Eerste landelijke bijentelling

De bijentelling is gehouden op 21 en 22 april 2018. Omroep Gelderland besteedde ruimschoots aandacht aan dit evenement. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is samen met imker Leo Starink van park Lingezegen op zoek gegaan naar de kleine insecten.

De groene loper: nieuwe wandelroute in De Park

De 4 voedselbossen in deelgebied de Park, te weten  De Parkse Gaard, EcoVredeGaard, Cidergaard en Santackergaard hebben samen met Landerij de Park de volgende aanvulling op de recreatiekaart van Park Lingezegen:

de groene loper: hiermee ontstaat een  wandelpad, grotendeels onverhard dat de vier genoemde voedselbossen verbindt met de Kasteeltuin van de Driestroom en met Landerij de Park. Hier kan geparkeerd worden en is een pleisterplaats, waar ook een permacultuur-tuin is, gespeeld kan worden en een kinderboerderij is. Langs de hele route zijn boomgaarden en bosstruwelen.

De wandeling loopt voor een groot gedeelte langs schouwpaden en langs hagen die door de voedselbossen onderhouden worden. Mensen kunnen genieten van de natuur die in Park Lingezegen te beleven is en getuige zijn van de bijzondere initiatieven die langs deze route genomen zijn, zoals de voedselbossen, het bloemenbos, de kasteeltuin en Landerij de Park.

Even wachten ….

17 december: De knot-collega’s uit Randwijk en Heteren moeten wachten tot het water in de uiterwaarden weer gedaald is!
(Foto Henk van Ziel)

Werkzaamheden 18 november

Op 18 november hebben we in ruim een uur 3,5 knotwilgen geknot op het schouwpad langs voedselbos De Parkse Gaard.

Om deze knotwilgen in De Park te behouden heeft SOGN overigens een hele strijd moeten leveren. Van de takken hebben we voor voedselbos Ecovredegaard van een aantal lange dikke takken de zijtakken eraf geknipt en hebben we een aantal lange wilgentakken opzij gelegd voor bewoners in Elst die er op een hofje een vlechthekwerk van willen maken.
Bovendien gaat Frans v.d.Berg
van de overblijvende takken/twijgen nog een mooie gebogen ril aanleggen in ons voedselbos De Parkse Gaard. Een ril waar de vogels, muizen, zoogdieren en insecten hun schuil- en/of nestplekje kunnen vinden.

Toekomstvisie SOGN

Op 18 november was er een koffiebijeenkomst in De Park waar is gediscussieerd over de toekomst van onze vrijwilligersorganisatie. Voorafgaand aan de bijeenkomst werden eerst de handen nog eens goed uit de mouwen gestoken!

Een verslag van de koffiebijeenkomst vind je als SamenvattingVrijwilligersPeiling in de bibliotheek.

30 september Foot en Food festival

Bij de opening van het festivalterrein is ook de Parkse Gaard weer aanwezig. Samen met de andere voedselbossen worden producten uit de natuur gemaakt..

Natuurwerkdag 2017 komt er aan…

Op 4 november a.s. kun je ook bij ons weer terecht, dit keer in de Oostermeint. We gaan daar maaien, snoeien en een paddenpoel vrij maken. Geef je op bij natuurwerkdag.nl en je krijgt van ons bericht.

Dit is de aftrap voor het nieuwe werkseizoen. Ná 4 november gaan we elke 2 weken ergens in de gemeente aan het werk.

Website vernieuwd…

De ‘oude’ website van SOGN dateerde al weer van 2008 en was dus wel aan een opfrisbeurt toe. Uiteindelijk is het een volledig nieuwe website geworden (deels nog in aanbouw). Eén van de belangrijkste veranderingen is, dat de pagina’s zowel op grote als op kleinere schermen (tablet en smartphone) goed te bekijken zijn. Bij het maken van de site hebben we veel professionele hulp gehad van Carien (van Carien.eu).

Verder hebben we het predicaat ‘beveiligd’ gekregen, zodat jouw malware-scanner geen waarschuwing hoeft te geven als je onze site bezoekt. Wat er verder voor vernieuwingen zijn moet je maar zelf ontdekken.