Nieuwsbrief 3, april 2019

Opening De Groene Loper op Landerij de Park, 12 april om 10 uur

Heel wat mensen lopen over het Amadeuspad en het Circuit. En komen dan vaak uit bij Landerij de Park. Helemaal goed. Wist u dat u ook over groene wegen kunt lopen, langs de al aangelegde Voedselbossen en Kasteeltuin, en dan ook bij Landerij de Park aankomt? De folder is bijna klaar, de wandeling is ontworpen en de nieuwe brug bij Landerij de Park wordt vrijdag 12 april geopend en ingelopen door Wethouder Jan van Baal en directeur Jan Willem Kamerman van Park Lingezegen.
Zie ook laatste nieuws op onze website.

Zonneparken Overbetuwe en Hemmen

Natuurlijk hadden we meer gewild met de Zonneparken dan waarschijnlijk gehonoreerd wordt: een betere inbedding op de plek zelf waar de parken komen (Hemmen tussen Betuweroute en Betuwe spoorlijn; Reeth tussen A15 en Betuweroute). Nu moeten we afwachten of ons voorstel van een haag om de panelen af te schermen (voor dier en plantsoorten ook belangrijk) gehonoreerd gaat worden, en hoeveel we kunnen inbrengen als voorstellen in het Omgevingsfonds dat rond Reeth  meer natuur moet opleveren.  Binnenkort verschijnt het jaarverslag van 2018 van stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk , waarin we meer vertellen over onze activiteiten hierin. Nieuws over het proces naar een vergelijk tussen SOGN en de initiatiefnemers maken we binnenkort bekend via onze website.


Monitoring

De monitoring van het natuurleven en water- en bodemgesteldheid in de Voedselbossen van De Park is een heel eind onderweg voor wat betreft 2018. Verslagen zijn in gediend, het wachten is nu op het eindverslag. Op elk gebied is onderzoek gedaan, behalve de zoogdieren. Terwijl die de grootste landbeesten zijn! Wilt u meedoen met tellen dit jaar? dat kan! Er is een groep Vlinders, een groep waterbeestjes, een groep vaatplanten, een groep mossen, een groep paddenstoelen, een groep amfibieën, een groep wilde bijen en een groep vogels. U heeft dus keus!

De wilde zandbij is uitgekomen!

In de week van ons Water ( 1 t/m 12 mei) is het mogelijk om extra aandacht te schenken aan het waterleven, en dat kan ook best digitaal.  Kijk maar op: waterdiertjes.nl. Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Vleermuismeldpunt

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van vleermuizen. De gemeente Overbetuwe heeft geen officieel loket voor meldingen over Vleermuizen. Als je overlast ondervindt door vleermuizen, kun je de brochure ‘Vleermuizen in en om het huis‘ raadplegen of advies vragen via onze stichting.

Er bestaat in de gemeente Overbetuwe ook geen opvang voor vleermuizen met gebroken vleugels zoals op de foto of andere verwondingen. Zelf verzorgen is aan te bevelen en mag officieel ook niet.

Heg en Landschap

De stichting Heg & Landschap en Staatsbosbeheer organiseren samen op vrijdag 12 april 2019 het symposium Rijke heggenlandschappen, met als onderwerp ‘toekomstgericht herstel’.
Heggen zijn in veel streken lange tijd bepalend geweest voor het aanzien van het landschap. Net zoals andere landschapselementen zijn ze echter vanaf ongeveer 1960 in een dramatisch tempo uit ons landschap verdwenen en is het beheer ervan hard achteruitgegaan. De laatste jaren begint er gelukkig een ommekeer op gang te komen en staan heggen en met name ook bomen weer in toenemende mate in de belangstelling. Meer en meer zijn daarbij toekomstgerichte functies aan de orde. Dat heeft alles te maken met de ernstige teruggang in biodiversiteit, die steeds pregnanter voor het voetlicht komt. Behalve aan struiken en bomen, denken we dan aan bloemen, insecten en vogels, maar ook aan de bodem en het ondergrondse leven. Het is dan ook de ecologische functie van de heg die we in dit symposium in de schijnwerpers willen zetten. Aanmelding via site van Heg en Landschap.

Van deze organisatie hebben we ook plantmateriaal gekregen, om te gebruiken in de Oostermeint. Wilde vruchtbomen zijn heel zeldzaam geworden in de Nederlandse bossen en SBB heeft het op zich genomen om deze inheemse bomen te laten kweken. Nu is een organisatie als Heg en Landschap actief om deze bomen aan te bieden. Kijk maar naar het verslag van werkdag NLDoet 2019 in de Oostermeint als fotoalbum hier op onze website.

Leo Starink, voorzitter Overbetuwe Groen Natuurlijk

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.