Meer fotoalbums

Je kunt een foto groter bekijken door erop te klikken. Je kunt daarna alle foto’s van dat album na elkaar bekijken. 

Natuurwerkdag 2018

Na een onderbreking van 1 jaar hebben we op 3 november 2018 opnieuw gewerkt op het terrein van Fikkersdries van Vitens in Driel. De sfeervolle foto’s van het album zijn dit keer van Margreet Jellema. Gastheer Vitens zorgde zoals gebruikelijk weer voor de catering.

Nl-Doet 2018

NL-Doet was in 2018 op 10 maart actief bij ons in voedselbos De Parkse Gaard. De groep heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • ongeveer 300 haagheesters planten ter vervanging van heesters die waren doodgegaan;
  • vier knotwilgen knotten;
  • van de dikke knottakken nieuwe staanders plaatsen bij de oude knotwilgen langs de watergang;
  • van de twijgen een natuurtoilet vlechten. De wilgen staanders zijn al eerder geplaatst;
  • de overblijvende takken in een eerder aangelegde ril verwerken;
  • en  met een aantal sterke mensen een torenvalk-nestkast op een paal van 5 m omhoog hijsen.

De prachtige foto’s van deze dag zijn gemaakt door Marco Overdiep.

De Natuurwerkdag 2017

was weer op ‘eigen’ terrein, namelijk in de Oostermeint. Na ontvangst met koffie en koek in de schuur van de familie Brenk zijn we op vier plaatsen in het bos aan het werk gegaan. De opslag van abelen werd op 2 plaatsen in de abelenlaan verwijderd, door welpen werd een wandelpad naar de poel met rillen gemarkeerd en er werd onderhoudswerk verricht rond de poel. Ondertussen werd op een kampvuurtje door een heuse kok de snert klaar gemaakt voor de lunch.

Excursie knotters in 2016

De knotters en veel gezinsleden hebben er een gezellige dag van gemaakt in het Brabantse stadje Ravenstein aan de Maas, met een koffietafel, een rondleiding door de stad onder leiding van een gids en tot slot een overheerlijke lunch. Uitstapje samen met de knotgroep Randwijk-Heteren.

Gelderse werkdag 2016: Onderscheiding nieuwe Nederlanders uit Syrië en Eritrea

De Gelderse Werkdag is een speciale dag elk voorjaar voor vrijwilligers actief in het landschap. Ieder jaar is één van de aangesloten afdelingen gastheer. In 2016 was dat de Werkgroep landschapsbeheer van IVN De Oude IJsselstreek uit Doetinchem, waar ruim 200 vrijwilligers te gast waren.

Tijdens deze dag kunnen de vrijwilligers werken in het landschap, maar ook excursies volgen. Ook wordt jaarlijks het landschapsknokkertje uitgereikt aan een vrijwilliger die zich bovenmatig verdienstelijk heeft gemaakt voor het landschap.

2016 Was een bijzonder jaar, want voor het eerst hadden zich ook nieuwe Nederlanders verdienstelijk gemaakt als landschapsvrijwilliger in Gelderland. Nour Maderati, Mohamed Dagher, Yikalo Fanta, Aklilu Ngusse, Kebrom Girmay, Aawal Husen, Geberhiwet Afewerki en Seare Tekle uit Elst, Zetten en Herveld ontvingen een Aanmoedigingsprijs. Zij hebben het gehele winterseizoen in het landschap gewerkt. Door de bestaande vrijwilligers worden ze bewonderd om hoeveel werk ze verzetten en hoe fanatiek ze zijn.

Omgevingsdienst Regio Arnhem doet veldwerk 2014

Dinsdag 1 april 2014 gingen 50 personeelsleden van ODRA, onder begeleiding van vrijwilligers van SOGN, enthousiast aan het werk in de Bremerton en Oostermeint. Het was een prachtige zonnige lentedag waarop veel werk is verzet. Zij hebben o.a. een knuppelpad vernieuwd,  een pad van houtsnippers aangelegd tussen de nog jonge fruitbomencirkels en opslag rond de poelen verwijderd.

Poelencursus Bremerton 2014

In 2014 was de Bremerton het toneel voor een poelen-cursus. De bedoeling was om in mei vooral planten en dieren te inventariseren. De meeste foto’s zijn gemaakt door René Wijnbergen en David de Wit. Bij de terugkomdag in de herfst lag de nadruk op onderhoud plegen met verschillende gereed-schappen.

Bij de terugkomdag in de herfst lag de nadruk op onderhoud plegen met verschillende gereed-schappen.

Fikkersdries 2013-2016

In 2013, 2014, 2015 en 2016 hebben onze vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken bij Fikkersdries van Vitens. Hier een impressie…

Natuurwerkdag 2013

Natuurwerkdag 2014

Natuurwerkdag 2015

Natuurwerkdag 2016

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.