Steenuilen huisvesten

Steenuil in Nederland bedreigd

De steenuil is de kleinste uil in de Benelux. Hij leeft bij voorkeur in een landschap met eilanden, knotwilgen, fruitbomen en / of oude schuurtjes. Het aantal broedparen in Nederland is sinds 1970 afgenomen van 12000 tot circa 7000 nu. Gebrek aan nestgelegenheid is één van de oorzaken.

Steenuilen blijven als paar voor het leven bij elkaar. Zij broeden van van half april tot half mei. Het wijfje legt en bebroedt 3-4 eieren, waar 2-3 jongen uitkomen. Tijdens het broeden en als de jongen klein zijn voorziet het mannetje vrouw en kroost van voedsel. Dit bestaat uit insecten, muizen, regenwormen en soms een woelrat of kleine bruine rat. Rond half juni vliegen de jongen uit, en in september gaan die op zoek naar een eigen nest. Steenuilen kunnen tot 15 jaar oud worden, maar door veel jeugdsterfte ligt de gemiddelde leeftijd stukken lager.

Plaatsen van nestkasten

Met de plaatsing van steenuilenkasten in de regio hopen we, in samenwerking met STONE een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de soort. Als compensatie voor de aanleg van de N837 konden we extra nestkasten plaatsen en ook meer hoogstamfruitbomen aanplanten. Elders op deze site vind je een bouwtekening van een steenuilenkast.
In de Midden- en Oostbetuwe is het aantal broedparen de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, terwijl het aantal in het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem Nijmegen waar Overbetuwe ook toe behoort) verder is gedaald.

In juni controleren we de geplaatste nestkasten op bewoning door steenuilen en andere dieren. Dit nestonderzoek levert vooral waardevolle informatie over de reproductie van de steenuil. Samen met andere waarnemingen geeft het informatie over de groei van lokale populaties.

Inspectie van nestkasten in de Overbetuwe

In onze gemeente is vooral Frans Jacobs, hier in beeld, actief in het plaatsen en inspecteren van steenuilenkasten.

De gegevens van onderstaande figuur zijn van hem afkomstig. In juni is hij daar zo druk mee, dat het niet altijd lukt om alle kasten te inspecteren.

De resultaten van de inspecties in 2006 t/m 2011 vind je in onderstaande figuur. In deze periode nam het aantal geplaatste kasten geleidelijk toe van 27 in 2006 tot 63 in 2011. Het aantal geïnspecteerde kasten staat achter ieder jaar tussen haakjes vermeld.

De nestkasten werden door verschillende dieren bewoond. De bezetting van kasten door steenuilen ligt de laatste paar jaren van de inspecties iets boven 40%.

 

Wil je ook een nestkast bouwen?

Klik op de foto of deze link voor de pdf: bouwtekening en tips van de werkgroep in Abcoude.  
Meer lezen over bijen of vleermuizen. Klik op een foto.

Nestkast bouwen

Bijen

Vleermuizen

Search

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.