Nieuwsbrief 2, februari 2019

De Parkse Gaard zelfstandig!
Lang Leve Park Lingezegen

Korte geschiedenis

Bij het begin van Park Lingezegen stond SOGN vooraan. We waren een enthousiaste meedenker bij het ontwerp van het Park. Toen de Provincie op het punt stond om Bergerden uit te breiden ten koste van dat ontwerp, hebben wij ook ingesproken. Gelukkig ging die uitbreiding niet door. We werden lid van de Gebruikersraad en spraken ons vaak uit voor de natuurlijke verbinding tussen Rijn en Waal, een van de sporen waarop Park Lingezegen is ontworpen. Ook recreatie en waterberging waren van die sporen. Zo ontwierpen we de eerste wandeling in De Park en kregen we daarbij hulp van de Park Organisatie.

Bij het ontwerp van de basisuitrusting, die als eerste uitgevoerd zou gaan worden, kwamen bij Het Romeinse Lint de boomgaarden aan de orde die langs de randen van dat circuit waren ontworpen. Samen met Doornik Natuurakkers , de Gebruikersraad en de Paardenmaat, hebben we ons toen opgeworpen voor het concept van Voedselbossen. En ze werden omarmd door Park Lingezegen. De Parkse Gaard werd ontworpen door bestuursleden van de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. Daarnaast ontstonden EcovredeGaard en Cidergaard. Dat alles in 2016. Mooie bijkomstigheid was dat we aan de randen van het voedselbos al de wilgenbomen knotten, en de fruitbomen plukten, we kenden het gebied al!

En toen..

Na die eerste drie jaar van De Parkse Gaard kwam alles in een versnelling. Er kwamen nog twee voedselbossen bij,  de Santackergaard en Appelland.  Het jammere was wel dat de Gebruikersraad als overleg platform van verschillende soorten groepen gebruikers ophield te bestaan. De Parkse Gaard ontwikkelde zich snel tot een Voeselbos met allure, ambitie en toekomstplannen. Ze werd te groot voor de SOGN alleen. Er kwamen meer vrijwilligers, en de meest betrokken mensen kozen voor zelfstandigheid. Een van de bestuursleden stapte uit de stichting en vormde samen met anderen een nieuw bestuur.  Hiermee is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van Park Lingezegen.


Het nieuwe stichtingsbestuur van De Parkse Gaard: van links naar rechts: Irene, Margreet, Erwin, Annet, Wim

Hoe gaan we verder

SOGN blijft betrokken bij het onderhoud van de knotwilgen langs de zegen en grote fruitbomen langs de Park, bij het ontwerp van wandelingen, als adviseur bij de Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek en kan hopelijk ook bij  het beheer van de natuurlijke omgeving in de toekomst adviseren. Daar willen we nog wel stappen in zetten, denk aan bermbeheer, en ontwikkeling kleine landschapselementen. Daarnaast zijn onze naaste buren, Golfbaan Welderen, gemeente, Park Organisatie, Landerij de Park en natuurlijk de boeren om ons heen belangrijk.   We hopen nog lang bij te kunnen dragen aan een gezonde Leefomgeving samen met de Voedselbossen!

NL Doet in de Oostermeint op 15 maart

De NL Doet dag van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is een kennismaking met natuurwerk.
De Oostermeint is een ruilverkaveling  bosje van Staatsbosbeheer. Er ligt een grote paddenpoel, een cirkel van 12 verschillende  fruitbomen, daaromheen een cirkel van Gieser Wildeman (stoofperen), en in een rand naar het bos toe Wilde fruitbomen, zoals die hier altijd al groeiden: Appel, Peer, Kers en Mispel. Bovendien hebben we drie jaar geleden een prachtig bijenhotel geplaatst voor solitaire bijen. Het bosje van Staatsbosbeheer aan de Langstraat maakt onderdeel uit van een grotere groep bosjes die met de ruilverkaveling van de jaren 80 aangeplant zijn. Er loopt een grote wandeling door heen, die voert langs Homoet, Fikkersdries van VITENS en de Bremerton. Langs Golfbaan Welderen kunt u ook nog doorlopen naar Park Lingezegen en Landerij de Park. Voor de wandeling  kunt u kijken op de website van overbetuwegroennatuurlijk.nl onder Wandelingen!

Het natuurwerk bestaat uit het vrij zetten van de jonge aanplant, het vrij maken van de oevers van de paddenpoel en het maaien van de binnen cirkel van de fruitbomen. We gaan ook aan de slag met het bijenhotel!
Vrijdagmiddag 15 maart beginnen we om 12 uur met een korte uitleg van het werk, verdeling van de groepen en uitleg van de middag. Natuurlijk zorgen we voor thee en soep, en u zelf voor een boterham tussendoor. Doe wel laarzen aan, want het kan behoorlijk nat werk zijn, en misschien een extra paar droge schoenen en sokken? We stoppen uiterlijk 16 uur.

En natuurlijk moet u zich aanmelden op NLDoet.nl , Oostermeint nog mooier, bij Elst, natuurgebied, vrijdag..

De Groene Loper opening op 12 april

Op 12 april, om 10 uur komt wandelsportvereniging de Elstars aan op de Landerij, na een mooie wandeling langs de Voedselbossen van de Park. Ze komen dan aan bij het nieuwe bruggetje dat aan de noordkant van Landerij de Park is neer gelegd. Een prachtige toegang is het geworden. Samen met de opening van de Groene Loper wandeling zeer de moeite waard om mee  te maken. Om het extra feestelijk te maken is er natuurlijk koffie met wat lekkers, en een paar kleine toespraakjes. Na afloop van de opening is het mogelijk nog de Voedselbossen te bezoeken en in te gaan!

Knotten op 9 februari en straks op 23 februari

foto’s Bert Wolters

Wil je ook een keer meedoen? Kom maar eens kijken en zie de agenda op de website…

Plan overkapping Rail Terminal, een open brief

Het plan is van Wim Mecking (beeldend vormer/ voormalig staff. arbo & preventie)

CONTAINEROVERSLAG ‘inpakken of wegwezen’

Niemand kan ontkennen dat een railterminal met containeroverslag er niet zonder slag of stoot zal komen en blijven. Terecht wordt er dan ook gewezen op belasting van Overbetuwe met geluid, trilling, extra verkeersdruk en fijnstof. Landschappelijk lijkt daar al niet veel meer te verliezen, na de snelwegen, Betuwelijn, masten, windmolens en geplande zonnecollector-velden. En als het dan toch doorgedrukt gaat worden wat is dan het wisselgeld?

Mijn voorstel luidt dan; “pak die terminal met containeroverslag in”. Zet als het ware ‘n Rotterdamse Markthal over het gehele complex heen. Plaats deze op een ondergrond die overdadige trilling opvangt. Isoleer de binnenwanden met geluidsabsorberend materiaal en voorzie de buitenschil van zonnepanelen. Het rendement daarvan kan dan als wisselgeld worden uitbetaald aan omwonenden. Door hen, tot in lengte van jaren, van gratis elektriciteit te voorzien. 

Via selfsupporting, en met energiebronnen uit de omringende velden, kan deze terminal logistiek milieuvriendelijk draaien. Al lijkt het een utopie te geloven dat de fors toenemende stroom van dieselende vrachtauto’s snel is omgeschakeld naar schone brandstof.

Als dit dan echt niet anders wil, kan het mijns inziens wel duurzamer. Maar ook al vraag je Greenport Arnhem-Nijmegen de toegangen van zo’n gebouw met groene hangende tuinen aan te kleden. Zelfs dan fleur je daar het ‘reeds ontzielde landschap’ niet echt meer mee op. Waar houdt het op?? 

Leo Starink, voorzitter Overbetuwe Groen Natuurlijk

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.