Nieuwsbrief 4, 7 juli 2018

Actuele zaken…

Met de zomer in volle gang is een nieuwsbrief op haar/zijn plaats. De scholen gaan bijna sluiten, de eindexamenleerlingen hebben hun uitslag. Er zijn verschillende alarmerende berichten, o.a. over insecten en zwaluwen. Ik hoop zo dat we deze crisis door komen!

De verschillende klein fruit oogsten zijn binnen, ook op de Hollanderbroeksestraat 32 zit zo’n bedrijf dat heel efficiënt de oogst weet te verwerken! Ook op de Parkse Gaard zijn in samenwerking met De Bredelaar de eerste oogsten aan bessen verwerkt..

De monitoring van verschillende diergroepen en plantenfamilies is begonnen van de voedselbossen in de Park. De vlindertelling bijeenkomst op de Landerij was een mooi beginpunt. En inderdaad, na een koud begin, buitelen de vlinders over elkaar heen!

 

De geboorte van een drieling…

Een heel mooi begin was de komst van jongen in de valkenkast, die met NL Doet dit voorjaar geplaatst is op de Parkse Gaard. Drie jongen die uitvliegen! En zelf weer een territorium gaan zoeken? Natuurlijk zitten er genoeg muizen in de voedselbossen, misschien ook bewoning volgend jaar op Appelland? Misschien ook iets voor onze sponsor Golfbaan Welderen…

 


foto Margreet Jellema

foto Bart ten Westeneind

Overleg met Staatsbosbeheer

In het begin van 2018 zijn we als stichtingsbestuur op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer. In het kader van groot onderhoud in de bosjes van SBB in de Hollanderbroek, de “Bremerton” en de “Oostermeint” wilde SBB ons informeren. En natuurlijk hebben wij ook altijd een mening. Zo is de poel in met name de Bremerton aan het verlanden, en hebben we de ruimte nodig voor het eerste Wildebijenhotel van de Overbetuwe voor allerlei bloeiende struiken. De essentakziekte slaat ook in de bosjes toe, en we maken ons zorgen over de veiligheid van de mensen die daar wandelen. Voor mensen die echte natuur willen meemaken, zijn de bosjes nog steeds belangrijk. Ook al omdat ze zo weinig bosgebiedjes hebben in de Overbetuwe. We zouden het niet willen meemaken dat deze bosjes niet meer toegankelijk zouden zijn.

 

Ontgronding: na Heteren ook bij Randwijk?

In de uiterwaarden is er ook altijd wat te doen. We hebben net de ontgrondingen bij Heteren gehad, sterker nog, daar wordt nog steeds gewerkt. En daar komt een aanvraag voor een ontgronding bij Randwijk. Ik hoop dat het oude landschap dat er nu nog is, niet wordt afgegraven. Wat dat betreft zou u nu een kijkje moeten gaan nemen, bij Lexkesveer is een heel mooie wandeling mogelijk over een oude zomerdijk! SOGN gaat in ieder geval een zienswijze indienen!

 

Waar is de jonge wilgenaanplant gebleven?

Niemand denkt nu nog aan de winter, maar we werden er op het schouwpad dat langs het circuit op De Park loopt (wie kent nog niet De Groene Loper?) op gewezen: de nieuwe staken die de oude knotwilgen op termijn moeten gaan vervangen, zijn weggehaald. Niemand weet wie dat doet, het Waterschap niet, de Park Lingezegen organisatie niet, maar wie dan wel? Ter herinnering een foto nog van deze winter, toen de Wilgenknotploeg aan het werk was.

 

Zo maar een leuke foto….

Een klein uitstapje naar Lingewaard? Yvonne van Hoorn maakt er de mooiste foto’s ..

 

Voor nu: veel wandel en kijkplezier deze zomer. Er is waarlijk veel te zien in onze eigen omgeving!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.