Nieuwsbrief 5, augustus 2019

Peertjes plukken aan de Wuurde: 16 augustus van 14 tot 16 uur

Het is weer zover, de peertjes zijn rijp.. Het plukken langs de Wuurde wordt langzamerhand een traditie. Doet u ook mee? We helpen met ladders, van 14 tot 16 uur.

Neem een emmer mee, om zelf de ladder op  te kunnen gaan..  De kosten zijn 25 cent per kilo.

Biodiversiteit langs de weg: Akkerranden dag

17 aug van 11 tot 16 uur staan we op Landerij de Park. Er is een fietstocht uitgezet, die o.a. van onze site te downloaden is. Om 10 uur is een feestelijke opening bij Landwinkel de Woerdt in Ressen. Op Landerij de Park is informatie van de verschillende groene groepen te vinden, in de vorm van een markt.

Uitbundig bloeiende bermen gemeengoed in Finland

Ons bestuurslid Jan Duindam heeft vakantie gevierd in Finland, waar uitbundig bloeiende bermen gemeengoed zijn. Hier onder zijn indrukken:

Het is goed dat ook onze Gemeente  werk maakt van maakt van grotere diversiteit in wegbermen en akkerranden.

Behalve luieren en wandelen hebben we daar in Finland ongeveer 3000 km van en naar onze verschillende bestemmingen gereden. Daarbij kwamen we uiteraard op het platteland, op onverharde wegen, en allerlei verharde provinciale en rijkswegen, en zelfs een enkele autosnelweg. Overal, maar dan ook werkelijk overal kwamen we bermen en akkerranden tegen die er uitzagen als op de foto’s bij dit artikeltje. Een juichend uitbundige biodiversiteit, met één nadeel: als je er te lang naar keek miste je net het zoveelste verkeersbord dat een lagere snelheid voorschreef en de verkeerscamera die daarop volgde.

Staatsbosbeheer in de bocht

Jarenlang zijn we al actief in de bosjes Bremerton en Oostermeint. Staatsbosbeheer is de eigenaar. We hebben poelen aangelegd, wandelingen georganiseerd, bruggetjes aangelegd en een groot wilde bijenhotel, de biodiversiteit verbeterd met het planten van fruitbomen en wilde fruitbomensoorten. Er zijn honderden kinderen geweest voor Natuur en Milieu educatie. Nu komt Staatsbosbeheer met het plan om de bosjes te verkopen. Om de efficiency te verbeteren neem ik aan. Het gesprek erover komt pas later!

Dat dat gebeurt in het kader van een Ruilverkaveling? Nee…  Sterker nog,  ze zijn 35 jaar geleden bedoeld om de gevolgen van Ruilverkaveling te compenseren.

Dat dat gebeurt in een gemeente waar nauwelijks bos is? Ja! Staatsbosbeheer wil vooral grote natuurterreinen beheren en die liggen hier niet…

Is er sprake van compensatie? Nee! Zijn de bosjes aan ons aangeboden? Nee..  Wat een verdriet kan een besluit genereren!

Nieuwsbrief 4, juni 2019

Voorjaarsactiviteiten

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op een aantal plannen in onze geliefde omgeving.

Het voorjaar is lang en breed weer begonnen, met weer een hele droge periode. Lastig om hier van te voren rekening mee te houden, zeker met de aanplant van nieuwe boompje en heesters. Aan de Oostermeint hebben we een en ander aangeplant, met NL Doet.. gelukkig kwamen daar nog een paar buitjes overheen en hebben verschillende mensen nog een keer water gegeven. De vogels zingen dat het een lieve lust is! Wonderlijk genoeg wil Staatsbosbeheer verkopen, en dat in onze omgeving, met zo weinig groen en bos.

Wilde bijen en honingbijen

In het kader van natuurontwikkeling is de Wilde bijen werkgroep die binnen de gemeente actief is gevraagd te helpen om de structuur van bijenhotels te maken, zodat de inwoners die een hotel wilden hebben, daar gebruik van konden maken.

Foto Cees Sparreboom

Een enorme investering voor een kleine vrijwilligersgroep!

Even daarna belde Omroep Gelderland met de vraag of ik wilde meewerken aan een programma over wilde bijen en honingbijen. We hadden net de livestream bijen op de bijenstal van Landerij de Park weer geactiveerd!
Je kunt de kraamkamer van de honingbij bekijken op de site van Omroep Gelderland en ook op Youtube.

Met een hele ploeg film- en geluidsmensen werd op de Santackergaard gefilmd en heeft Harm Edens een interview met mij gehouden. Op 1 juni kwam het fragment op tv in een programma van Buitengewoon van Omroep Gelderland over Park Lingezegen.

En tenslotte is op 6 juli in Velp (de Buitenplaats) een festival om 20 jaar Buitengewoon van Omroep Gelderland te vieren. Info en aanmelding op de site van Omroep Gelderland. Wij zijn er met natuurlijk een demonstratiekast honingbijen en wilde bijen.

RTG, Rail Terminal Gelderland

De Railterminal Gelderland (RTG) zoals het overslagpunt formeel heet is feitelijk een station waar containers worden overgeslagen van de trein naar de vrachtauto en andersom. De provincie Gelderland ziet de RTG als cruciaal voor de Gelderse economie en het bevorderen van vervoer per spoor. Hij moet worden gebouwd langs de A15 en de spoorlijn Betuweroute bij Reeth en Valburg. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Gelderland is voor de aanleg en heeft daar een principebesluit over genomen.

De komst van het RTG komt in een dramatische fase. Het blijkt dat het helemaal niet mogelijk is om het RTG af te schermen met dijklichamen en een groen lint van bomen zoals in eerste instantie mogelijk leek. Wie zitten er nu met de overlast? Geluid mag niet bij elkaar opgeteld worden. Nu hebben inwoners van Elst en Valburg al veel last van het lawaai van de A15. Tel daarbij op het geluid van de kletsende containers en je zit met de gebakken peren. Evenzo met het licht dat ook ’s nachts zal doorwerken.

Geen enkele uil zal zich hier nog durven vertonen. De neerslag van roet en stof is nu al dramatisch hoog. Als je je waslijn schoonmaakt wordt het doekje zwart. Als je wil schilderen, moet je eerst een roetlaag weghalen. Nu blijkt dat ook in het RTG gewerkt wordt met diesel generatoren.  Als je dan kijkt naar de stikstof depositie (de optelsom van alle uitstoot, zowel van dieren als van verkeer en industrie), dan is het beeld compleet!  Het mooie groene gebied bij Valburg, en tussen de Betuweroute en Elst wordt geruïneerd als deze plannen doorgaan. Tot nu toe lijkt het erop dat onze bestuurders houden van de Overbetuwe, maar niet meer van dit stuk. Lawaai, roet, en extra CO2 en stikstof uitstoot. Wie kan dat rijmen met het klimaatbeleid? Als we zo met onze open ruimte om gaan, houdt je niet van je eigen omgeving!

Vriezenenck

Middenin Elst ligt nog een kleine groene long. De eigenaar heeft andere plannen ermee, wat is niet duidelijk. Wel wordt gevraagd aan de pachter om de bomen nu al te kappen, voor afloop van het pachtcontract. Hoe hiermee om te gaan? Omwonenden hebben een website geopend, waarop men een petitie kan tekenen om de groene long te handhaven.. Wilt u tekenen? dat kan op Vriesenenck.nl.

Afsluiting Knotseizoen

Als afsluiting van het knotseizoen had Knotwilg Heteren-Randwijk bedacht naar natuurgebied de Bruuk bij Groesbeek te gaan. Wat een heerlijkheid om in echte natuur te mogen dwalen: vlinders en orchideeën doen ook mee. Voordat het zover kwam, is er heel wat aan natuurherstel georganiseerd. Maar dan heb je ook blauwgraslanden die vooral in Nederland nog te zien zijn. Problematisch is ook hier de stikstof depositie, maar ook de verdroging. Hier 2 foto’s van Henk van Ziel gemaakt in De Bruuk.

Brede Orchis met vlekken
Zilveren maan op Kruipend zenegroen

Heb je idee om dat knotten ook eens uit te proberen? Er is gelegenheid genoeg, tenminste in het knotseizoen, dat begint op 2 november en eindigt eind maart.

Leo Starink, voorzitter Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Nieuwsbrief 3, april 2019

Opening De Groene Loper op Landerij de Park, 12 april om 10 uur

Heel wat mensen lopen over het Amadeuspad en het Circuit. En komen dan vaak uit bij Landerij de Park. Helemaal goed. Wist u dat u ook over groene wegen kunt lopen, langs de al aangelegde Voedselbossen en Kasteeltuin, en dan ook bij Landerij de Park aankomt? De folder is bijna klaar, de wandeling is ontworpen en de nieuwe brug bij Landerij de Park wordt vrijdag 12 april geopend en ingelopen door Wethouder Jan van Baal en directeur Jan Willem Kamerman van Park Lingezegen.
Zie ook laatste nieuws op onze website.

Zonneparken Overbetuwe en Hemmen

Natuurlijk hadden we meer gewild met de Zonneparken dan waarschijnlijk gehonoreerd wordt: een betere inbedding op de plek zelf waar de parken komen (Hemmen tussen Betuweroute en Betuwe spoorlijn; Reeth tussen A15 en Betuweroute). Nu moeten we afwachten of ons voorstel van een haag om de panelen af te schermen (voor dier en plantsoorten ook belangrijk) gehonoreerd gaat worden, en hoeveel we kunnen inbrengen als voorstellen in het Omgevingsfonds dat rond Reeth  meer natuur moet opleveren.  Binnenkort verschijnt het jaarverslag van 2018 van stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk , waarin we meer vertellen over onze activiteiten hierin. Nieuws over het proces naar een vergelijk tussen SOGN en de initiatiefnemers maken we binnenkort bekend via onze website.


Monitoring

De monitoring van het natuurleven en water- en bodemgesteldheid in de Voedselbossen van De Park is een heel eind onderweg voor wat betreft 2018. Verslagen zijn in gediend, het wachten is nu op het eindverslag. Op elk gebied is onderzoek gedaan, behalve de zoogdieren. Terwijl die de grootste landbeesten zijn! Wilt u meedoen met tellen dit jaar? dat kan! Er is een groep Vlinders, een groep waterbeestjes, een groep vaatplanten, een groep mossen, een groep paddenstoelen, een groep amfibieën, een groep wilde bijen en een groep vogels. U heeft dus keus!

De wilde zandbij is uitgekomen!

In de week van ons Water ( 1 t/m 12 mei) is het mogelijk om extra aandacht te schenken aan het waterleven, en dat kan ook best digitaal.  Kijk maar op: waterdiertjes.nl. Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Vleermuismeldpunt

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van vleermuizen. De gemeente Overbetuwe heeft geen officieel loket voor meldingen over Vleermuizen. Als je overlast ondervindt door vleermuizen, kun je de brochure ‘Vleermuizen in en om het huis‘ raadplegen of advies vragen via onze stichting.

Er bestaat in de gemeente Overbetuwe ook geen opvang voor vleermuizen met gebroken vleugels zoals op de foto of andere verwondingen. Zelf verzorgen is aan te bevelen en mag officieel ook niet.

Heg en Landschap

De stichting Heg & Landschap en Staatsbosbeheer organiseren samen op vrijdag 12 april 2019 het symposium Rijke heggenlandschappen, met als onderwerp ‘toekomstgericht herstel’.
Heggen zijn in veel streken lange tijd bepalend geweest voor het aanzien van het landschap. Net zoals andere landschapselementen zijn ze echter vanaf ongeveer 1960 in een dramatisch tempo uit ons landschap verdwenen en is het beheer ervan hard achteruitgegaan. De laatste jaren begint er gelukkig een ommekeer op gang te komen en staan heggen en met name ook bomen weer in toenemende mate in de belangstelling. Meer en meer zijn daarbij toekomstgerichte functies aan de orde. Dat heeft alles te maken met de ernstige teruggang in biodiversiteit, die steeds pregnanter voor het voetlicht komt. Behalve aan struiken en bomen, denken we dan aan bloemen, insecten en vogels, maar ook aan de bodem en het ondergrondse leven. Het is dan ook de ecologische functie van de heg die we in dit symposium in de schijnwerpers willen zetten. Aanmelding via site van Heg en Landschap.

Van deze organisatie hebben we ook plantmateriaal gekregen, om te gebruiken in de Oostermeint. Wilde vruchtbomen zijn heel zeldzaam geworden in de Nederlandse bossen en SBB heeft het op zich genomen om deze inheemse bomen te laten kweken. Nu is een organisatie als Heg en Landschap actief om deze bomen aan te bieden. Kijk maar naar het verslag van werkdag NLDoet 2019 in de Oostermeint als fotoalbum hier op onze website.

Leo Starink, voorzitter Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 2, februari 2019

De Parkse Gaard zelfstandig!
Lang Leve Park Lingezegen

Korte geschiedenis

Bij het begin van Park Lingezegen stond SOGN vooraan. We waren een enthousiaste meedenker bij het ontwerp van het Park. Toen de Provincie op het punt stond om Bergerden uit te breiden ten koste van dat ontwerp, hebben wij ook ingesproken. Gelukkig ging die uitbreiding niet door. We werden lid van de Gebruikersraad en spraken ons vaak uit voor de natuurlijke verbinding tussen Rijn en Waal, een van de sporen waarop Park Lingezegen is ontworpen. Ook recreatie en waterberging waren van die sporen. Zo ontwierpen we de eerste wandeling in De Park en kregen we daarbij hulp van de Park Organisatie.

Bij het ontwerp van de basisuitrusting, die als eerste uitgevoerd zou gaan worden, kwamen bij Het Romeinse Lint de boomgaarden aan de orde die langs de randen van dat circuit waren ontworpen. Samen met Doornik Natuurakkers , de Gebruikersraad en de Paardenmaat, hebben we ons toen opgeworpen voor het concept van Voedselbossen. En ze werden omarmd door Park Lingezegen. De Parkse Gaard werd ontworpen door bestuursleden van de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. Daarnaast ontstonden EcovredeGaard en Cidergaard. Dat alles in 2016. Mooie bijkomstigheid was dat we aan de randen van het voedselbos al de wilgenbomen knotten, en de fruitbomen plukten, we kenden het gebied al!

En toen..

Na die eerste drie jaar van De Parkse Gaard kwam alles in een versnelling. Er kwamen nog twee voedselbossen bij,  de Santackergaard en Appelland.  Het jammere was wel dat de Gebruikersraad als overleg platform van verschillende soorten groepen gebruikers ophield te bestaan. De Parkse Gaard ontwikkelde zich snel tot een Voeselbos met allure, ambitie en toekomstplannen. Ze werd te groot voor de SOGN alleen. Er kwamen meer vrijwilligers, en de meest betrokken mensen kozen voor zelfstandigheid. Een van de bestuursleden stapte uit de stichting en vormde samen met anderen een nieuw bestuur.  Hiermee is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van Park Lingezegen.


Het nieuwe stichtingsbestuur van De Parkse Gaard: van links naar rechts: Irene, Margreet, Erwin, Annet, Wim

Hoe gaan we verder

SOGN blijft betrokken bij het onderhoud van de knotwilgen langs de zegen en grote fruitbomen langs de Park, bij het ontwerp van wandelingen, als adviseur bij de Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek en kan hopelijk ook bij  het beheer van de natuurlijke omgeving in de toekomst adviseren. Daar willen we nog wel stappen in zetten, denk aan bermbeheer, en ontwikkeling kleine landschapselementen. Daarnaast zijn onze naaste buren, Golfbaan Welderen, gemeente, Park Organisatie, Landerij de Park en natuurlijk de boeren om ons heen belangrijk.   We hopen nog lang bij te kunnen dragen aan een gezonde Leefomgeving samen met de Voedselbossen!

NL Doet in de Oostermeint op 15 maart

De NL Doet dag van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is een kennismaking met natuurwerk.
De Oostermeint is een ruilverkaveling  bosje van Staatsbosbeheer. Er ligt een grote paddenpoel, een cirkel van 12 verschillende  fruitbomen, daaromheen een cirkel van Gieser Wildeman (stoofperen), en in een rand naar het bos toe Wilde fruitbomen, zoals die hier altijd al groeiden: Appel, Peer, Kers en Mispel. Bovendien hebben we drie jaar geleden een prachtig bijenhotel geplaatst voor solitaire bijen. Het bosje van Staatsbosbeheer aan de Langstraat maakt onderdeel uit van een grotere groep bosjes die met de ruilverkaveling van de jaren 80 aangeplant zijn. Er loopt een grote wandeling door heen, die voert langs Homoet, Fikkersdries van VITENS en de Bremerton. Langs Golfbaan Welderen kunt u ook nog doorlopen naar Park Lingezegen en Landerij de Park. Voor de wandeling  kunt u kijken op de website van overbetuwegroennatuurlijk.nl onder Wandelingen!

Het natuurwerk bestaat uit het vrij zetten van de jonge aanplant, het vrij maken van de oevers van de paddenpoel en het maaien van de binnen cirkel van de fruitbomen. We gaan ook aan de slag met het bijenhotel!
Vrijdagmiddag 15 maart beginnen we om 12 uur met een korte uitleg van het werk, verdeling van de groepen en uitleg van de middag. Natuurlijk zorgen we voor thee en soep, en u zelf voor een boterham tussendoor. Doe wel laarzen aan, want het kan behoorlijk nat werk zijn, en misschien een extra paar droge schoenen en sokken? We stoppen uiterlijk 16 uur.

En natuurlijk moet u zich aanmelden op NLDoet.nl , Oostermeint nog mooier, bij Elst, natuurgebied, vrijdag..

De Groene Loper opening op 12 april

Op 12 april, om 10 uur komt wandelsportvereniging de Elstars aan op de Landerij, na een mooie wandeling langs de Voedselbossen van de Park. Ze komen dan aan bij het nieuwe bruggetje dat aan de noordkant van Landerij de Park is neer gelegd. Een prachtige toegang is het geworden. Samen met de opening van de Groene Loper wandeling zeer de moeite waard om mee  te maken. Om het extra feestelijk te maken is er natuurlijk koffie met wat lekkers, en een paar kleine toespraakjes. Na afloop van de opening is het mogelijk nog de Voedselbossen te bezoeken en in te gaan!

Knotten op 9 februari en straks op 23 februari

foto’s Bert Wolters

Wil je ook een keer meedoen? Kom maar eens kijken en zie de agenda op de website…

Plan overkapping Rail Terminal, een open brief

Het plan is van Wim Mecking (beeldend vormer/ voormalig staff. arbo & preventie)

CONTAINEROVERSLAG ‘inpakken of wegwezen’

Niemand kan ontkennen dat een railterminal met containeroverslag er niet zonder slag of stoot zal komen en blijven. Terecht wordt er dan ook gewezen op belasting van Overbetuwe met geluid, trilling, extra verkeersdruk en fijnstof. Landschappelijk lijkt daar al niet veel meer te verliezen, na de snelwegen, Betuwelijn, masten, windmolens en geplande zonnecollector-velden. En als het dan toch doorgedrukt gaat worden wat is dan het wisselgeld?

Mijn voorstel luidt dan; “pak die terminal met containeroverslag in”. Zet als het ware ‘n Rotterdamse Markthal over het gehele complex heen. Plaats deze op een ondergrond die overdadige trilling opvangt. Isoleer de binnenwanden met geluidsabsorberend materiaal en voorzie de buitenschil van zonnepanelen. Het rendement daarvan kan dan als wisselgeld worden uitbetaald aan omwonenden. Door hen, tot in lengte van jaren, van gratis elektriciteit te voorzien. 

Via selfsupporting, en met energiebronnen uit de omringende velden, kan deze terminal logistiek milieuvriendelijk draaien. Al lijkt het een utopie te geloven dat de fors toenemende stroom van dieselende vrachtauto’s snel is omgeschakeld naar schone brandstof.

Als dit dan echt niet anders wil, kan het mijns inziens wel duurzamer. Maar ook al vraag je Greenport Arnhem-Nijmegen de toegangen van zo’n gebouw met groene hangende tuinen aan te kleden. Zelfs dan fleur je daar het ‘reeds ontzielde landschap’ niet echt meer mee op. Waar houdt het op?? 

Leo Starink, voorzitter Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 1, januari 2019

Een heel goed 2019 allereerst. Dat al het goede u mag bereiken!

Zonneparken in onze gemeente

Er zijn twee verschillende initiatieven voor de aanleg van zonneparken in onze gemeente. Het eerste, aangeduid als ‘Zonnepark Overbetuwe’ is gelegen tussen de A15 en de Betuwelijn (goederenspoorlijn) ter hoogte van Elst en Valburg. Het tweede, ‘Zonnepark Hemmen’, zoals de naam al zegt, ligt bij Hemmen en Zetten. Dat stuk ligt tussen Betuwelijn en spoorlijn voor personenvervooer van ARRIVA tussen Elst en Tiel.

Met de uitbreiding aan capaciteit van Zonne-energie kunnen de parken een belangrijke aanvulling betekenen in de algemene energie voorziening.  Alleen: het is weer een industriële uitbreiding. Het lijkt daarom een goede zaak een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de aanleg ervan. We hebben in de aanloop naar deze voorstellen van projectontwikkelaars met veel verschillende mensen gesproken, o.a. met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie.  Nu de ontwikkelingen zo snel gaan, dreigen de planten, dieren en natuurlijke verbindingen weer het loodje te leggen. Tijd voor een bijdrage aan de discussie!

SOGN heeft een inspraakronde in december 2018 het eerste commentaar geleverd op Zonnepark Overbetuwe en Zonnepark Hemmen.
De Gelderse Natuur- en Milieu-Federatie had eerder in 2018 met handvaten voor beleid bij de aanleg van zonneparken. Deze documenten vind je op onze website.

Nu zijn we een volgende fase gekomen, de Raadsvergadering van 15 januari waarin de twee initiatieven aan de orde komen. Op dezelfde Raadsvergadering komt ook de Railterminal Valburg aan de orde, waarover al zeer veel commotie bestaat. We vrezen, dat de aandacht voor zonneparken hierdoor wordt weggedrukt. Toch is voor de Zonneparken evenveel zorg en aandacht nodig.

Op de site van stichting Overbetuwe Groen natuurlijk hebben we een open brief gezet, die mogelijk een aanzet kunnen geven tot een meer groene kijk op de donkere velden die voor ons liggen! Wonderlijk genoeg speelt op de achtergrond dat het Zonnepark Hemmen in het Nationaal Landschap Rivierenland ligt! Dat heeft nauwelijks aandacht gekregen in de discussie. Gelukkig hebben we met Gelders Landschap en Kastelen die grond bezit in het plan Zonnepark Overbetuwe wel goed van gedachten kunnen wisselen. Nu nog tot betere plannen komen!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 8, december 2018

In deze nieuwsbrief: Bestuurssamenstelling, Natuurwerkdag 2018, nieuws uit Voedselbossen, gekapte bomen en Zonneparken

 

Samenstelling bestuur

Wim van Middelaar gaat ons bestuur verlaten. Hij was penningmeester en coördinator van het snoei- en knotwerk. Voor zijn jarenlange enthousiaste inzet is hij al eerder hartelijk bedankt. Heel jammer, maar sommige dingen veranderen, zoals ook bij ons. Voor De Parkse Gaard komt dan nu wel het moment dichterbij dat het Voedselbos los komt te staan van de moederstichting, dat is ook een resultaat dat vermeld mag worden. Per 1 januari 2019 is de functie van penningmeester in ons bestuur vacant.

 

Landelijke Natuurwerkdag

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 op 3 november, heeft SOGN een werkdag georganiseerd, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Het is een mooi wandelgebied, met mooie doorkijkjes, ook naar het omliggende open gebied, de Hollanderbroek. De werkdag zelf trok niet heel veel nieuwe mensen, maar qua aantal (70) best respectabel. Dat is dan wel met de scouting groepen meegerekend. Bedankt VITENS! Op onze site staat een fotoalbum van  het evenement!

 

Begin knot- en snoeiseizoen

We zijn weer begonnen met knotten in het buitengebied. Welk gebied in de Overbetuwe zou u nog willen leren kennen? Als je hier pas bent komen wonen ken je de kleine kernen misschien nog niet, of de bosjes van Staatsbosbeheer, of de uiterwaarden. Elk heeft een heel specifiek eigen karakter. We zijn begonnen met de knotwilgen aan het schouwpad aan een van de zegen van Park Lingezegen, deelgebied De Park. Een schouwpad heet zo omdat het Waterschap een zogenaamde schouw doet als het een sloot of vaart betreft die belangrijk is in het waterbeheer

We hebben zelfs twee nieuwe slieten gezet, ter  vervanging van de oude, bijna op omvallen staande bomen,  ook in de hoop dat ze blijven staan! De vorige nieuwe boompjes werden telkens weggehaald, maar door wie?

 

De keer erop, twee weken later,  hebben we daar in de buurt gewerkt, ook in Park Lingezegen, waarbij de boer geholpen heeft de takken te verslepen! Op facebook, staan ook al een paar foto’s! Je kan je daar ook aanmelden bij overbetuwegroennatuurlijk! Leuk nu dat kanaal ook gebruikt kan worden voor activiteiten!

 

Waarom een boom werd gekapt

In de vorige nieuwsbrief kwam de vraag naar voren waarom een boom zo wordt terug gezet als in de foto.

Daar heb ik verschillende mogelijke antwoorden op gekregen. Bedankt! De reden van terugzetten was dat het Waterschap er om gevraagd heeft. Zou er dan geen meer creatieve oplossing gekozen kunnen worden, zoals overhangende takken of delen terug snoeien? Het was juist zo’n mooie slootrand! En we hebben meer bomen nodig! We moeten beleid op de bomen maken en dan ook uitvoeren, het zijn onze vrienden.

 

Idee dat navolging verdient?

Zojuist lees ik dat het ministerie van OCW voortaan standaard vegetarische maaltijden serveert. Als je vlees of vis wil eten, kan je dat nog wel opgeven, in plaats van andersom. Een mooie cultuur verandering. Op recepties zou je dat ook kunnen doen met de kleine hapjes: veel meer vegetarische. Nu zijn die als eerste allemaal op! Gelukkig kan je zo gevarieerd koken zonder vlees! En als je dan de jagers gezien hebt met een slappe haas in de handen, dan wil je met Kerst toch geen wild meer eten? Of toch maar edelhert uit de Oostvaardersplassen? Dilemma’s te over. Maar waarom hazen bejaagd moeten worden snap ik nog steeds niet. U wel? Je zou denken dat een paar hazen in het veld de recreatie dicht bij huis bevordert. Dat is met de huidige problemen die de luchtvaart oplevert toch pure winst!

 

De volgende nieuwsbrief zullen we aandacht bestedcn aan de zonneparken die aan het ontstaan zijn in onze gemeente. Er is veel over te zeggen, zeker ook vanuit de groene hoek. Ik ben benieuwd hoe de hazen dit keer gaan lopen, en of daar nog wel ruimte voor is!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Nieuwsbrief 7, november 2018

Met een laatste aansporing om deel te nemen aan de landelijke Natuurwerkdag, nieuws over voedselbossen en en minder fraaie ontwikkelingen van het landschap

 

Natuurwerkdag 2018

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 komende zaterdag 3 november, is SOGN ook weer actief, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Geef je op! www.natuurwerkdag.nl .. Daar is meer info.

Nieuws over voedselbossen

Er zijn verschillende ontwikkelingen met voedselbossen, o.a. een nieuw gepland voedselbos: landbouw met meer winst, maar zonder gif en kunstmest, 20 ha, in Schijndel! Het bericht bereikt ons via NOS Nieuwsuur . Op Ook Doornik Natuurakkers waren vorige week activiteiten : Toekomst zaaien, een project van een aantal biologisch dynamische bedrijven, die samen met de  Stichting Zaaigoed en producenten en winkelbedrijven, dynamiek willen terugbrengen op en op de randen van de akkers. Zo kunnen weer akkeronkruiden terugkomen en de vogels die daarop foerageren. Dichter bij huis, op De Parkse Gaard worden composthopen aangelegd, en op de Santackergaard worden verschillende soorten wintergraan gezaaid! Dan is het helemaal leuk als er belangstelling is van MBO scholen: Helicon  in dit geval. De nieuwe beroepsmensen komen eraan!

De Parkse Gaard, foto Margreet Jellema

 

Minder mooie ontwikkelingen in het landschap

1. In de Hollanderbroek

Een niet zo mooie ontwikkeling in de Hollanderbroek. In het open landschap aan de Langstraat wordt grond opgebracht in enorme hoeveelheden en een sloot dichtgegooid. Benieuwd waarom en ook of hier door bevoegde autoriteiten toestemming voor is gegeven? Wij ook. Het levert natuurlijk geld op.. Het is waardevol landschap, met bijzondere waarden, slotenpatroon en uitzicht op de stuwwal. Dat er dan geen beschermde diersoorten gevonden of waargenomen worden geeft blijkbaar het recht om de sloot te dempen. Weer minder natuur!

Foto: zicht op de Langstraat

 

2. Kappen van bomen

Het leed houdt niet echt op. Overal worden bomen gekapt en er is geen beleid meer op, tenminste ik kan het niet ontdekken. Kijk maar eens aan de Rijksweg zuid, ter hoogte van de Griend. Wie weet waarom de boom weg moet? Was die ziek? Was die niet mooi genoeg met zijn veelstammige vorm? Belemmerde hij het uitzicht? Hadden mensen last van schaduw, vallende blaadjes of ander ongemak? Is de CO2 uitstoot nu wel voldoende verminderd? Hebben de vogels genoeg ruimte om te broeden? Of is de boom te oud geworden en staat die op een dodenlijst? Wie het weet mag het zeggen.

3. Aanleg van Zonneparken

Een nieuwe ontwikkeling in het landschap zijn de Zonneparken. Wij weten nu van plannen voor 4 verschillende parken. Degene die het verst in ontwerp is ligt tussen A15 en Betuwelijn. Een beste locatie zou je denken.

Een aantal punten gaat nu spelen:

  • Stichting Gelders Landschap en Kastelen heeft daar gronden, met natuur bestemming en landschappelijke inpassing. Is toch een maatschappelijke opgave geweest: natuurcompensatie uit de tijd van aanleg van de Betuwe route.
  • Uiteraard vraagt de energietransitie dat er zo snel mogelijk energie wordt geproduceerd die niet afkomstig is van fossiele brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt. En de eigenaren van de landbouwgrond die straks bedekt wordt met zonnepanelen zullen straks vast een hogere inkomensstroom genieten dan nu met landbouw kan worden bereikt. We stelden ons een paar vragen:
  • Ligt daar landbouwgrond? Kan die grond gemist worden omdat de landbouw er mee stopt?
  • Hoe kunnen die panelen zo worden ingepast dat biodiversiteit niet terugloopt of zelfs beter wordt dan nu?

We hebben daarom als stichting SOGN aan de initiatiefnemers en de autoriteiten onze visie schriftelijk kenbaar gemaakt. En we zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het lijkt er op dat een ontheffing van de agrarische bestemming voor zonnepanelen geen probleem vormt in de gemeentelijke politiek. Toch is een ontheffing voor 20 of 30 jaar echt niet tijdelijk. Dus moet er goede inpassing volgen.

We zijn benieuwd of de gemeente met een beleid gaat komen voor Zonneparken. Hoe groot moeten de ecologische verbindingsroutes worden? Hoeveel natuur moet er blijven? Zijn er grenzen aan de uitbreiding? Er staan immers nog drie andere zonneparken in de  wacht.

Voor meer informatie over het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken, kijk op de website van BN de Stem.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 6, oktober 2018

Stoofpeertjes plukken

Aanstaande vrijdag 12 oktober, stoofpeertjes plukken aan de Wuurde in Elst, langzamerhand een traditie. Voor ouders met kinderen, ouderen, en natuurlijk de vrijwilligers  een feest om niet bij stil te houden.. maar de handen uit de mouwen! Voor een kleine vergoeding van 25 ct. per kilo kan je weer kokkerellen en hoef je je niet in te houden bij het smullen… De zomerpeertjes die we in augustus plukten zijn wel bijna uit de herinnering, maar de naam van de peertjes nog niet: Marguerite Marillat, mooi hè? Deze stoofpeertjes heten de Gieser Wildeman. Het mooie ervan is ook nog dat ze soms samen met de Marguerite Marillat geënt zijn op één onderstam.

 

Natuurwerkdag 2018

Op 3 november begint het werkseizoen van de natuurvrijwilligers weer met de landelijke natuurwerkdag. We beginnen vanaf die zaterdag ook weer met twee wekelijks snoeien en knotten in Elst en omgeving. Een leuke kennismaking met dit soort werk!

Dit keer weer op het terrein Fikkersdries van VITENS. Altijd leuk om daar ontvangen te worden, een groot terrein, mooi ingericht met vijvers en bosjes en genoeg animo om “je ding” te doen. Kinderen kunnen helpen met takken sjouwen, maar als ouder moet je wel blijven opletten: veiligheid staat voorop. Elk jaar komen de scouts helpen, en bouwen ze verder aan de wilgenhut die we op het terrein  hebben gebouwd. Ook zullen we daar weer de buizerd en waarschijnlijk valken zien, omdat het terrein ook een waterwin terrein is waar genoeg schuilmogelijkheden zijn voor muizen en ander gedierte. Er is gelegenheid om vragen te stellen over het bedrijf en de bedrijfsvoering! Zie voor meer informatie zoals begin en eindtijd, en adres op de site natuurwerkdag.nl:  tik Fikkersdries in en je komt er op uit. Je dient je wel op te geven!

 

Monitoringsproject vlinders in de voedselbossen

Het einde van de monitoring in 2018 van de vlinders op de voedselbossen in De Park is gekomen! Er zijn niet heel veel vlinders meer te zien, behalve natuurlijk Dagpauwoog en Koolwitje. Vanwege de zeldzaam mooie nazomer vonden we incidenteel ook rupsen van de Koninginnenpage. Nu gaan de waarnemers aan de slag met het verslag van hun inventarisatie. Het is de bedoeling om te kijken naar verschillen binnen een voedselbos en tussen de verschillende voedselbossen in De Park.

De Dagpauwoog overwintert op als volwassen vlinder op beschutte plekjes zoals op de foto links in of bij een oude krat. De rups van de Koninginnepage op de foto rechts, gemaakt door Frans van den Berg, zal zich nog vóór de winter gaan verpoppen om volgend voorjaar als vlinder herboren te worden.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 5, 10 augustus

Met de aankondiging van het jaarlijkse oogstfeest van 4 voedselbossen, de Duurzaamheidsprijs Overbetuwe, een dag over akkerranden georganiseerd door agrariërs uit Lingewaard en Overbetuwe en tot slot het jaarlijkse peertjes plukken aan de Wuurde!

Persbericht Oogstfeest 8 september

Op 8 september vieren de Voedselbossen het Oogstfeest: “Proef de natuur in de Voeselbossen”, van 14 tot 18 uur. Het is een  kennismaking met de verschillende Voedselbossen in Park Lingezegen en wordt gevierd met hapjes, drankjes en workshops! Bijvoorbeeld tekenen naar de natuur, fruit inmaken, bijen kijken, en cider maken! Een eigen, vrije bijdrage… Ook is er van verschillende planten zaad geoogst, wat u kunt verzamelen!   Kijk op deparksegaard.nl, santackergaard.nl , ecovredegaard.nl of uwcider.nl . Op de site van Park Lingezegen, onze gewaardeerde partner in het beheer van De Parkse Gaard, staat het oogstfeest op de agenda.  Tegelijkertijd wordt ook de Santackergaard geopend, de jongste van de voedselbossen! Dat is om 15 uur!

Het oogstfeest wordt gehouden op de Santackergaard aan de 1e Weteringsewal, naast nr. 5.

Doorkijkje Santackergaard

 

Duurzaamheidsprijs Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe looft een Duurzaamheidsprijs uit! Met al die hitte een niet mis te verstane boodschap: er moeten meer bomen komen vindt u ook niet? Het Europaplein zonder bomen, wie heeft dat toch verzonnen? Het oogt met die warmte gewoonweg armoedig.  Het past op geen enkele manier in de ambities van de gemeente, behalve misschien met een goed bereikbaarheid van het centrum van Elst. Als  er een paar automobilisten ergens anders kunnen parkeren, kan het centrum misschien een graadje koeler worden in de warme zomers die er aankomen. Wie durft het op te nemen voor meer bomen?

Twee jaar geleden hebben we al met het Parkmanagement van het industriegebied de Aam overlegd: zouden er geen bomen kunnen staan langs de wegen waar er ruimte is. Dat zou nog eens een prijs opleveren! Als die parkeergarage aangekleed zou worden zou dat vast helpen in het “ aanzien ”..

 

Akkerranden ANV Lingestreek 18 augustus

Op zaterdag 18 augustus  organiseren een aantal agrariërs uit Lingewaard en Overbetuwe in afstemming met de Agrarische Natuur Vereniging, LTO Noord en gemeenten Overbetuwe en Lingewaard en Park Lingezegen een speciale akkerrandendag. Landerij De Park is o.a. een rustpunt..

De bloemrijke randen zijn belangrijk voor dieren die afhankelijk zijn van het boerenland, zoals tal van vogels (bijvoorbeeld patrijs) maar ook muizen die op hun beurt weer voedsel zijn voor roofvogels. De agrariërs brengen deze randen graag terug in het landschap. Waardevol voor de natuur, maar ook zeer waardevol voor de mens die geniet van het wuivend graan met klaprozen, de zoemende bijen en fladderende vlinders. Wilt u meer informatie kijk dan op anvlingestreek.nl

 

Peertjes plukken langs de Wuurde op 17 augustus

Met de droogte is het moeilijk om te zaaien, en hebben de jonge boompjes, struiken en plantjes het extra moeilijk. Gelukkig is er voor de peertjes langs de Wuurde richting Eimeren wel hoop: ze kunnen geplukt worden. Het is zover op 17 augustus, inmiddels is het traditie om aan het einde van de zomervakantie dit te doen…Gelukkig helpt Herman van Kesteren van www.betuwsfruit.nl ons met de ladders. Neemt u zelf een zakje mee? Voor een kleine bijdrage van 25 ct. per kilo helpen we u mee met sjouwen van de ladders en emmers! Van 14 tot 15.30 uur.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 4, 7 juli 2018

Actuele zaken…

Met de zomer in volle gang is een nieuwsbrief op haar/zijn plaats. De scholen gaan bijna sluiten, de eindexamenleerlingen hebben hun uitslag. Er zijn verschillende alarmerende berichten, o.a. over insecten en zwaluwen. Ik hoop zo dat we deze crisis door komen!

De verschillende klein fruit oogsten zijn binnen, ook op de Hollanderbroeksestraat 32 zit zo’n bedrijf dat heel efficiënt de oogst weet te verwerken! Ook op de Parkse Gaard zijn in samenwerking met De Bredelaar de eerste oogsten aan bessen verwerkt..

De monitoring van verschillende diergroepen en plantenfamilies is begonnen van de voedselbossen in de Park. De vlindertelling bijeenkomst op de Landerij was een mooi beginpunt. En inderdaad, na een koud begin, buitelen de vlinders over elkaar heen!

 

De geboorte van een drieling…

Een heel mooi begin was de komst van jongen in de valkenkast, die met NL Doet dit voorjaar geplaatst is op de Parkse Gaard. Drie jongen die uitvliegen! En zelf weer een territorium gaan zoeken? Natuurlijk zitten er genoeg muizen in de voedselbossen, misschien ook bewoning volgend jaar op Appelland? Misschien ook iets voor onze sponsor Golfbaan Welderen…

 


foto Margreet Jellema

foto Bart ten Westeneind

Overleg met Staatsbosbeheer

In het begin van 2018 zijn we als stichtingsbestuur op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer. In het kader van groot onderhoud in de bosjes van SBB in de Hollanderbroek, de “Bremerton” en de “Oostermeint” wilde SBB ons informeren. En natuurlijk hebben wij ook altijd een mening. Zo is de poel in met name de Bremerton aan het verlanden, en hebben we de ruimte nodig voor het eerste Wildebijenhotel van de Overbetuwe voor allerlei bloeiende struiken. De essentakziekte slaat ook in de bosjes toe, en we maken ons zorgen over de veiligheid van de mensen die daar wandelen. Voor mensen die echte natuur willen meemaken, zijn de bosjes nog steeds belangrijk. Ook al omdat ze zo weinig bosgebiedjes hebben in de Overbetuwe. We zouden het niet willen meemaken dat deze bosjes niet meer toegankelijk zouden zijn.

 

Ontgronding: na Heteren ook bij Randwijk?

In de uiterwaarden is er ook altijd wat te doen. We hebben net de ontgrondingen bij Heteren gehad, sterker nog, daar wordt nog steeds gewerkt. En daar komt een aanvraag voor een ontgronding bij Randwijk. Ik hoop dat het oude landschap dat er nu nog is, niet wordt afgegraven. Wat dat betreft zou u nu een kijkje moeten gaan nemen, bij Lexkesveer is een heel mooie wandeling mogelijk over een oude zomerdijk! SOGN gaat in ieder geval een zienswijze indienen!

 

Waar is de jonge wilgenaanplant gebleven?

Niemand denkt nu nog aan de winter, maar we werden er op het schouwpad dat langs het circuit op De Park loopt (wie kent nog niet De Groene Loper?) op gewezen: de nieuwe staken die de oude knotwilgen op termijn moeten gaan vervangen, zijn weggehaald. Niemand weet wie dat doet, het Waterschap niet, de Park Lingezegen organisatie niet, maar wie dan wel? Ter herinnering een foto nog van deze winter, toen de Wilgenknotploeg aan het werk was.

 

Zo maar een leuke foto….

Een klein uitstapje naar Lingewaard? Yvonne van Hoorn maakt er de mooiste foto’s ..

 

Voor nu: veel wandel en kijkplezier deze zomer. Er is waarlijk veel te zien in onze eigen omgeving!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk