Home

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) uit Elst bestaat uit een groep actieve en enthousiaste vrijwilligers die zorgt voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in de gemeente Overbetuwe.

Landschapsbeheer en natuurontwikkeling

Het Bremertonbos en het Oostermeintbos tussen Elst en Driel zijn twee van onze voorbeeldprojecten. In deze voorheen zeer drassige ruilverkavelingbosjes met tamelijk eentonige begroeiing van Staatsbosbeheer zorgen we voor een grotere variatie in het groen. Bovendien hebben we de toegankelijkheid voor wandelaars sterk verbeterd.
In 2003 hebben wij in het Bremertonbos paden aangelegd en een poel laten graven. In 2010 hebben wij in het Oostermeintbos een fruitbomencirkel en een poel aangelegd. Het onderhoud van de paden en poelen wordt deels door onze vrijwilligers verricht. Ook zijn er op ons initiatief, samen met andere partijen, wandelroutes in de omgeving van deze twee bosjes aangelegd.

Voedselbossen in De Park

In 2016 is de SOGN beheerder geworden van een nieuw aangelegd voedselbos: “De Parkse Gaard” in Park Lingezegen, deelgebied De Park.
Naast beheer besteden we aandacht aan voorlichting voor een nieuwe manier van voedselteelt. Een voedselbos heeft net als een gewoon bos bomen, struiken en kruidachtige planten. Als de gewassen groot genoeg zijn, levert het voedsel zonder dat er onophoudelijke, intensieve bewerking plaats vindt. Er staat (of er komt binnenkort te staan) een heel rijke verscheidenheid aan fruit- en notenbomen, bessenstruiken, eetbare bloemen, kruipende en klimmende planten. Ze leveren eetbare vruchten, noten, zaden, wortels, scheuten en bladeren. Lees meer op de website van de Parkse Gaard.

In 2019 is De Parkse Gaard ondergebracht in een aparte stichting. SOGN is nog wel betrokken bij de monitoring van wilde planten en dieren in de voedselbossen.

Knotten en snoeien

Het onderhoud van landschappen vindt vooral plaats vanaf begin november tot en met maart. In deze periode zijn we bijna elke zaterdagochtend bij particulieren wilgen aan het knotten of hoogstamfruitbomen aan het snoeien. Hierbij werken we samen met Stichting knotwilg en natuurontwikkeling uiterwaarden gemeente Heteren.

Specifieke projecten en acties

Gebrek aan nestgelegenheid is een oorzaak waarom het aantal broedparen van steenuilen sterk is afgenomen. In samenwerking met Steenuilenoverleg Nederland (STONE) plaatsen wij nestkasten voor steenuilen.

Beschermen van vleermuizen in en om het huis is recentelijk een verantwoordelijkheid van de gemeente. Enkele vrijwilligers van SOGN zijn opgeleid om de gemeente en verontruste burgers te informeren en adviseren over mogelijke problemen met vleermuizen. Zij kunnen altijd een beroep doen op de ‘echte’ vleermuisdeskundigen van de Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel).

Sinds kort is er een wilde-bijenwerkgroep actief. Die heeft al een bijenhotel geplaatst in de Parkse Gaard. Bijenhotels bieden betere overlevingskansen voor een aantal soorten solitair levende, wilde bijensoorten.

Een publieksvriendelijke actie zijn de jaarlijks terugkerende openbare peren- en appelplukdagen.

Er is gelegenheid voor een maatschappelijke stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs en ook voor nieuwe Nederlanders. Jan Duindam heeft in 2016 met enkele nieuwe Nederlanders een Woordenboek knotten en snoeien samengesteld van het Nederlands naar het Tigrinya (de taal van Eritrea) en het Arabisch. Hier een klein voorbeeld:

Nieuwsbrieven

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief