Home

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) uit Elst is een non-profit organisatie die bestaat uit een groep actieve en enthousiaste vrijwilligers. Zij zet zich in voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in de gemeente Overbetuwe. Zo kunnen de inwoners van een groene en natuurlijke omgeving blijven genieten. We willen zorg dragen voor ons cultuurlandschap met fruitbomen, knotwilgen en kleine bosjes en bomenrijen. Waar natuur in het gedrang komt willen we tegenwicht bieden aan die ontwikkeling met het inrichten van nieuwe natuur, vogelbroedkasten en bijenhotels. En als de grote economische ontwikkelingen ons eigen welbevinden bedreigen, komen we in actie voor een meer evenwichtige ontwikkeling: naast economie staat natuur!

Wat doen we in de praktijk

In de wintermaanden trekken vrijwilligers er op zaterdagmorgen op uit om wilgen te knotten. Waar mogelijk worden nieuwe jonge bomen (slieten) geplant.  Oude hoogstam fruitbomen worden gesnoeid en blijven hierdoor behouden. Het onderhoud vindt vooral plaats vanaf begin november tot en met maart. In deze periode zijn we bijna elke zaterdagochtend bij particulieren wilgen aan het knotten of hoogstamfruitbomen aan het snoeien. Hierbij werken we samen met Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling Heteren-Randwijk.

Wij ontwerpen wandel- en fietsroutes in onze eigen omgeving zoals het Rondje Homoet en Rondje Kom in de Hollanderbroek en De Groene Loper in Park Lingezegen.

Wij maken ons sterk voor een  groene  leefomgeving,  voor natuur en kleinschalige recreatie, met behoud van biodiversiteit. Wij werken aan een landschap met bloemen voor vlinders en insecten,  met milieuvriendelijk beheer van slootkanten en bermen.Vleermuizen hebben onze aandacht: we verzorgen een meldpunt voor als er overlast is of als deze dieren gevonden worden in huis. Wilde bijen hebben onze aandacht met het stimuleren van leefomgeving en nest gelegenheid.  Dat geldt ook voorsteenuilen.  Met het monitoren van de diversiteit aan planten en dieren, dragen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van natuur, bijvoorbeeld in Park Lingezegen, maar ook in de kernen van onze gemeente. Met verschillende natuurorganisaties zoals Vlegel en STONE overleggen we over specifieke vraagstukken zoals nestkasten en broedgelegenheid voor respectievelijk vleermuizen en steenuilen.

Waar grote economische ontwikkelingen zoals Rail Terminal Gelderland (RTG) en Zonneparken het landschap in beslag nemen,  staan we voor een rationele afweging: zonder natuur is economische ontwikkeling een langzame ramp.  En natuurlijk proberen we daarbij het publiek te informeren via onze nieuwsbrief over het overleg dat we met de instanties voeren.

Geschiedenis

Het Bremertonbos en het Oostermeintbos tussen Elst en Driel zijn twee van onze voorbeeldprojecten geweest. In deze ruilverkavelingbosjes met tamelijk eentonige begroeiing, voorheen van Staatsbosbeheer, hebben we gezorgd voor een grotere variatie in het groen. Bovendien hebben we de toegankelijkheid voor wandelaars sterk verbeterd. Sinds de verkoop aan particulieren is de toegankelijkheid van de Bremerton sterk beperkt; de doorgaande wandeling richting Homoet is wel open. De toegankelijkheid van de Oostermeint is wel gehandhaafd! Hier willen we ook het onderhoud van de poel blijven doen.

Park Lingezegen is een mooi project geworden, waar onze stichting dicht  bij betrokken is geweest. Ook de ontwikkeling van de Voedselbossen  op De Park heeft onze inzet gekend: De Parkse Gaard is een voorbeeld project geweest waar natuur en teelt van gewassen samen kon gaan. In 2019 is De Parkse Gaard  ondergebracht in een aparte stichting. SOGN is nog wel betrokken bij de monitoring van wilde planten en dieren in de voedselbossen.

Onze agenda

Wij organiseren natuurwerkdagen en fruitplukmiddagen waarbij iedereen welkom is. Het begin van het seizoen is op de eerste zaterdag van november!  Er is zwaar werk te doen met het knotten en snoeien in de wintermaanden, maar licht werk zeker even goed! Ieders bijdrage is welkom. Wilgen knotten en fruitbomen snoeien is een ontspannende inspanning, een gezonde bezigheid voor mannen en vrouwen, jong en oud, en altijd een bijzondere belevenis. Naast het praktische werk in de natuur staan we open voor suggesties en ideeën die soms meegenomen worden in onze Nieuwsbrief.

Heb je belangstelling?

Vind je ook dat we onze groene leefomgeving moeten behouden en versterken?  Heb je zin in zinvolle, gezellige buitenactiviteiten waarbij je samen met anderen de handen uit de mouwen kunt steken? Wil je meedoen voor een enkele keer of misschien wel vaker zoals het je uitkomt? Wij zorgen voor gereedschap, koffie of thee en begeleiden het werk. Meld je aan of bel voor meer informatie!

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief