Donateurs

We bedanken onze vaste donateur Landgoed Welderen voor de sponsoring en steun van onze stichting. Met haar donateursbijdrage kunnen we zorgen voor het onderhoud van het landschap in de gemeente Overbetuwe.

Landgoed Welderen
Grote Molenstraat 173, 6661 NH Elst (Gld)
Website: welderen.nl
E-mail: info@welderen.nl

Jij kunt ook donateur worden van onze stichting. Natuur in de eigen woonomgeving wordt door veel mensen als zeer waardevol ervaren en beleefd. Als SOGN spelen wij hier voortdurend op in door die omgeving zo groen mogelijk te willen houden, rijk aan soorten en geschikt voor recreatie dichtbij huis. Hierbij mag met name het natuurlijke spelelement voor de jeugd niet ontbreken. Alle steun is welkom.

Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@overbetuwegroennatuurlijk.nl. Wij nemen daarna weer contact met jou op. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met onze voorzitter Leo Starink. Zijn telefoonnummer is 06-37403725.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom voor het onderhoud van het landschap. Laat ons even weten dat je een gift wilt doen via info@overbetuwegroennatuurlijk.nl.

Je kunt de gift overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0114 5379 76 ten name van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk o.v.v. eenmalige gift en jouw naam en adres.

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.