Solitaire bijen

SOGN heeft aandacht voor wilde bijen. Daaronder valt nestelruimte, zoals bijenhotels, oud hout en grondgebonden nestelruimte.

Het maken van bijenhotels is een leuke en creatieve bezigheid. Het is tevens aanleiding om je meer te verdiepen in de levenswijze van wilde bijen, zodat die optimaal gebruik kunnen maken van deze nieuwe behuizing. In Nederland komen ongeveer 360 soorten wilde bijen voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. De grootste bedreiging waar de wilde bijen mee te kampen hebben is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen.

Nestelruimte voor wilde bijen

Bijen hebben nestelruimte nodig om hun larven in op te laten groeien. Bij wilde bijen wordt ieder ei in een aparte kraamkamer gelegd samen met een voorraadje stuifmeel als voedsel voor de larven. Sommige soorten maken een gangenstelsel in de grond als nestgelegenheid, andere maken hun nesten bovengronds in dood hout of holle stengels. Bijenhotels zijn geschikt voor soorten die bovengronds nestelen. Het is wel van belang dat er binnen 200 m genoeg bloeiende planten aanwezig zijn. Sommige bijensoorten verzamelen stuifmeel van veel plantensoorten, andere hebben gespecialiseerde dieetwensen. Juist die laatste categorie is het meest bedreigd. 

Nederland zoemt is een project van LandschappenNLNaturalisIVN en Natuur & Milieu. Zij proberen op landelijk niveau wilde bijen en andere bestuivers te stimuleren. Nederland Zoemt heeft in de gemeente Overbetuwe een aantal keren geteld en 52 soorten wilde bijen gevonden. Zij schatten dat de gemeente bij goed beheer geschikt is voor wel 165 verschillende soorten.

Activiteiten in de Overbetuwe

Wij hebben die handschoen opgepakt. Samen met de stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben we een wilde-bijenwerkgroep gevormd. De werkgroep is actief met verschillende bijenhotels in de hele gemeente. We zijn begonnen met een bijenhotel in de Oostermeint. Dit was een voorbeeldproject, met subsidie van de gemeente Overbetuwe. Stouthout heeft het hotel ontworpen en gebouwd, en de werkgroep heeft de kamers ingericht. Wij hebben inmiddels ook in de Parkse Gaard een bijenhotel geplaatst. Tevens adviseren en helpen wij met de bouw en inrichting van insectenhotels van andere organisaties.

Bijenhotel Oostermeint, foto Kees Sparreboom

Hotel De Parkse Gaard

Activiteiten in hotel De Parkse Gaard

Wat zoemt daar in het gras?

Is ‘ie harig of is ‘ie meer gedrongen? Op 21 en 22 april 2018 was de eerste landelijke Bijentelling. De telling wordt gehouden om meer te weten te komen over het kleine, nuttige diertje dat het steeds moeilijker heeft. Het tellen van bijen is best lastig, want in ons land leven honderden verschillende soorten. TV Gelderland Nieuws was erbij op Park Lingezegen.

Meer over … klik op een foto

Bestuivers

Op de website bestuivers.nl/ vind je veel achtergrondinformatie. Het boek ‘Gasten van bijenhotels‘ van Pieter van Breugel kun je downloaden.

Vleermuizen

Vragen over vleermuizen? Vrijwilligers van SOGN staan klaar om je te informeren en adviseren. 

Steenuilen

In de Midden- en Oostbetuwe is het aantal broedparen de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, terwijl het aantal in de Overbetuwe is gedaald.

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.