Tijd voor activiteit

Tijdens de Natuurwerkdag op 5 november, werken we samen met VITENS aan een vitaal landschap: daar waar weer zicht moet ontstaan op de waterpartijen waar uiteindelijk het drinkwater uit geput wordt, gaan we aan het werk. Door het hout dat we weghalen in langwerpige stapels te leggen, rillen genoemd.
 
En zie hier, zo ontstaat een mooie plek voor een doorkijkje!
Inloop om 9 uur bij Fikkersdries, Groene Woudsestraat 4, 6665 NE in Driel , om 9.15 uur werkverdeling! VITENS zorgt voor koffie en thee tussendoor. Om 12.00 uur lunchpauze, VITENS zorgt voor soep. Tijdens de lunchpauze is dat er een praatje is een ecoloog of waterdeskundige, die vragen over droogte, wateroverlast en oplossingen daarvan kan beantwoorden! In het laatste uur, van 13 tot 14 uur maken we het werk af. Ook kinderen komen weer aan hun trekken, bij het maken van een tipi, een hut van wilgentakken, stevig met de takken in de klei. Misschien een mooie gelegenheid om een kennis of vriend(in) mee te nemen, of iemand waarvan je denkt, die kan wel wat beweging en kennis van de natuur gebruiken!

Knot- en snoeiseizoen 2022-2023

De Natuurwerkdag betekent ook het begin van het knot- en snoeiseizoen. Op verschillende zaterdagochtenden knotten en snoeien we in de omgeving van Elst. Takken die een te zware last voor de oudere knotwilgen zijn, of juist alleen de takken die in de weg zitten. Ook na het knotten worden de afgezaagde takken soms op rillen gelegd.
 
Bij deze geknotte bomen zijn de rillen bedoeld om watervogels te beschermen tegen loslopende honden.

Maar we snoeien ook de Peren langs de kant van de weg, aan de Wuurde bij. voorbeeld, zodat de zon weer op de vruchten kan vallen, en de ladders tegen de boom gezet kunnen worden bij het plukken.
Na goed snoeien volgt een rijke oogst

Gelijk aan het werk? Op 19 en 26 november gaan we aan de slag in de omgeving.  Kijk op de agenda van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk, en geef je op bij Leo Starink, 06 37403725.

Peertjes plukken aan de Wuurde!

Het einde van de zomer is in zicht: Peertjes plukken aan de Wuurde! Zaterdag 20 augustus is het zover.
We plukken van 10 tot 12 uur aan de Wuurde 87 in Elst.
De oogst wordt niet zo groot, maar staat er wel gekleurd op, kijk maar op de foto! Aan deze boom hangen zowel grote als kleine peertjes. De kleine, stoofpeertjes van het ras Wilde Gieseman, moeten nog even rijpen. De grote, met de prachtige naam Marquerite Marillat, te zien op de foto, komen nu in aanmerking voor pluk.
Voor 25 ct per kilo krijg je hulp van vrijwilligers van Overbetuwe Groen Natuurlijk zodat je zelf de peertjes plukken. Die hulp is er ook als je niet de ladder op durft om die mooie zomerpeertjes te scoren!

De hulptroepen staan klaar!

Voor de liefhebber: de stichting heeft vorig jaar een dode boom kunnen vervangen voor een ander soort stoofpeer, de Kamperveen stoofpeer. Aan de andere kant gaat er weer een boom dood, die komt dan dit najaar aan bod! Dat geeft de mogelijkheid voor weer een andere soort. Het duurt nog wel even voordat we daar de vruchten van kunnen plukken.

Requiem voor twee bomen

Een van de meest markante bomen in onze gemeente, in het volle zicht van bezoekers van Landerij de Park en op de doorgangsroute voor fietsers tussen de Schuytgraaf en Elst, is niet meer…
Een drama om de foto’s te zien, een Wilg, misschien wel 70 jaar oud, op een perceel dat net verkocht was aan een landbouwer.

Zal er een nieuwe boom komen? Zijn er regels om zo’n gezichtsbepalende boom van de ondergang te redden, in ieder geval de plek? Als die boom ziek is en oud, luidt de bel voor de laatste ronde, is er geen weg terug, dat is duidelijk, maar wat een drama!

Moge de andere bomen op de Park, die misschien geen plek hebben op de kaart een beter lot wachten: de rij bomen langs de Amadeuspad, ook langs een perceel in gebruik als boerenland.

Moge dit verlies werken als een eyeopener, voor die krachtige bomen in ons gezichtsveld, waar wij ook verantwoordelijk kunnen zijn!

Niet alleen deze boom is gevallen, het zijn zoveel meer bomen. Denk aan de rij die gevallen is langs de Linge. En nu bij de dreigende ontgronding in Randwijk, wordt een prachtige oude wilg met de klei uit de uiterwaard weggegooid. Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk probeert te redden wat er te redden valt, maar of het gezien wordt door de politiek? Informeer je eigen politieke partij! 

Zomerpeertjes aan De Wuurde 87 inElst

De Zomerpeertjes aan de Wuurde zijn weer bijna rijp. En jullie mogen ze zelf plukken, op zaterdag 28 aug, van 13 uur tot 15 uur. Voor 25 cent per kilo helpen wij met ladders plaatsen, emmers vullen en een praatje maken. Het is natuurlijk geen knotten of snoeien, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Je kan aan deze bomen zien waarom ze gesnoeid moeten worden.
Hartelijke groet, Leo Starink, voorzitter SOGN


p.s. laat even weten als je kunt helpen?

Verkiezingsnieuws!

In de publiciteit is het ondergesneeuwd, maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om hazen en konijnen van de lijst van ‘vrij bejaagbare soorten’ te schrappen.
Sinds vorig jaar staan deze zoogdieren op de Rode Lijst van dieren die bescherming nodig hebben.
De tijd is dan nu ook rijp om de plezierjacht op deze dieren te verbieden, vindt de Tweede Kamer. Minister Schouten is gevraagd om ‘met spoed’ de Kamermotie uit te voeren. Ze moet binnen zes weken antwoorden.

Mijn naam is haas

Bericht voor knotters en snoeiers

Stand van zaken op 17 december 2020

Volgens onze collega’s uit Heteren / Randwijk is knotten en snoeien een vorm van buitensport en kan volgens de huidige coronaregels in groepjes van maximaal 2 personen worden beoefend! Wij zullen ons er over buigen hoe we dit kunnen organiseren.

Voor a.s. zaterdag de 19e in Driel is al voldoende belangstelling getoond, zodat het werk daar kan doorgaan.

Voor de werkers: volg de whatsapp berichten
en voor de thuisblijvers: ga lekker naar buiten en geniet van de knotwilgen met hun mooie lange staanders! 


Groet, Leo, namens bestuur SOGN

 

Natuurwerkdag in de Oostermeint op 7 november 2020

Bericht van Leo op 12 oktober:

Ja, allemaal, de werving van deelnemers door de landelijke organisatie van de natuurwerkdag is stop gezet vanwege Corona. Dat betekent dat we nu met onze eigen mensen aan het werk gaan, tenzij de regels nog strenger worden. Let op de persconferentie(s) van Rutte c.s. We zullen in ieder geval in groepjes van maximaal 4 aan het werk te gaan, die ook alleen met elkaar koffie of thee drinken. Dat heeft het ook het voordeel dat je elkaar minder in de weg loopt. Tot gauw als er nieuwe besluiten genomen moeten worden!

We werken die dag van 10 tot 13 uur bij de poel en bij het insectenhotel. Kom je helpen? Je kunt je nog aanmelden bij Leo (via whatsapp of info@overbetuwegroennatuurlijk.nl). Groepjes kunnen na de koffie ruilen van werkzaamheden.
De omgeving nodigt uit tot een nadere kennismaking met een wandeling!

De Oostermeint is een ruilverkavelingsbosje langs de Langstraat in Driel, dat in het landschap van de Overbetuwe bijna uniek is: in 40 jaar van een kale aanplant veranderd in een (bijna) volwassen bosje van bijna 40 hectare.

15 jaar geleden heeft stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk hier een poel laten aanleggen, die echter aan het verlanden is. Nu is het tijd om weer water te vinden!
Meer bij de ingang van het bos ligt een groot insectenhotel. Dit hotel kunnen we opnieuw opknappen en de omgeving klaar maken voor een nieuw seizoen. Klaar voor solitaire bijen, en andere vliegers!

Vanuit Elst is de locatie per auto bereikbaar vanaf 2e Weteringsewal langs de Linge. Vanuit de rotonde op de N837 bij Driel is er een wegblokkade voor personenauto’s.

Route vanuit Elst naar de Oostermeint

Werkzaamheden:

Bij de poel:
uitsteken van wilgen en andere boompjes, in het water de lisdodde verwijderen.

Bij het insectenhotel:
nieuwe leem aanbrengen, riet op maat snijden voor aanvulling op open plekken . In de omgeving maaien van het gras en afzagen van opschot van de Abelen.

situatie bij de poel afgelopen augustus

Nieuwsbrief 3, augustus 2020

Met enkele actuele zaken, peertjes plukken en werkzaamheden in de Oostermeint

Ontgronding uiterwaarden zonder respect voor het landschap

Moeten wij dit accepteren? In de uiterwaarden van Randwijk dreigt een nieuwe ontgronding, dit keer voor de baksteenindustrie, een kleine maar definitieve verminking van het landschap.
De moeilijkheid met deze ontgronding is dat eigenlijk alleen de boer die het land gebruikt en de argeloze wandelaar het gebied kent. Wie komen er nu in het uiterwaarden gebied?

Enige ontgronding kunnen we wel hanteren, maar dit is als aan zee staan, en het water spoelt het zand onder je voeten vandaan zonder dat je weet waar je het volgende moment zal staan! In het verleden zijn we ook meegegaan in het plan om van de ontgronding bij Heteren, waar K3 Delta wilde ontgronden. Daar kwam een fatsoenlijk compensatieplan bij aan te pas. Nu lijkt zelfs dat helemaal nergens naar! Zelfs oude bewoningsplaatsen en een oude bakoven plek moet weg? Zonder dat daar aandacht aan gegeven wordt..

Er is door de gemeente Overbetuwe toestemming gegeven voor een ontgronding die het laatste stukje natuurlijk stroomdal landschap ontkent in onze gemeente. Op de foto staat een boom die we met een paar mensen die dit laatste stukje ter harte gaan.

Ook geïnteresseerd in de plek die het betreft? Laat het weten en we maken een afspraak!

Andere actuele onderwerpen

Zonnepanelen in de lift
We gaan nog steeds voor het gebruik van daken voor zonnepanelen, waarom is dat zo moeilijk? Nu komen steeds meer landbouwgronden (en ook natuur) in de gevaren  zone. En over 20 jaar gaan ze weer weg: wie gelooft dat nou?  Waar blijft het initiatief om zonnepanelen te leggen op daken op bedrijventerreinen in plaats van op boerenland?

Windmolens: toch niet zo onschuldig als ze lijken?
Het effect van windmolens op vogelsterfte is onlangs beschreven in een wetenschappelijk artikel. Het weblog Science Today gaf hiervan een prima samenvatting in het Nederlands.

Stikstof: iedereen even hard door de bocht?
Het blijft lastig om onze beschaving met de natuur in overeenstemming te brengen. Hebben we een regering die een redelijk lijkend voorstel doet om de stikstof depositie te matigen, komen we op de weg en rijdt zeker de helft van de auto’s harder dan de nieuwe maximum snelheid. Eerlijk is eerlijk: soms gaat het wel goed, en lijken we onszelf te kunnen matigen.

Hebben die mensen dan zo weinig vertrouwen in een gezamenlijke aanpak van het probleem, of wordt het probleem ontkend? Wie het denkt te weten mag het zeggen!

Peertjes plukken, het is weer zo ver…

Op 15 augustus, aan de Wuurde in Elst, zijn de Zomerpeertjes weer rijp. Heerlijk om zo uit de hand te eten, en de wat hardere een paar dagen te laten narijpen. Je kan er natuurlijk ook compote van maken.

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk helpt elke winter met het snoeien van de bomen, en helpt nu met ladders en emmers om de peertjes heel naar beneden te krijgen. Voor die moeite vragen we een kwartje per kilo..

Van 10 tot 12 uur staan we klaar voor u, neem zelf een tasje mee en wat geld. We staan garant voor een genoeglijk uurtje plukken, aan de Wuurde, richting Eimeren, u ziet ons staan.

Werken in de Oostermeint

In het Oostermeintbos, dat door Staatsbosbeheer is verkocht aan particulieren, hebben we gewerkt aan de Poel die daar eerder door ons is geschonken aan Staatsbosbeheer. We hebben nu een goede werkrelatie met de nieuwe eigenaren en de natuur kan wel een beetje hulp gebruiken, anders groeit de poel dicht. Die is gegraven om kikkers en padden te helpen, en daar maakt een heel systeem gebruik van: er is een luwe, open plek in het bos gemaakt, waar de temperatuur en het zonlicht heel anders is als in het bos. De bruine kikker kan dan eitjes leggen in het water en in de winter in het bos, onder de strooisellaag “overblijven”!

Wil je de volgende keer meewerken? Laat het weten!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Binnenkort werk aan de winkel

de werkwinter ligt al weer zover achter ons, de corona heeft ons ingehaald, maar hopelijk niet lam gelegd!
Binnenkort werk aan de winkel: 1 augustus wilgen trekken en riet snijden in de poel op de Oostermeint.  Het bos is in particuliere handen overgegaan, maar de eigenaren zijn blij als we verantwoordelijkheid voor de poel blijven houden.. 9.30h tot 12h, koffie en thee gegarandeerd als je je opgeeft!
Dan 15 augustus zomerpeertjes plukken aan de Wuurde, een traditie langzamerhand..10h tot 12h . Plek: de Wuurde 87, ladders plaatsen 9.30h, opgeven hoeft niet, hulp bij verplaatsen van de ladders is welkom!
Voor de afsluiting van het oude knotseizoen denken we aan 19 september, een wandeling langs het oude kerkje van Oosterbeek, bezoek aan de camping Langs de Rijnoever, en lunch aldaar. Verzamelen bij het pontje van Driel, 9.30h, of aan de overkant in Oosterbeek natuurlijk, iets later.. Om een reservering te kunnen maken hebben we wel een idee nodig van het aantal mensen dat meedoet. Geef je dus alsnog op.

Nieuwsbrief 2, april 2020

Jaarverslag en Jaarrekening SOGN

Op de site van stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk kun je vanaf heden het Jaarverslag en de Jaarrekening van 2019 te lezen! Met dit verslag en de jaarrekening leggen we achteraf verantwoording af voor onze werkzaamheden en inzet in 2019 en hopen we ook in 2020 mensen en natuur op een “goede” manier met elkaar te kunnen verbinden.

Als voorbeeld van die inzet vind je hier een foto van een takkenhut gebouwd met takken van de wilgen die onze knot- en snoeigroep deze winter gezaagd heeft. Onze werkgroep verheugt zich natuurlijk dat ons “afval” soms nog zo’n leuke bestemming krijgt!

Wilgenhut op basisschool De Vallei

Een andere “bijvangst” waar we ieder jaar van kunnen genieten zijn de peertjes langs De Wuurde. Onze snoeiploeg zorgt er in de wintermaanden voor dat de bomen in het volgende jaar weer volop vruchten dragen!

Peren snoeien aan De Wuurde

Nog enkele highlights uit het jaarverslag

Margreet Jellema heeft het bestuur na vele jaren trouwe dienst verlaten. Zij is nog wel actief betrokken bij voedselbos De Parkse Gaard en gelukkig nog steeds als adviseur voor onze stichting beschikbaar. Met Maarten Biesheuvel hebben we een nieuwe penningmeester, een vacature die eerder door het vertrek van Wim van Middelaar, ook naar De Parkse Gaard, was ontstaan!

Enigszins dramatisch was dat de Bosjes Oostermeint en Bremerton, die wij jarenlang samen met eigenaar Staatsbosbeheer hadden beheerd, verkocht zouden worden. Achteraf kregen we nog een bedankje voor al onze inspanningen die hiermee verloren dreigden te gaan. De bosjes zijn inmiddels overgegaan in andere handen. In de Oostermeint kan dat na de kaalslag weer winst opleveren (we houden je op de hoogte). In de Bremerton zijn we minder welkom. Wie momenteel de wandelroute langs Oostermeint en Bremerton (Rondje Kom) wil volgen, komt bij de ingang van de Bremerton een bordje met “Verboden Toegang” tegen. We verwachten dat deze situatie binnenkort zal veranderen.

Dichter bij huis: Ommetje De Groene Loper, het onverharde wandelpad door Park Lingezegen dat door ons is bedacht langs de Voedselbossen, is geopend en verbindt sinds 2019 het hoofdgebouw van Landerij De Park met de Voedselbossen d.m.v. een wandeling langs alle zegen, de schouwpaden. We hopen dat het dorp Elst ook nog een keer verbonden kan worden middels een bruggetje tussen het schouwpad langs de Zeeg en de 1ste Weteringsewal.

Monitoring voedselbossen

En het Monitoringsverslag van de Voedselbossen 2019 is uitgekomen! In de Voedselbossen is natuurlijk veel in de eerste fase gebeurd door het planten van bomen en struiken en met het zaaien van bodembedekkers en grondverbeteraars. In deze fase komen veel planten en dieren voor, die later weer verdwijnen. Maar gelukkig zijn de patrijzen, de valken en de hazen gebleven! De vraag is natuurlijk of ze blijven als de Voedselbossen dichter worden, er meer blad aan de bomen komt.

De bodemkwaliteit met het organische stof gehalte en het eigen bodemleven zal langzamerhand beter worden, tenminste bij voldoende vochtigheid! De Voedselbossers hopen die bodemkwaliteit ook op termijn te kunnen monitoren.

De monitoring van de diversiteit heeft in 2019 voor het tweede opeenvolgende jaar plaats gevonden. Natuurlijk kun je na zo’n korte tijd geen spectaculaire toename verwachten. Ongetwijfeld heeft ook de heel warme, droge zomer er voor gezorgd dat er minder vlinders waren en ook minder rupsen die de volgende generatie in dit jaar gaan vormen.Wat gaat dat betekenen voor het nieuwe jaar? We wachten af.

Bruin Blauwtje
Koninginnepage

Bovenstaande twee foto’s zijn vorig jaar gemaakt op De Santackergaard door Bart ten Westeneind. Mensen die willen helpen vlinders te tellen of wilde bijen kunnen zich aansluiten bij de bestaande groep personen en daar leren van de methode van tellen.  In het Wilde  bijen hotel van de Parkse Gaard is het volgende filmpje gemaakt.

U bent welkom mee te doen, meldt u aan bij een van de Voedselbossen, maar we moeten nog afstand houden! Met de komst van Corona is ook het leven voor ons veranderd. We komen niet meer vanzelfsprekend bij elkaar: we hebben het knotseizoen niet afgesloten met een gezamenlijke wandeling. De monitoring van de Voedselbossen is niet gezamenlijk gestart en we moeten maar afwachten of we het plukken van de Zomerpeertjes kunnen faciliteren!

We hopen van harte dat de Corona crisis ons inzicht geeft in onze betrokkenheid op elkaar en ons zorgzaam mag stemmen voor allen die last of verdriet hebben van deze crisis.