Nieuwsbrief 7, november 2018

Met een laatste aansporing om deel te nemen aan de landelijke Natuurwerkdag, nieuws over voedselbossen en en minder fraaie ontwikkelingen van het landschap

 

Natuurwerkdag 2018

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 komende zaterdag 3 november, is SOGN ook weer actief, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Geef je op! www.natuurwerkdag.nl .. Daar is meer info.

Nieuws over voedselbossen

Er zijn verschillende ontwikkelingen met voedselbossen, o.a. een nieuw gepland voedselbos: landbouw met meer winst, maar zonder gif en kunstmest, 20 ha, in Schijndel! Het bericht bereikt ons via NOS Nieuwsuur . Op Ook Doornik Natuurakkers waren vorige week activiteiten : Toekomst zaaien, een project van een aantal biologisch dynamische bedrijven, die samen met de  Stichting Zaaigoed en producenten en winkelbedrijven, dynamiek willen terugbrengen op en op de randen van de akkers. Zo kunnen weer akkeronkruiden terugkomen en de vogels die daarop foerageren. Dichter bij huis, op De Parkse Gaard worden composthopen aangelegd, en op de Santackergaard worden verschillende soorten wintergraan gezaaid! Dan is het helemaal leuk als er belangstelling is van MBO scholen: Helicon  in dit geval. De nieuwe beroepsmensen komen eraan!

De Parkse Gaard, foto Margreet Jellema

 

Minder mooie ontwikkelingen in het landschap

1. In de Hollanderbroek

Een niet zo mooie ontwikkeling in de Hollanderbroek. In het open landschap aan de Langstraat wordt grond opgebracht in enorme hoeveelheden en een sloot dichtgegooid. Benieuwd waarom en ook of hier door bevoegde autoriteiten toestemming voor is gegeven? Wij ook. Het levert natuurlijk geld op.. Het is waardevol landschap, met bijzondere waarden, slotenpatroon en uitzicht op de stuwwal. Dat er dan geen beschermde diersoorten gevonden of waargenomen worden geeft blijkbaar het recht om de sloot te dempen. Weer minder natuur!

Foto: zicht op de Langstraat

 

2. Kappen van bomen

Het leed houdt niet echt op. Overal worden bomen gekapt en er is geen beleid meer op, tenminste ik kan het niet ontdekken. Kijk maar eens aan de Rijksweg zuid, ter hoogte van de Griend. Wie weet waarom de boom weg moet? Was die ziek? Was die niet mooi genoeg met zijn veelstammige vorm? Belemmerde hij het uitzicht? Hadden mensen last van schaduw, vallende blaadjes of ander ongemak? Is de CO2 uitstoot nu wel voldoende verminderd? Hebben de vogels genoeg ruimte om te broeden? Of is de boom te oud geworden en staat die op een dodenlijst? Wie het weet mag het zeggen.

3. Aanleg van Zonneparken

Een nieuwe ontwikkeling in het landschap zijn de Zonneparken. Wij weten nu van plannen voor 4 verschillende parken. Degene die het verst in ontwerp is ligt tussen A15 en Betuwelijn. Een beste locatie zou je denken.

Een aantal punten gaat nu spelen:

  • Stichting Gelders Landschap en Kastelen heeft daar gronden, met natuur bestemming en landschappelijke inpassing. Is toch een maatschappelijke opgave geweest: natuurcompensatie uit de tijd van aanleg van de Betuwe route.
  • Uiteraard vraagt de energietransitie dat er zo snel mogelijk energie wordt geproduceerd die niet afkomstig is van fossiele brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt. En de eigenaren van de landbouwgrond die straks bedekt wordt met zonnepanelen zullen straks vast een hogere inkomensstroom genieten dan nu met landbouw kan worden bereikt. We stelden ons een paar vragen:
  • Ligt daar landbouwgrond? Kan die grond gemist worden omdat de landbouw er mee stopt?
  • Hoe kunnen die panelen zo worden ingepast dat biodiversiteit niet terugloopt of zelfs beter wordt dan nu?

We hebben daarom als stichting SOGN aan de initiatiefnemers en de autoriteiten onze visie schriftelijk kenbaar gemaakt. En we zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het lijkt er op dat een ontheffing van de agrarische bestemming voor zonnepanelen geen probleem vormt in de gemeentelijke politiek. Toch is een ontheffing voor 20 of 30 jaar echt niet tijdelijk. Dus moet er goede inpassing volgen.

We zijn benieuwd of de gemeente met een beleid gaat komen voor Zonneparken. Hoe groot moeten de ecologische verbindingsroutes worden? Hoeveel natuur moet er blijven? Zijn er grenzen aan de uitbreiding? Er staan immers nog drie andere zonneparken in de  wacht.

Voor meer informatie over het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken, kijk op de website van BN de Stem.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.