Fotoalbums

Deze pagina geeft een overzicht van de fotoalbums die in de afgelopen jaren door vrijwilligers zijn gemaakt bij evenementen als landelijke Natuurwerkdag, poelencursus enzovoorts.

Knotten in seizoen 2021-2022

Roos Schouten heeft een impressie gemaakt van de knotters en het knotten, op een gewone zaterdagmorgen in de winter van 2022, op 26 februari aan de Rijksweg Zuid 82b.  Gewoon, omdat we elke twee weken een zaterdagmorgen knotten in de omgeving van Elst, Driel, Eimeren en soms Valburg. Bijzonder omdat we zo’n aardige groep zijn, ieder een eigen aanleiding vindt in het buiten werken, soms in de natuur, soms bij een boer, soms in een open weiland zoals op de foto’s. Bijzonder ook omdat we nu een takkenril gemaakt hebben van het hout dat van de bomen afkwam.. Meestal wordt het hout door de gemeente opgehaald en versnipperd! 

Nl-Doet 2019

Met NL Doet hebben we in de Oostermeint, eigendom van Staatsbosbeheer,  gewerkt in drie fases. Op 9 maart hebben we de voorbereiding gedaan, omgevallen boomstammen opgeruimd, en een eerste markering gedaan van de boompjes en struikjes die bij eerdere acties waren gezet. Op 15 maart was het wel heel slecht weer, en hebben we de eigenlijke NL Doet dag uitgesteld tot 23 maart. Toen was het weer veel beter.Met 14 vrijwilligers hebben we 6 walnoten, 5 wilde peren en 10 wilde mispels gezet. Met twee bosmaaiers hebben we de binnen-cirkel van de fruitbomen aangepakt. Bramen, riet en gras waren zo hoog opgeschoten, dat de fruitbomen niet meer te zien waren. Maar ook de opslag van de witte abeel speelde de jonge boompjes parten, uitsteken dus! En de paddenpoel is ontdaan van de begroeiing van wilgen en peppels.
Op 16 maart hebben we afgemaakt waar we niet aan toe gekomen waren, toen waren de 2 jongste vrijwilligers er ook bij (zie hieronder).
De appeltaart van Forte Welzijn ( de echte Droom appeltaarten) was zeer welkom bij de koffie, en de soep van “Thee van Toen”, het catering bedrijf van Renate Buitenhuis smaakte na afloop uitmuntend.


In de loop van 2019 zal de Oostermeint en de Bremerton aangepakt worden door Staatsbosbeheer. Het is ook te zien in het bos: veel bomen vallen om (Essentaksterfte), maar ook de Witte abelen langs het wandelpad worden gevaarlijk. Niet met storm lopen!

Rest nog te bedanken: de vrijwilligers, de kwekers (een kweker in rust uit Angeren en Heg en Landschap), de NLDoet organisatie, Thee van Toen, en Staatsbosbeheer voor het opknappen van de paddenpoelen in de beide bosjes (maar dat was al eerder). Met deze dagen hebben we met name de insecten nieuwe kansen gegeven, er is openheid voor en diversiteit van de wilde fruitsoorten gekomen, en de bezoekers zien weer waar ze lopen: in een prachtig stukje natuur.

 

De Landelijke Natuurwerkdag

Natuurwerkdag 2019 Knotten in de Randwijkse uiterwaarden

Dit jaar hebben we op 2 november niet zelf een activiteit georganiseerd, maar we hebben meegedaan met de collega’s uit Randwijk en Heteren. die het wilgen knotten hadden georganiseerd.

Natuurwerkdag 2018

Na een onderbreking van 1 jaar hebben we 0p 3 november 2018 opnieuw gewerkt op het terrein van Fikkersdries van Vitens in Driel. De sfeervolle foto’s van het album zijn dit keer van Margreet Jellema. Gastheer Vitens zorgde zoals gebruikelijk weer voor de catering.

 

2017

De Natuurwerkdag 2017 was weer op ‘eigen’ terrein, namelijk in de Oostermeint. Na ontvangst met koffie en koek in de schuur van de familie Brenk zijn we op vier plaatsen in het bos aan het werk gegaan. De opslag van abelen werd op 2 plaatsen in de abelenlaan verwijderd, door welpen werd een wandelpad naar de poel met rillen gemarkeerd en er werd onderhoudswerk verricht rond de poel. Ondertussen werd op een kampvuurtje door een heuse kok de snert klaar gemaakt voor de lunch.

 

2013-2016

In 2013, 2014, 2015 en 2016  hebben onze vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken bij Fikkersdries van Vitens. Hier een impressie…

Natuurwerkdag 2013
Natuurwerkdag 2014
Natuurwerkdag 2015
Natuurwerkdag 2016

 

Nl-Doet 2018

NL-Doet was dit jaar op 10 maart actief bij ons in voedselbos De Parkse Gaard. De groep heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • ongeveer 300 haagheesters planten ter vervanging van heesters die waren doodgegaan;
  • vier knotwilgen knotten;
  • van de dikke knottakken nieuwe staanders plaatsen bij de oude knotwilgen langs de watergang;
  • van de twijgen een natuurtoilet vlechten. De wilgen staanders zijn al eerder geplaatst;
  • de overblijvende takken in een eerder aangelegde ril verwerken;
  • en  met een aantal sterke mensen een torenvalk-nestkast op een paal van 5 m omhoog hijsen.

De prachtige foto’s van deze dag zijn gemaakt door Marco Overdiep.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem doet veldwerk 2014

Dinsdag 1 april 2014 gingen 50 personeelsleden van ODRA, onder begeleiding van vrijwilligers van SOGN, enthousiast aan het werk in de Bremerton en Oostermeint. Het was een prachtige zonnige lentedag waarop veel werk is verzet. Zij hebben o.a. een knuppelpad vernieuwd,  een pad van houtsnippers aangelegd tussen de nog jonge fruitbomencirkels en opslag rond de poelen verwijderd.

Poelencursus Bremerton 2014

In 2014 was de Bremerton het toneel voor een poelen-cursus. De bedoeling was om in mei vooral planten en dieren te inventariseren. De foto’s links zijn gemaakt door René Wijnbergen en David de Wit. Bij de terugkomdag in de herfst lag de nadruk op onderhoud plegen met verschillende gereed-schappen (foto’s hieronder).

Excursie knotters in 2016

De knotters en veel gezinsleden hebben er een gezellige dag van gemaakt in het Brabantse stadje Ravenstein aan de Maas, met een koffietafel, een rondleiding door de stad onder leiding van een gids en tot slot een overheerlijke lunch. Uitstapje samen met de knotgroep Randwijk-Heteren.

Onderscheiding nieuwe Nederlanders uit Syrië en Eritrea tijdens Gelderse werkdag 2016

De Gelderse Werkdag is een speciale dag elk voorjaar voor vrijwilligers actief in het landschap. Ieder jaar is één van de aangesloten afdelingen gastheer. In 2016 was dat de Werkgroep landschapsbeheer van IVN De Oude IJsselstreek uit Doetinchem, waar ruim 200 vrijwilligers te gast waren.

Tijdens deze dag kunnen de vrijwilligers werken in het landschap, maar ook excursies volgen. Ook wordt jaarlijks het landschapsknokkertje uitgereikt aan een vrijwilliger die zich bovenmatig verdienstelijk heeft gemaakt voor het landschap.

2016 Was een bijzonder jaar, want voor het eerst hadden zich ook nieuwe Nederlanders verdienstelijk gemaakt als landschapsvrijwilliger in Gelderland. Nour Maderati, Mohamed Dagher, Yikalo Fanta, Aklilu Ngusse, Kebrom Girmay, Aawal Husen, Geberhiwet Afewerki en Seare Tekle uit Elst, Zetten en Herveld ontvingen een Aanmoedigingsprijs. Zij hebben het gehele winterseizoen in het landschap gewerkt. Door de bestaande vrijwilligers worden ze bewonderd om hoeveel werk ze verzetten en hoe fanatiek ze zijn.