Fotoalbums

Deze pagina geeft een overzicht van de fotoalbums die in de afgelopen jaren door vrijwilligers zijn gemaakt bij evenementen als landelijke Natuurwerkdag, poelencursus enzovoorts. Je kunt een foto groter bekijken door erop te klikken. Je kunt daarna alle foto’s van dat album na elkaar bekijken. 

Knotten in seizoen 2021-2022

Roos Schouten heeft een impressie gemaakt van de knotters en het knotten, op een gewone zaterdagmorgen in de winter van 2022, op 26 februari aan de Rijksweg Zuid 82b.  Gewoon, omdat we elke twee weken een zaterdagmorgen knotten in de omgeving van Elst, Driel, Eimeren en soms Valburg. Bijzonder omdat we zo’n aardige groep zijn, ieder een eigen aanleiding vindt in het buiten werken, soms in de natuur, soms bij een boer, soms in een open weiland zoals op de foto’s. Bijzonder ook omdat we nu een takkenril gemaakt hebben van het hout dat van de bomen afkwam. Meestal wordt het hout door de gemeente opgehaald en versnipperd! 

Er is heel wat afgezaagd dit seizoen!

NL-Doet 2019

Met NL Doet hebben we in de Oostermeint, eigendom van Staatsbosbeheer,  gewerkt in drie fases. Op 9 maart hebben we de voorbereiding gedaan, omgevallen boomstammen opgeruimd, en een eerste markering gedaan van de boompjes en struikjes die bij eerdere acties waren gezet. Op 15 maart was het wel heel slecht weer, en hebben we de eigenlijke NL Doet dag uitgesteld tot 23 maart. Toen was het weer veel beter.

Met 14 vrijwilligers hebben we 6 walnoten, 5 wilde peren en 10 wilde mispels gezet. Met twee bosmaaiers hebben we de binnen-cirkel van de fruitbomen aangepakt. Bramen, riet en gras waren zo hoog opgeschoten, dat de fruitbomen niet meer te zien waren. Maar ook de opslag van de witte abeel speelde de jonge boompjes parten, uitsteken dus! En de paddenpoel is ontdaan van de begroeiing van wilgen en peppels.
Op 16 maart hebben we afgemaakt waar we niet aan toe gekomen waren, toen waren de 2 jongste vrijwilligers er ook bij (zie hieronder).
De appeltaart van Forte Welzijn ( de echte Droom appeltaarten) was zeer welkom bij de koffie, en de soep van “Thee van Toen”, het catering bedrijf van Renate Buitenhuis smaakte na afloop uitmuntend.

In de loop van 2019 zal de Oostermeint en de Bremerton aangepakt worden door Staatsbosbeheer. Het is ook te zien in het bos: veel bomen vallen om (Essentaksterfte), maar ook de Witte abelen langs het wandelpad worden gevaarlijk. Niet met storm lopen!

Rest nog te bedanken: de vrijwilligers, de kwekers (een kweker in rust uit Angeren en Heg en Landschap), de NLDoet organisatie, Thee van Toen, en Staatsbosbeheer voor het opknappen van de paddenpoelen in de beide bosjes (maar dat was al eerder). Met deze dagen hebben we met name de insecten nieuwe kansen gegeven, er is openheid voor en diversiteit van de wilde fruitsoorten gekomen, en de bezoekers zien weer waar ze lopen: in een prachtig stukje natuur.

De Landelijke Natuurwerkdag 2019 Knotten in de Randwijkse uiterwaarden

Dit jaar hebben we op 2 november niet zelf een activiteit georganiseerd, maar we hebben meegedaan met de collega’s uit Randwijk en Heteren. die het wilgen knotten hadden georganiseerd.
Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.