

Voor SOGN zijn wilgen knotten en hoogstamfruitbomen snoeien belangrijke bezigheden in de wintermaanden. Het wilgen knotten in de uiterwaarden van de Rijn bij Randwijk en Heteren gebeurt door de Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Rijn bij Randwijk en Heteren. De knotploeg van SOGN komt in Elst, maar ook  in Valburg en Driel in actie. 

Wil je meehelpen? Alle hulp is van harte welkom om natuur en landschap te onderhouden. Voor meer informatie klik je op deze link: vrijwilliger. 

Wilgen knotten

SOGN vrijwilligers helpen eigenaren en beheerders bij het knotten van wilgen wanneer zij hier zelf niet toe in staat zijn. In de winter trekken vrijwilligers er op uit om wilgen te knotten en nieuwe bomen te planten. 

Hoogstamfruitbomen

Het in stand houden van hoogstamfruitbomen is vandaag de dag afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. SOGN draagt hier zijn steentje bij.

Landschapsvrijwilligers

Kleine landschapselementen behoren tot ons culturele erfgoed. SOGN doet een beroep op een vaste kern van landschapsvrijwilligers voor het onderhoud van bijvoorbeeld een poel, bomencirkel of wilde-bijenhotel. 

Search

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.