Nieuwsbrief 8, december 2018

In deze nieuwsbrief: Bestuurssamenstelling, Natuurwerkdag 2018, nieuws uit Voedselbossen, gekapte bomen en Zonneparken

 

Samenstelling bestuur

Wim van Middelaar gaat ons bestuur verlaten. Hij was penningmeester en coördinator van het snoei- en knotwerk. Voor zijn jarenlange enthousiaste inzet is hij al eerder hartelijk bedankt. Heel jammer, maar sommige dingen veranderen, zoals ook bij ons. Voor De Parkse Gaard komt dan nu wel het moment dichterbij dat het Voedselbos los komt te staan van de moederstichting, dat is ook een resultaat dat vermeld mag worden. Per 1 januari 2019 is de functie van penningmeester in ons bestuur vacant.

 

Landelijke Natuurwerkdag

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 op 3 november, heeft SOGN een werkdag georganiseerd, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Het is een mooi wandelgebied, met mooie doorkijkjes, ook naar het omliggende open gebied, de Hollanderbroek. De werkdag zelf trok niet heel veel nieuwe mensen, maar qua aantal (70) best respectabel. Dat is dan wel met de scouting groepen meegerekend. Bedankt VITENS! Op onze site staat een fotoalbum van  het evenement!

 

Begin knot- en snoeiseizoen

We zijn weer begonnen met knotten in het buitengebied. Welk gebied in de Overbetuwe zou u nog willen leren kennen? Als je hier pas bent komen wonen ken je de kleine kernen misschien nog niet, of de bosjes van Staatsbosbeheer, of de uiterwaarden. Elk heeft een heel specifiek eigen karakter. We zijn begonnen met de knotwilgen aan het schouwpad aan een van de zegen van Park Lingezegen, deelgebied De Park. Een schouwpad heet zo omdat het Waterschap een zogenaamde schouw doet als het een sloot of vaart betreft die belangrijk is in het waterbeheer

We hebben zelfs twee nieuwe slieten gezet, ter  vervanging van de oude, bijna op omvallen staande bomen,  ook in de hoop dat ze blijven staan! De vorige nieuwe boompjes werden telkens weggehaald, maar door wie?

 

De keer erop, twee weken later,  hebben we daar in de buurt gewerkt, ook in Park Lingezegen, waarbij de boer geholpen heeft de takken te verslepen! Op facebook, staan ook al een paar foto’s! Je kan je daar ook aanmelden bij overbetuwegroennatuurlijk! Leuk nu dat kanaal ook gebruikt kan worden voor activiteiten!

 

Waarom een boom werd gekapt

In de vorige nieuwsbrief kwam de vraag naar voren waarom een boom zo wordt terug gezet als in de foto.

Daar heb ik verschillende mogelijke antwoorden op gekregen. Bedankt! De reden van terugzetten was dat het Waterschap er om gevraagd heeft. Zou er dan geen meer creatieve oplossing gekozen kunnen worden, zoals overhangende takken of delen terug snoeien? Het was juist zo’n mooie slootrand! En we hebben meer bomen nodig! We moeten beleid op de bomen maken en dan ook uitvoeren, het zijn onze vrienden.

 

Idee dat navolging verdient?

Zojuist lees ik dat het ministerie van OCW voortaan standaard vegetarische maaltijden serveert. Als je vlees of vis wil eten, kan je dat nog wel opgeven, in plaats van andersom. Een mooie cultuur verandering. Op recepties zou je dat ook kunnen doen met de kleine hapjes: veel meer vegetarische. Nu zijn die als eerste allemaal op! Gelukkig kan je zo gevarieerd koken zonder vlees! En als je dan de jagers gezien hebt met een slappe haas in de handen, dan wil je met Kerst toch geen wild meer eten? Of toch maar edelhert uit de Oostvaardersplassen? Dilemma’s te over. Maar waarom hazen bejaagd moeten worden snap ik nog steeds niet. U wel? Je zou denken dat een paar hazen in het veld de recreatie dicht bij huis bevordert. Dat is met de huidige problemen die de luchtvaart oplevert toch pure winst!

 

De volgende nieuwsbrief zullen we aandacht bestedcn aan de zonneparken die aan het ontstaan zijn in onze gemeente. Er is veel over te zeggen, zeker ook vanuit de groene hoek. Ik ben benieuwd hoe de hazen dit keer gaan lopen, en of daar nog wel ruimte voor is!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Foto’s Natuurwerkdag bij Fikkersdries

Op de Natuurwerkdag 2018 waren we welkom op Fikkersdries, het waterwingebied van VITENS. Een prima locatie om te wandelen, vogels te kijken en te werken! We hebben gewerkt om een van de poelen op te schonen, toegankelijk te maken voor watervogels, en niet dicht te laten groeien met Wilgen, die machtige bouwers. Met dat sloopwerk ontstaat ook weer de mogelijkheid om te bouwen, wat de scouting Valburg en Arnhem hebben aangepakt. Leuk om zo te kunnen samen werken!

Het fotoalbum vind je elders op deze website.

 

Nieuwsbrief 7, november 2018

Met een laatste aansporing om deel te nemen aan de landelijke Natuurwerkdag, nieuws over voedselbossen en en minder fraaie ontwikkelingen van het landschap

 

Natuurwerkdag 2018

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 komende zaterdag 3 november, is SOGN ook weer actief, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Geef je op! www.natuurwerkdag.nl .. Daar is meer info.

Nieuws over voedselbossen

Er zijn verschillende ontwikkelingen met voedselbossen, o.a. een nieuw gepland voedselbos: landbouw met meer winst, maar zonder gif en kunstmest, 20 ha, in Schijndel! Het bericht bereikt ons via NOS Nieuwsuur . Op Ook Doornik Natuurakkers waren vorige week activiteiten : Toekomst zaaien, een project van een aantal biologisch dynamische bedrijven, die samen met de  Stichting Zaaigoed en producenten en winkelbedrijven, dynamiek willen terugbrengen op en op de randen van de akkers. Zo kunnen weer akkeronkruiden terugkomen en de vogels die daarop foerageren. Dichter bij huis, op De Parkse Gaard worden composthopen aangelegd, en op de Santackergaard worden verschillende soorten wintergraan gezaaid! Dan is het helemaal leuk als er belangstelling is van MBO scholen: Helicon  in dit geval. De nieuwe beroepsmensen komen eraan!

De Parkse Gaard, foto Margreet Jellema

 

Minder mooie ontwikkelingen in het landschap

1. In de Hollanderbroek

Een niet zo mooie ontwikkeling in de Hollanderbroek. In het open landschap aan de Langstraat wordt grond opgebracht in enorme hoeveelheden en een sloot dichtgegooid. Benieuwd waarom en ook of hier door bevoegde autoriteiten toestemming voor is gegeven? Wij ook. Het levert natuurlijk geld op.. Het is waardevol landschap, met bijzondere waarden, slotenpatroon en uitzicht op de stuwwal. Dat er dan geen beschermde diersoorten gevonden of waargenomen worden geeft blijkbaar het recht om de sloot te dempen. Weer minder natuur!

Foto: zicht op de Langstraat

 

2. Kappen van bomen

Het leed houdt niet echt op. Overal worden bomen gekapt en er is geen beleid meer op, tenminste ik kan het niet ontdekken. Kijk maar eens aan de Rijksweg zuid, ter hoogte van de Griend. Wie weet waarom de boom weg moet? Was die ziek? Was die niet mooi genoeg met zijn veelstammige vorm? Belemmerde hij het uitzicht? Hadden mensen last van schaduw, vallende blaadjes of ander ongemak? Is de CO2 uitstoot nu wel voldoende verminderd? Hebben de vogels genoeg ruimte om te broeden? Of is de boom te oud geworden en staat die op een dodenlijst? Wie het weet mag het zeggen.

3. Aanleg van Zonneparken

Een nieuwe ontwikkeling in het landschap zijn de Zonneparken. Wij weten nu van plannen voor 4 verschillende parken. Degene die het verst in ontwerp is ligt tussen A15 en Betuwelijn. Een beste locatie zou je denken.

Een aantal punten gaat nu spelen:

  • Stichting Gelders Landschap en Kastelen heeft daar gronden, met natuur bestemming en landschappelijke inpassing. Is toch een maatschappelijke opgave geweest: natuurcompensatie uit de tijd van aanleg van de Betuwe route.
  • Uiteraard vraagt de energietransitie dat er zo snel mogelijk energie wordt geproduceerd die niet afkomstig is van fossiele brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt. En de eigenaren van de landbouwgrond die straks bedekt wordt met zonnepanelen zullen straks vast een hogere inkomensstroom genieten dan nu met landbouw kan worden bereikt. We stelden ons een paar vragen:
  • Ligt daar landbouwgrond? Kan die grond gemist worden omdat de landbouw er mee stopt?
  • Hoe kunnen die panelen zo worden ingepast dat biodiversiteit niet terugloopt of zelfs beter wordt dan nu?

We hebben daarom als stichting SOGN aan de initiatiefnemers en de autoriteiten onze visie schriftelijk kenbaar gemaakt. En we zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het lijkt er op dat een ontheffing van de agrarische bestemming voor zonnepanelen geen probleem vormt in de gemeentelijke politiek. Toch is een ontheffing voor 20 of 30 jaar echt niet tijdelijk. Dus moet er goede inpassing volgen.

We zijn benieuwd of de gemeente met een beleid gaat komen voor Zonneparken. Hoe groot moeten de ecologische verbindingsroutes worden? Hoeveel natuur moet er blijven? Zijn er grenzen aan de uitbreiding? Er staan immers nog drie andere zonneparken in de  wacht.

Voor meer informatie over het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken, kijk op de website van BN de Stem.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 6, oktober 2018

Stoofpeertjes plukken

Aanstaande vrijdag 12 oktober, stoofpeertjes plukken aan de Wuurde in Elst, langzamerhand een traditie. Voor ouders met kinderen, ouderen, en natuurlijk de vrijwilligers  een feest om niet bij stil te houden.. maar de handen uit de mouwen! Voor een kleine vergoeding van 25 ct. per kilo kan je weer kokkerellen en hoef je je niet in te houden bij het smullen… De zomerpeertjes die we in augustus plukten zijn wel bijna uit de herinnering, maar de naam van de peertjes nog niet: Marguerite Marillat, mooi hè? Deze stoofpeertjes heten de Gieser Wildeman. Het mooie ervan is ook nog dat ze soms samen met de Marguerite Marillat geënt zijn op één onderstam.

 

Natuurwerkdag 2018

Op 3 november begint het werkseizoen van de natuurvrijwilligers weer met de landelijke natuurwerkdag. We beginnen vanaf die zaterdag ook weer met twee wekelijks snoeien en knotten in Elst en omgeving. Een leuke kennismaking met dit soort werk!

Dit keer weer op het terrein Fikkersdries van VITENS. Altijd leuk om daar ontvangen te worden, een groot terrein, mooi ingericht met vijvers en bosjes en genoeg animo om “je ding” te doen. Kinderen kunnen helpen met takken sjouwen, maar als ouder moet je wel blijven opletten: veiligheid staat voorop. Elk jaar komen de scouts helpen, en bouwen ze verder aan de wilgenhut die we op het terrein  hebben gebouwd. Ook zullen we daar weer de buizerd en waarschijnlijk valken zien, omdat het terrein ook een waterwin terrein is waar genoeg schuilmogelijkheden zijn voor muizen en ander gedierte. Er is gelegenheid om vragen te stellen over het bedrijf en de bedrijfsvoering! Zie voor meer informatie zoals begin en eindtijd, en adres op de site natuurwerkdag.nl:  tik Fikkersdries in en je komt er op uit. Je dient je wel op te geven!

 

Monitoringsproject vlinders in de voedselbossen

Het einde van de monitoring in 2018 van de vlinders op de voedselbossen in De Park is gekomen! Er zijn niet heel veel vlinders meer te zien, behalve natuurlijk Dagpauwoog en Koolwitje. Vanwege de zeldzaam mooie nazomer vonden we incidenteel ook rupsen van de Koninginnenpage. Nu gaan de waarnemers aan de slag met het verslag van hun inventarisatie. Het is de bedoeling om te kijken naar verschillen binnen een voedselbos en tussen de verschillende voedselbossen in De Park.

De Dagpauwoog overwintert op als volwassen vlinder op beschutte plekjes zoals op de foto links in of bij een oude krat. De rups van de Koninginnepage op de foto rechts, gemaakt door Frans van den Berg, zal zich nog vóór de winter gaan verpoppen om volgend voorjaar als vlinder herboren te worden.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Stoofpeertjes plukken op 12 oktober

Op vrijdag 12 oktober gaan we stoofpeertjes plukken aan de Wuurde! Net buiten de bebouwde kom staat een prachtige rij perenbomen die we als stichting onderhouden en snoeien. Met de hulp van oa Betuwsfruit.nl gaan we de ladders op. Doet u mee? van 15 tot 16.30 uur en voor een kwartje per kilo willen we u helpen om een voorraadje aan te leggen!

Voor meer info: Leo Starink, 06 37403725

Livestream bijenkast gestopt

Omdat de bijen in De Park naar hun winterverblijf verhuizen, heeft Omroep Gelderland de livestream van een bijenkast eind augustus (tijdelijk) gestaakt. De livestream was ook in onze Nieuwsbrief van april op deze website te bekijken.

Nieuwsbrief 5, 10 augustus

Met de aankondiging van het jaarlijkse oogstfeest van 4 voedselbossen, de Duurzaamheidsprijs Overbetuwe, een dag over akkerranden georganiseerd door agrariërs uit Lingewaard en Overbetuwe en tot slot het jaarlijkse peertjes plukken aan de Wuurde!

Persbericht Oogstfeest 8 september

Op 8 september vieren de Voedselbossen het Oogstfeest: “Proef de natuur in de Voeselbossen”, van 14 tot 18 uur. Het is een  kennismaking met de verschillende Voedselbossen in Park Lingezegen en wordt gevierd met hapjes, drankjes en workshops! Bijvoorbeeld tekenen naar de natuur, fruit inmaken, bijen kijken, en cider maken! Een eigen, vrije bijdrage… Ook is er van verschillende planten zaad geoogst, wat u kunt verzamelen!   Kijk op deparksegaard.nl, santackergaard.nl , ecovredegaard.nl of uwcider.nl . Op de site van Park Lingezegen, onze gewaardeerde partner in het beheer van De Parkse Gaard, staat het oogstfeest op de agenda.  Tegelijkertijd wordt ook de Santackergaard geopend, de jongste van de voedselbossen! Dat is om 15 uur!

Het oogstfeest wordt gehouden op de Santackergaard aan de 1e Weteringsewal, naast nr. 5.

Doorkijkje Santackergaard

 

Duurzaamheidsprijs Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe looft een Duurzaamheidsprijs uit! Met al die hitte een niet mis te verstane boodschap: er moeten meer bomen komen vindt u ook niet? Het Europaplein zonder bomen, wie heeft dat toch verzonnen? Het oogt met die warmte gewoonweg armoedig.  Het past op geen enkele manier in de ambities van de gemeente, behalve misschien met een goed bereikbaarheid van het centrum van Elst. Als  er een paar automobilisten ergens anders kunnen parkeren, kan het centrum misschien een graadje koeler worden in de warme zomers die er aankomen. Wie durft het op te nemen voor meer bomen?

Twee jaar geleden hebben we al met het Parkmanagement van het industriegebied de Aam overlegd: zouden er geen bomen kunnen staan langs de wegen waar er ruimte is. Dat zou nog eens een prijs opleveren! Als die parkeergarage aangekleed zou worden zou dat vast helpen in het “ aanzien ”..

 

Akkerranden ANV Lingestreek 18 augustus

Op zaterdag 18 augustus  organiseren een aantal agrariërs uit Lingewaard en Overbetuwe in afstemming met de Agrarische Natuur Vereniging, LTO Noord en gemeenten Overbetuwe en Lingewaard en Park Lingezegen een speciale akkerrandendag. Landerij De Park is o.a. een rustpunt..

De bloemrijke randen zijn belangrijk voor dieren die afhankelijk zijn van het boerenland, zoals tal van vogels (bijvoorbeeld patrijs) maar ook muizen die op hun beurt weer voedsel zijn voor roofvogels. De agrariërs brengen deze randen graag terug in het landschap. Waardevol voor de natuur, maar ook zeer waardevol voor de mens die geniet van het wuivend graan met klaprozen, de zoemende bijen en fladderende vlinders. Wilt u meer informatie kijk dan op anvlingestreek.nl

 

Peertjes plukken langs de Wuurde op 17 augustus

Met de droogte is het moeilijk om te zaaien, en hebben de jonge boompjes, struiken en plantjes het extra moeilijk. Gelukkig is er voor de peertjes langs de Wuurde richting Eimeren wel hoop: ze kunnen geplukt worden. Het is zover op 17 augustus, inmiddels is het traditie om aan het einde van de zomervakantie dit te doen…Gelukkig helpt Herman van Kesteren van www.betuwsfruit.nl ons met de ladders. Neemt u zelf een zakje mee? Voor een kleine bijdrage van 25 ct. per kilo helpen we u mee met sjouwen van de ladders en emmers! Van 14 tot 15.30 uur.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Oogstfeest Voedselbossen en opening Santackergaard op 8 sep. 2018

 “Proef de natuur in de Voedselbossen”

is het motto waarmee 4 voedselbossen in Park Lingezegen aan De Park hun producten laten zien en zeker ook proeven! Deze feestelijke markt wordt dit jaar gehouden op de Santackergaard aan de 1e Weteringsewal in Elst, naast nr 5.

De Santackergaard wordt tijdens de jaarlijkse Oogstfeest op 8 september officieel geopend door wethouder Wijnte Hol. Dit gebeurt om 15 uur. De Santackergaard is de jongste van de vier voedselbossen in De Park, aan de noordzijde van de Linge.

Al vanaf 14 uur is de markt op dreef. De voedselbossen laten proeven wat voor natuurlijk lekkers ze voortbrengen. Daarbij worden ook  producten van andere lokale kleinschalige bedrijven gebruikt. Verder zijn er interessante workshops die leuke informatie combineren met praktische handigheden. Zo kan iedereen die wil onder deskundige begeleiding tekenen naar de natuur, leren fruit bewaren, horen over de geschiedenis van de Eldense Blauwe of over het houden van honingbijen en huisvesten van wilde bijen, etc.  De oogstmarkt eindigt om 18 uur.

De voedselbossen Cidergaard, Ecovredegaard en De Parkse Gaard  in De Park beleven nu hun derde zomer. We hebben elk een andere invalshoek op hetzelfde basisthema: voedsel voortbrengen door met de natuur mee te werken. Net als de Santackergaard, vorig jaar pas aangeplant,  die laat zien hoe goed een combinatie van fruit (Eldense Blauwe pruimen), bloemen en natuur uit pakt. Veel insecten hebben er een plekje, zeker wilde en honingbijen.

 

Nieuwsbrief 4, 7 juli 2018

Actuele zaken…

Met de zomer in volle gang is een nieuwsbrief op haar/zijn plaats. De scholen gaan bijna sluiten, de eindexamenleerlingen hebben hun uitslag. Er zijn verschillende alarmerende berichten, o.a. over insecten en zwaluwen. Ik hoop zo dat we deze crisis door komen!

De verschillende klein fruit oogsten zijn binnen, ook op de Hollanderbroeksestraat 32 zit zo’n bedrijf dat heel efficiënt de oogst weet te verwerken! Ook op de Parkse Gaard zijn in samenwerking met De Bredelaar de eerste oogsten aan bessen verwerkt..

De monitoring van verschillende diergroepen en plantenfamilies is begonnen van de voedselbossen in de Park. De vlindertelling bijeenkomst op de Landerij was een mooi beginpunt. En inderdaad, na een koud begin, buitelen de vlinders over elkaar heen!

 

De geboorte van een drieling…

Een heel mooi begin was de komst van jongen in de valkenkast, die met NL Doet dit voorjaar geplaatst is op de Parkse Gaard. Drie jongen die uitvliegen! En zelf weer een territorium gaan zoeken? Natuurlijk zitten er genoeg muizen in de voedselbossen, misschien ook bewoning volgend jaar op Appelland? Misschien ook iets voor onze sponsor Golfbaan Welderen…

 


foto Margreet Jellema

foto Bart ten Westeneind

Overleg met Staatsbosbeheer

In het begin van 2018 zijn we als stichtingsbestuur op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer. In het kader van groot onderhoud in de bosjes van SBB in de Hollanderbroek, de “Bremerton” en de “Oostermeint” wilde SBB ons informeren. En natuurlijk hebben wij ook altijd een mening. Zo is de poel in met name de Bremerton aan het verlanden, en hebben we de ruimte nodig voor het eerste Wildebijenhotel van de Overbetuwe voor allerlei bloeiende struiken. De essentakziekte slaat ook in de bosjes toe, en we maken ons zorgen over de veiligheid van de mensen die daar wandelen. Voor mensen die echte natuur willen meemaken, zijn de bosjes nog steeds belangrijk. Ook al omdat ze zo weinig bosgebiedjes hebben in de Overbetuwe. We zouden het niet willen meemaken dat deze bosjes niet meer toegankelijk zouden zijn.

 

Ontgronding: na Heteren ook bij Randwijk?

In de uiterwaarden is er ook altijd wat te doen. We hebben net de ontgrondingen bij Heteren gehad, sterker nog, daar wordt nog steeds gewerkt. En daar komt een aanvraag voor een ontgronding bij Randwijk. Ik hoop dat het oude landschap dat er nu nog is, niet wordt afgegraven. Wat dat betreft zou u nu een kijkje moeten gaan nemen, bij Lexkesveer is een heel mooie wandeling mogelijk over een oude zomerdijk! SOGN gaat in ieder geval een zienswijze indienen!

 

Waar is de jonge wilgenaanplant gebleven?

Niemand denkt nu nog aan de winter, maar we werden er op het schouwpad dat langs het circuit op De Park loopt (wie kent nog niet De Groene Loper?) op gewezen: de nieuwe staken die de oude knotwilgen op termijn moeten gaan vervangen, zijn weggehaald. Niemand weet wie dat doet, het Waterschap niet, de Park Lingezegen organisatie niet, maar wie dan wel? Ter herinnering een foto nog van deze winter, toen de Wilgenknotploeg aan het werk was.

 

Zo maar een leuke foto….

Een klein uitstapje naar Lingewaard? Yvonne van Hoorn maakt er de mooiste foto’s ..

 

Voor nu: veel wandel en kijkplezier deze zomer. Er is waarlijk veel te zien in onze eigen omgeving!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk