Nieuwsbrief 1, januari 2018

Veel nattigheid

Het nieuwe jaar heeft zich inmiddels aangediend, met veel nattigheid. Het water staat overal op de weilanden hoog, niet in de laatste plaats in de uiterwaarden.  Ook in de bosjes van Staatsbosbeheer treden de poeltjes buiten hun normale oevers, maar daar zijn ze op berekend.  Leuk om te zien dat het nieuwe leven ook al weer opduikt. In de behuizing van de vogels denken we vooruit.

Onze contactpersoon bij STONE, STeenuil Overleg NEderland, heeft 3 steenuil kasten laten maken die we kunnen gaan plaatsen. Heeft u belangstelling om dat mee te maken, laat het dan even weten, dat krijgt u een berichtje als het zover is. De bosuilen zijn de eerste vogels die vooruit denken. Vorig jaar was de bosuilenkast in de Oostermeint bewoond, dat moet je toch als natuurliefhebber weten!

 

NL Doet 2018

Op de Parkse Gaard, het voedselbos in Park Lingezegen organiseert weer NL Doet in het voorjaar. Dit jaar gaan we een heuse valkenkast in de Parkse Gaard installeren . Elke dag dat je daar loopt zie je wel torenvalkjes vliegen, en soms roepen. Naar elkaar? Met dit project hopen we meer van hun gedrag te leren..

Wilt u meedoen? Laat het weten op NL Doet, of bij ons mailadres natuurlijk! Natuurlijkk is er veel meer te doen, kijk op https://www.nldoet.nl/klus/30407

 

Lezing door Kars Veling over vlinders voor voedselbossen in De Park

Vlinders zijn sieraden in de natuur. Kars Veling van de Vlinderstichting kan hier boeiend over vertellen en ze laten zien in al hun fleurige verscheidenheid. De vier jonge voedselbossen in De Park nodigen hem uit. Iedereen is welkom en hopelijk zijn er na afloop enkele mensen die willen meehelpen om vlinders te tellen.

Het overgrote deel van de vlinders bestaat uit een beperkt aantal soorten dat goed te herkennen is. Daarom is vlinders tellen snel te leren, zeker door in een groepje te werken.

In de voedselbossen groeit en bloeit de natuur. Naast de aangeplante bomen en struiken die goed voedsel gaan opleveren, vindt een rijk spontaan planten- en dierenleven hier hun plek. Maar hoe rijk is dit? Vlinders tellen geeft een deel van het antwoord en ook inzicht in de landelijke vlinderstand doordat de Vlinderstichting deze gegevens verzamelt. De desbetreffende voedselbossen zijn: Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard en Santackergaard

Locatie: Landerij De Park, De Park 12, 6661 NW Elst(Gld)
Datum: woensdag 28 februari 2018

Aanvang 20:00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Toegang gratis

foto Margreet Jellema

 

Nog meer nieuws uit Park Lingezegen

Er is nog een voedselbos gerealiseerd: Appelland. Direct aan het pas geopende Amadeuspad in Elst. Voor ons een nieuw inkijkje in historische appelrassen, maar nog veel meer. Op 17 februari is de opening, lees maar het  persbericht over Appelland.

De nieuwste mogelijkheid om meer te weten te komen over patrijzen is een inventarisatie project. Op de 5 gaarden in Park Lingezegen gaan we actief bezig met monitoring, maar door de hele Overbetuwe is die mogelijkheid er! Kijk op landschapsbeheergelderland.nl/patrijzentellers-gezocht.

Patrijzen zijn prachtige beestjes, op verschillende plaatsen zijn akkerranden ingezaaid en zullen ook dit jaar weer ingezaaid worden. Nu de populatie de laatste jaren is afgenomen, is het tijd voor een comeback!

 

Een nieuw bestuurslid van SOGN

Jan Duindam is lid geworden van het stichtingsbestuur van Overbetuwe Groen Natuurlijk. We zijn heel blij met zijn inbreng. Hij heeft veel contacten gelegd in het verleden met statushouders, knot regelmatig in de werkgroepen van SOGN en Knotwilg en Natuurontwikkeling Heteren en Randwijk, kortom, hij staat midden in de samenleving!

En hij heeft het voortouw genomen om het  jaarverslag 2017 van de stichting te maken, kijk op  /SOGN-Jaarverslag-2017.pdf.

Op de foto rechts Jan Duindam, links Wim van Middelaar op de Parkse Gaard

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.