Nieuwsbrief 2, april 2018

NL Doet 2018

Wat was het leuk om met een groep mensen de nieuwe valkenkast op te richten (te zien vanaf het weggetje van De Park), een buitentoilet te realiseren (alleen als kunstwerk al interessant) en lekker koffie te drinken met appeltaart, met dank aan het Oranjefonds!

 

Alle foto’s van deze dag zijn gemaakt door Marco Overdiep. Ze zijn op de website als fotoalbum te bekijken.

Het is duidelijk dat we met onze initiatieven een functie vervullen voor de natuurontwikkeling.  Ook de aanplant van bijendrachtplanten in het Oostermeintbos aan de Langstraat past daarin. Niet alleen bijenhotels zijn er nodig, ook de bloemen die daar bij horen. Kijk op de site van de stichting naar de plek waar je moet zijn!

 

Peren snoeien aan de Wuurde

En dan is opeens NL Doet voorbij, raakten we in een koude front verzeild en was het te koud om te snoeien… En ook daar kwam een eind aan en zijn de peren bomen aan de Wuurde richting Eimeren gesnoeid, op twee na. Volgt u de ontwikkeling ook, tot aan de hangende peertjes aan het einde van de zomervakantie?

 

Wandelen langs onze onverharde paden

En als je dan loopt moet je ook eens De Groene  Loper uitproberen. Een pad langs onverharde wegen, beginnend bij de Landerij, naar het oosten of naar het westen, de contouren van het circuit volgend, maar dan langs de schouwpaden. Kijk maar op dit kaartje… je komt uit via de Santackergaard, de Parkse Gaard, Ecovredegaard, Cidergaard en Kasteeltuin (bij het evenemententerrein), bij de Permacultuurtuin van de Landerij.  Kijk op déze link voor meer informatie over de route.

 

Golfbaan Welderen, ook sponsor van SOGN, timmert mee aan de weg. Zij heeft een wandelpad aangelegd over het golfterrein, die de verbinding vormt tussen Park Lingezegen en Homoet, langs de Bremerton en de Oostermeint.

 

Trots op ons landschap

Een ander plekje om te lopen zijn de uiterwaarden. De inwoners van Randwijk komen er wel vaker: een stukje zomerdijk dat loopt vanaf de Veerweg (richting Lexkesveer) richting uiterwaard. Prachtig uitzicht over de weilanden en akkers, zeker nu met de  roepende Tureluurs, Kieviten en Wulpen. Er is een klein ontgrondingsplan opgesteld in die hoek, vlakbij de rivier, echter net op een stuk dat tamelijk ongeschonden is. Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is daar niet blij mee en dat hebben we laten weten.  Vervelend natuurlijk voor de initiatiefnemers, maar het is ook fijn om hart voor de natuur te hebben. Op teveel plekken hebben mensen het hoofd in de schoot geworpen, en kunnen dan niet meer trots zijn op hun omgeving. Ook daar zou oog van het gemeentebestuur voor moeten zijn: een plek voor dieren (hoogwatervluchtplaats), planten (met name de dynamische natuur) én mensen: om je thuis te voelen. Natuurlijk willen we ook wandelen en ondersteunen we het idee van een langeafstand wandelpad of klompenpad, maar niet ten koste van het landschap.

 

Red de bij, Nederland gifvrij

En: het kan niet anders, het is ongelooflijk dat het nog steeds niet is uitgebannen: de neonicotinoïden.

Europa heeft een openbare raadpleging gelanceerd, en daarmee zouden we een volledig verbod op bijengif kunnen afdwingen! Lidstaten stellen een stemming over dit onderwerp keer op keer uit. Maar DIT is onze kans om het voor elkaar te krijgen. De bijen hebben onze hulp hard nodig en de raadpleging sluit over  48 uur — klik om deel te nemen aan de raadpleging:

Doe mee!

 

Vier het voorjaar!

Op Landerij de Park wordt het voorjaar gevierd! Op 22 april van 12 tot 17 uur. Verschillende voedselbossen staan met een kraam op de markt, de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk ook met de Parkse Gaard.

Voor meer informatie: www.landerijdepark.nl . Bijzonder interessant zijn de monitoringsprojecten die er nu lopen in de voedselbossen: vogels, mossen, vlinders en waterdiertjes.  Maar ook de kwaliteit van de bodem en het water gaan we onderzoeken in dit project. Gesteund door de Park Lingezegen organisatie hopen we aan het einde van het jaar veel meer te weten en te kunnen vertellen over de natuur in De Park. In de kraam op de Landerij kunnen we u meer vertellen!

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.