Donateurs

Je kunt donateur worden van onze stichting. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@overbetuwegroennatuurlijk.nl. Wij nemen dan weer contact met je op. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met onze voorzitter Leo Starink. Zijn telefoonnummer is 06-37403725.

Met de donateursbijdragen kunnen we zorgen voor het onderhoud van het landschap in de gemeente Overbetuwe.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift is van harte welkom voor het onderhoud van het landschap. Laat ons even weten dat je een gift wilt doen via info@overbetuwegroennatuurlijk.nl.

Je kunt de gift overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0114 5379 76 ten name van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk o.v.v. eenmalige gift en uw naam en adres.