Peertjes plukken aan De Wuurde 87

Het peertjes plukken op 26 augustus kan helaas niet doorgaan, omdat alle peertjes van de boom zijn gevallen en niet meer eetbaar! Wellicht in september een herkansing met stoofpeertjes.

Op de foto ziet het er nog lekker uit, maar die is nog van 2021.

Tijd voor activiteit

Tijdens de Natuurwerkdag op 5 november, werken we samen met VITENS aan een vitaal landschap: daar waar weer zicht moet ontstaan op de waterpartijen waar uiteindelijk het drinkwater uit geput wordt, gaan we aan het werk. Door het hout dat we weghalen in langwerpige stapels te leggen, rillen genoemd.
 
En zie hier, zo ontstaat een mooie plek voor een doorkijkje!
Inloop om 9 uur bij Fikkersdries, Groene Woudsestraat 4, 6665 NE in Driel , om 9.15 uur werkverdeling! VITENS zorgt voor koffie en thee tussendoor. Om 12.00 uur lunchpauze, VITENS zorgt voor soep. Tijdens de lunchpauze is dat er een praatje is een ecoloog of waterdeskundige, die vragen over droogte, wateroverlast en oplossingen daarvan kan beantwoorden! In het laatste uur, van 13 tot 14 uur maken we het werk af. Ook kinderen komen weer aan hun trekken, bij het maken van een tipi, een hut van wilgentakken, stevig met de takken in de klei. Misschien een mooie gelegenheid om een kennis of vriend(in) mee te nemen, of iemand waarvan je denkt, die kan wel wat beweging en kennis van de natuur gebruiken!

Knot- en snoeiseizoen 2022-2023

De Natuurwerkdag betekent ook het begin van het knot- en snoeiseizoen. Op verschillende zaterdagochtenden knotten en snoeien we in de omgeving van Elst. Takken die een te zware last voor de oudere knotwilgen zijn, of juist alleen de takken die in de weg zitten. Ook na het knotten worden de afgezaagde takken soms op rillen gelegd.
 
Bij deze geknotte bomen zijn de rillen bedoeld om watervogels te beschermen tegen loslopende honden.

Maar we snoeien ook de Peren langs de kant van de weg, aan de Wuurde bij. voorbeeld, zodat de zon weer op de vruchten kan vallen, en de ladders tegen de boom gezet kunnen worden bij het plukken.
Na goed snoeien volgt een rijke oogst

Gelijk aan het werk? Op 19 en 26 november gaan we aan de slag in de omgeving.  Kijk op de agenda van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk, en geef je op bij Leo Starink, 06 37403725.

Peertjes plukken aan de Wuurde!

Het einde van de zomer is in zicht: Peertjes plukken aan de Wuurde! Zaterdag 20 augustus is het zover.
We plukken van 10 tot 12 uur aan de Wuurde 87 in Elst.
De oogst wordt niet zo groot, maar staat er wel gekleurd op, kijk maar op de foto! Aan deze boom hangen zowel grote als kleine peertjes. De kleine, stoofpeertjes van het ras Wilde Gieseman, moeten nog even rijpen. De grote, met de prachtige naam Marquerite Marillat, te zien op de foto, komen nu in aanmerking voor pluk.
Voor 25 ct per kilo krijg je hulp van vrijwilligers van Overbetuwe Groen Natuurlijk zodat je zelf de peertjes plukken. Die hulp is er ook als je niet de ladder op durft om die mooie zomerpeertjes te scoren!

De hulptroepen staan klaar!

Voor de liefhebber: de stichting heeft vorig jaar een dode boom kunnen vervangen voor een ander soort stoofpeer, de Kamperveen stoofpeer. Aan de andere kant gaat er weer een boom dood, die komt dan dit najaar aan bod! Dat geeft de mogelijkheid voor weer een andere soort. Het duurt nog wel even voordat we daar de vruchten van kunnen plukken.

Requiem voor twee bomen

Een van de meest markante bomen in onze gemeente, in het volle zicht van bezoekers van Landerij de Park en op de doorgangsroute voor fietsers tussen de Schuytgraaf en Elst, is niet meer…
Een drama om de foto’s te zien, een Wilg, misschien wel 70 jaar oud, op een perceel dat net verkocht was aan een landbouwer.

Zal er een nieuwe boom komen? Zijn er regels om zo’n gezichtsbepalende boom van de ondergang te redden, in ieder geval de plek? Als die boom ziek is en oud, luidt de bel voor de laatste ronde, is er geen weg terug, dat is duidelijk, maar wat een drama!

Moge de andere bomen op de Park, die misschien geen plek hebben op de kaart een beter lot wachten: de rij bomen langs de Amadeuspad, ook langs een perceel in gebruik als boerenland.

Moge dit verlies werken als een eyeopener, voor die krachtige bomen in ons gezichtsveld, waar wij ook verantwoordelijk kunnen zijn!

Niet alleen deze boom is gevallen, het zijn zoveel meer bomen. Denk aan de rij die gevallen is langs de Linge. En nu bij de dreigende ontgronding in Randwijk, wordt een prachtige oude wilg met de klei uit de uiterwaard weggegooid. Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk probeert te redden wat er te redden valt, maar of het gezien wordt door de politiek? Informeer je eigen politieke partij! 

Zomerpeertjes aan De Wuurde 87 inElst

De Zomerpeertjes aan de Wuurde zijn weer bijna rijp. En jullie mogen ze zelf plukken, op zaterdag 28 aug, van 13 uur tot 15 uur. Voor 25 cent per kilo helpen wij met ladders plaatsen, emmers vullen en een praatje maken. Het is natuurlijk geen knotten of snoeien, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Je kan aan deze bomen zien waarom ze gesnoeid moeten worden.
Hartelijke groet, Leo Starink, voorzitter SOGN


p.s. laat even weten als je kunt helpen?

Verkiezingsnieuws!

In de publiciteit is het ondergesneeuwd, maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om hazen en konijnen van de lijst van ‘vrij bejaagbare soorten’ te schrappen.
Sinds vorig jaar staan deze zoogdieren op de Rode Lijst van dieren die bescherming nodig hebben.
De tijd is dan nu ook rijp om de plezierjacht op deze dieren te verbieden, vindt de Tweede Kamer. Minister Schouten is gevraagd om ‘met spoed’ de Kamermotie uit te voeren. Ze moet binnen zes weken antwoorden.

Mijn naam is haas

Nieuwsbrief 4, november 2020

Zoekplaatje…

We beginnen deze Nieuwsbrief met een foto van een Ransuil op zijn roestplaats in een Berk. Ransuilen roesten vaak met meerdere individuen samen in één boom. Roesten komt van rusten neem ik aan!
De foto is gemaakt door Ineke van Middendorp-Sonneveld. Meer info over de Ransuil vind je o.a. hier.

Het jaar 2020

Een jaar als alle andere? Nee, tot nu toe zeker niet! De verwachting is dat onze samenleving verandert, individueler wordt… Zelfs de natuurwerkdag is niet doorgegaan met de Corona, met teveel mensen dicht op elkaar! Zijn we dan ook meer op onszelf aangewezen? Op bestuurlijk gebied worden aan ons ook veel vragen gesteld, maar daar willen we graag met meer mensen aan gaan staan! Om ook een antwoord op die gestelde vragen te kunnen geven!

U heeft zich vast herinnerd uit onze vorige nieuwsbrief dat er een ontgronding dreigt bij Randwijk. Weinig mensen kennen de plek, en dat maakt het probleem ook zo onzichtbaar. Zouden we het merken als er iets gebeurt, waar we niet mee hoeven te “leven”? Als je eenmaal weet wat er aan de hand is, misschien wordt het dan belangrijker, als je weet dat unieke plekjes verdwijnen, een oude Rijnstrang wordt geslecht, een rivieroever recht getrokken.. De beleving is dan geboren.. zou beleving misschien ook bij de beoordeling van zo’n initiatief betrokken moeten worden? Net als voor ons virus ben ik er bang voor dat de gemeente niet oplet, het laat gebeuren; de ondernemer neemt immers een initiatief, en we zijn toch een MKB vriendelijke gemeente?  Eigenlijk zou je dan ook willen weten wat de maatschappij ermee opschiet, wat is de maatschappelijke winst?  Of zouden we ons nog meer als maatschappelijke ondernemer moeten opstellen met onze stichting?  Wilt u meer weten van de plek, neem contact met ons op, dan organiseren we een wandeling naar dit onbekende stukje Overbetuwe! En misschien heeft u wel een goed idee dat u wilt delen, en wij met u: we zijn op zoek naar bestuurlijke versterking!

Natuur buiten en in ons binnenste

Nu, in de volheid van de herfst, nu de winter nog even op zich laat wachten, kunnen we genieten van het prachtige kleurenspel van de verkleurende bladeren aan de bomen.
Dat brengt me op de relatie tussen mens en natuur: dat we in die spelmodus komen is bijkans onderdeel van ons eigen natuur-zijn, het lijkt of we er toe worden uitgenodigd! “Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen”, zijn de woorden van de natuuronderzoeker Jaques Yves Cousteau.

Maakt de natuur deel uit van onze essentie?  Worden we aangeraakt in ons “zijn”?

De relatie tussen mens en natuur is juist onlangs beschreven in een studie waar aandacht aan gegeven wordt in een nieuwsbrief van “Nature Today”. Daarin komt naar voren dat we vooral gelukkiger zijn in de open natuur, op het strand, de duinen en in de hei. Ook als we vaker in het park komen is dat zo, maar wel als er wat te beleven is..  We lijken de natuur nodig te hebben voor ons geestelijk welbevinden! En als ik ook nog eens mezelf kan beleven als natuur, als onderdeel van een groter geheel, dan gaat beleving ook echt leven, worden kleuren helderder, details opvallender en het grote geheel indringender.

En beleven doe je het makkelijkste met wandelen, makkelijker en intensiever naarmate je je langzamer voortbeweegt lijkt het wel. In Park Lingezegen is ondertussen steeds meer te beleven, zie ook de wandeling De Groene Loper langs de Voedselbossen, die natuurlijk ook op onze eigen site te vinden is onder de kop Wandelingen!

Bericht voor knotters en snoeiers

Stand van zaken op 17 december 2020

Volgens onze collega’s uit Heteren / Randwijk is knotten en snoeien een vorm van buitensport en kan volgens de huidige coronaregels in groepjes van maximaal 2 personen worden beoefend! Wij zullen ons er over buigen hoe we dit kunnen organiseren.

Voor a.s. zaterdag de 19e in Driel is al voldoende belangstelling getoond, zodat het werk daar kan doorgaan.

Voor de werkers: volg de whatsapp berichten
en voor de thuisblijvers: ga lekker naar buiten en geniet van de knotwilgen met hun mooie lange staanders! 


Groet, Leo, namens bestuur SOGN

 

Natuurwerkdag in de Oostermeint op 7 november 2020

Bericht van Leo op 12 oktober:

Ja, allemaal, de werving van deelnemers door de landelijke organisatie van de natuurwerkdag is stop gezet vanwege Corona. Dat betekent dat we nu met onze eigen mensen aan het werk gaan, tenzij de regels nog strenger worden. Let op de persconferentie(s) van Rutte c.s. We zullen in ieder geval in groepjes van maximaal 4 aan het werk te gaan, die ook alleen met elkaar koffie of thee drinken. Dat heeft het ook het voordeel dat je elkaar minder in de weg loopt. Tot gauw als er nieuwe besluiten genomen moeten worden!

We werken die dag van 10 tot 13 uur bij de poel en bij het insectenhotel. Kom je helpen? Je kunt je nog aanmelden bij Leo (via whatsapp of info@overbetuwegroennatuurlijk.nl). Groepjes kunnen na de koffie ruilen van werkzaamheden.
De omgeving nodigt uit tot een nadere kennismaking met een wandeling!

De Oostermeint is een ruilverkavelingsbosje langs de Langstraat in Driel, dat in het landschap van de Overbetuwe bijna uniek is: in 40 jaar van een kale aanplant veranderd in een (bijna) volwassen bosje van bijna 40 hectare.

15 jaar geleden heeft stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk hier een poel laten aanleggen, die echter aan het verlanden is. Nu is het tijd om weer water te vinden!
Meer bij de ingang van het bos ligt een groot insectenhotel. Dit hotel kunnen we opnieuw opknappen en de omgeving klaar maken voor een nieuw seizoen. Klaar voor solitaire bijen, en andere vliegers!

Vanuit Elst is de locatie per auto bereikbaar vanaf 2e Weteringsewal langs de Linge. Vanuit de rotonde op de N837 bij Driel is er een wegblokkade voor personenauto’s.

Route vanuit Elst naar de Oostermeint

Werkzaamheden:

Bij de poel:
uitsteken van wilgen en andere boompjes, in het water de lisdodde verwijderen.

Bij het insectenhotel:
nieuwe leem aanbrengen, riet op maat snijden voor aanvulling op open plekken . In de omgeving maaien van het gras en afzagen van opschot van de Abelen.

situatie bij de poel afgelopen augustus

Nieuwsbrief 3, augustus 2020

Met enkele actuele zaken, peertjes plukken en werkzaamheden in de Oostermeint

Ontgronding uiterwaarden zonder respect voor het landschap

Moeten wij dit accepteren? In de uiterwaarden van Randwijk dreigt een nieuwe ontgronding, dit keer voor de baksteenindustrie, een kleine maar definitieve verminking van het landschap.
De moeilijkheid met deze ontgronding is dat eigenlijk alleen de boer die het land gebruikt en de argeloze wandelaar het gebied kent. Wie komen er nu in het uiterwaarden gebied?

Enige ontgronding kunnen we wel hanteren, maar dit is als aan zee staan, en het water spoelt het zand onder je voeten vandaan zonder dat je weet waar je het volgende moment zal staan! In het verleden zijn we ook meegegaan in het plan om van de ontgronding bij Heteren, waar K3 Delta wilde ontgronden. Daar kwam een fatsoenlijk compensatieplan bij aan te pas. Nu lijkt zelfs dat helemaal nergens naar! Zelfs oude bewoningsplaatsen en een oude bakoven plek moet weg? Zonder dat daar aandacht aan gegeven wordt..

Er is door de gemeente Overbetuwe toestemming gegeven voor een ontgronding die het laatste stukje natuurlijk stroomdal landschap ontkent in onze gemeente. Op de foto staat een boom die we met een paar mensen die dit laatste stukje ter harte gaan.

Ook geïnteresseerd in de plek die het betreft? Laat het weten en we maken een afspraak!

Andere actuele onderwerpen

Zonnepanelen in de lift
We gaan nog steeds voor het gebruik van daken voor zonnepanelen, waarom is dat zo moeilijk? Nu komen steeds meer landbouwgronden (en ook natuur) in de gevaren  zone. En over 20 jaar gaan ze weer weg: wie gelooft dat nou?  Waar blijft het initiatief om zonnepanelen te leggen op daken op bedrijventerreinen in plaats van op boerenland?

Windmolens: toch niet zo onschuldig als ze lijken?
Het effect van windmolens op vogelsterfte is onlangs beschreven in een wetenschappelijk artikel. Het weblog Science Today gaf hiervan een prima samenvatting in het Nederlands.

Stikstof: iedereen even hard door de bocht?
Het blijft lastig om onze beschaving met de natuur in overeenstemming te brengen. Hebben we een regering die een redelijk lijkend voorstel doet om de stikstof depositie te matigen, komen we op de weg en rijdt zeker de helft van de auto’s harder dan de nieuwe maximum snelheid. Eerlijk is eerlijk: soms gaat het wel goed, en lijken we onszelf te kunnen matigen.

Hebben die mensen dan zo weinig vertrouwen in een gezamenlijke aanpak van het probleem, of wordt het probleem ontkend? Wie het denkt te weten mag het zeggen!

Peertjes plukken, het is weer zo ver…

Op 15 augustus, aan de Wuurde in Elst, zijn de Zomerpeertjes weer rijp. Heerlijk om zo uit de hand te eten, en de wat hardere een paar dagen te laten narijpen. Je kan er natuurlijk ook compote van maken.

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk helpt elke winter met het snoeien van de bomen, en helpt nu met ladders en emmers om de peertjes heel naar beneden te krijgen. Voor die moeite vragen we een kwartje per kilo..

Van 10 tot 12 uur staan we klaar voor u, neem zelf een tasje mee en wat geld. We staan garant voor een genoeglijk uurtje plukken, aan de Wuurde, richting Eimeren, u ziet ons staan.

Werken in de Oostermeint

In het Oostermeintbos, dat door Staatsbosbeheer is verkocht aan particulieren, hebben we gewerkt aan de Poel die daar eerder door ons is geschonken aan Staatsbosbeheer. We hebben nu een goede werkrelatie met de nieuwe eigenaren en de natuur kan wel een beetje hulp gebruiken, anders groeit de poel dicht. Die is gegraven om kikkers en padden te helpen, en daar maakt een heel systeem gebruik van: er is een luwe, open plek in het bos gemaakt, waar de temperatuur en het zonlicht heel anders is als in het bos. De bruine kikker kan dan eitjes leggen in het water en in de winter in het bos, onder de strooisellaag “overblijven”!

Wil je de volgende keer meewerken? Laat het weten!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk