Vleermuizen beschermen

Grootoor-vleermuizen

Vleermuizen zijn nachtdieren die overdag schuilen op beschutte plaatsen. Je komt ze op de meest onverwachte plaatsen tegen. De grootoor-vleeermuizen op de foto’s hiernaast en hierboven troffen we aan in een uit 1 verdieping bestaand kerkje in Ressen. Hun uitwerpselen kwamen op de vloer van de kerk terecht en daar was de koster niet blij van. Een enkele keer vlogen zij overdag in de kerk rond tijdens een kerkdienst.  Ook dat werd door de meeste kerkgangers niet op prijs gesteld!

 

Vleermuizen zijn bij wet beschermd

In Nederland komen ongeveer 20 soorten vleermuizen voor. Die zijn allemaal bij wet beschermd. Als mensen overlast ervaren door vleermuizen, is het  de verantwoordelijkheid van de gemeente dat het probleem wordt opgelost zonder schade toe te brengen aan de vleermuizen.

Als mensen vragen hebben over vleermuizen staan vrijwilligers van SOGN klaar om hen te informeren en adviseren. Na het eerste contact gaan zij ’s avonds laat op pad als de vleermuizen actief worden. In de schemering vliegen de volwassen vleermuizen massaal uit hun behuizing en blijven tot het ochtendgloren actief met het vangen van prooi-insecten. De vrouwtjes komen af en toe terug naar huis om hun jong te zogen.

Een zogenaamde vleermuis-detector die het ultrasone geluid van vleermuizen voor mensen hoorbaar maakt, is een hulpmiddel om vleermuiskolonies op te sporen en vast te stellen welke soort het is. In veel gevallen is het geven van informatie voldoende om burgers gerust te stellen. Als er sprake is van overlast door een kolonie vleermuizen is de de oplossing vaak om te wachten tot alle vleermuizen, inclusief alle jongen, het pand hebben verlaten en dan de uitvliegopening dicht te maken.

Onderstaande video, gemaakt door leden van de Nederlandse Zoogdierenvereniging, demonstreert het geluid van een vleermuisdetector.

De vleermuisvrijwilligers van SOGN zijn opgeleid door deskundigen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel). Zij zijn te vinden via de voorzitter van SOGN (zie contact) of rechtstreeks op de website van VleGel.

SLG heeft in samenwerking met VleGel een brochure samengesteld over vleermuizen in en om het huis. Deze brochure is zeer informatief voor mensen die iets meer willen weten over vleermuizen in hun woonomgeving. Je kunt hem op onze site openen als PDF-bestand.