Overbetuwe Groen Natuurlijk

SOGN, Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk zet zich in voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in de gemeente Overbetuwe. 

Zoek je informatie over activiteiten, projecten of bepaalde onderwerpen? Wil je meehelpen om de natuur te behouden en versterken? Kijk dan verder op deze website. 

Knotten en snoeien

SOGN wil zorg dragen voor ons cultuurlandschap met fruitbomen, knotwilgen en kleine bosjes en bomenrijen. 

Op de Elstergrindweg zie je het werk in uitvoering, straks ook met de takken in een ril gestapeld!

Natuur en landschap

SOGN zich in zet voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in de gemeente Overbetuwe. 

In het Oostermeint bosje aan de Langstraat gaan we aan het werk op 16 maart, met NL Doet. Kom je ook? Kijk ook op de site van NL Doet en geef je op..

Laatste nieuws

Bloesem

Wilde bijen tellen

Wilde bijen zijn bijen die solitair leven, dus niet in groepsverband. We vinden ze in de grond of oud hout. Op de Santackergaard gaan we de bijen tellen die we vinden, onder leiding van de Wilde bijen werkgroep Overbetuwe. We zullen de holletjes vinden waar ze uitkomen, en zoeken in de bloemen die nu in overdaad aanwezig zijn. Een korter bezoek is ook mogelijk. Een kopje thee staat klaar!

Activiteiten

Monitoring solitaire bijen

Knotten aan de Elstergrindweg in Driel

Snoeien aan de Parallelweg Noord in Valburg

Knotten en snoeien

SOGN wil zorg dragen voor ons cultuurlandschap met fruitbomen, knotwilgen en kleine bosjes en bomenrijen. SOGN vrijwilligers helpen eigenaren en beheerders in de winter bij het knotten van wilgen wanneer zij hier zelf niet toe in staat zijn. 

Natuur en landschap

De inwoners van de Overbetuwe kunnen van een groene en natuurlijke leefomgeving blijven genieten doordat SOGN zich in zet voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in de gemeente. 

Laatste nieuws

Bloesem

Wilde bijen tellen

Wilde bijen zijn bijen die solitair leven, dus niet in groepsverband. We vinden ze in de grond of oud hout. Op de Santackergaard gaan we de bijen tellen die we vinden, onder leiding van de Wilde bijen werkgroep Overbetuwe. We zullen de holletjes vinden waar ze uitkomen, en zoeken in de bloemen die nu in overdaad aanwezig zijn. Een korter bezoek is ook mogelijk. Een kopje thee staat klaar!

Activiteiten

Monitoring solitaire bijen

Knotten aan de Elstergrindweg in Driel

Weetjes:

De steenuil is de kleinste uil in de Benelux. Hij leeft bij voorkeur in een landschap met eilanden, knotwilgen, fruitbomen en / of oude schuurtjes. 

Steenuilen In de Midden- en Oostbetuwe is het aantal broedparen de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, terwijl het aantal in het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem Nijmegen waar Overbetuwe ook toe behoort) verder is gedaald.

Het aantal broedparen in Nederland is sinds 1970 afgenomen van 12000 tot circa 7000 nu. Gebrek aan nestgelegenheid is één van de oorzaken.

In Nederland komen ongeveer 360 soorten wilde bijen voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. De grootste bedreiging waar de wilde bijen mee te kampen hebben is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen.

Samen met de stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben we een wilde-bijenwerkgroep gevormd. De werkgroep is actief met verschillende bijenhotels in de hele gemeente. We zijn begonnen met een bijenhotel in de Oostermeint. Dit was een voorbeeldproject, met subsidie van de gemeente Overbetuwe. Stouthout heeft het hotel ontworpen en gebouwd, en de werkgroep heeft de kamers ingericht. Wij hebben wij inmiddels ook in de Parkse Gaard een bijenhotel geplaatst. Tevens adviseren en helpen wij met de bouw en inrichting van insectenhotels van andere organisaties.

Search

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.