Nieuwsbrief 6, oktober 2019

Landelijke Natuuurwerkdag 2019

Het seizoen van knotten en snoeien is weer begonnen. Doet u mee? Of uw kennis of goede natuurvriend(in)? Op de Natuurwerkdag, zaterdag 2november kan mee gedaan worden, in een groep landschapswerkers. Mensen die met hun hart bij de natuur betrokken zijn. Deze keer in de Overbetuwe in de Randwijkse Uiterwaarden; meld je aan op de site van Landschappen.nl.

Knotten en snoeien in Elst en omgeving

Het knotten in de omgeving van Elst begint op 9 november, dit keer op de grens van De Parkse Gaard en Santackergaard. De eerste werkochtend duurt maar een uur, want daarna is een discussiebijeenkomst over onze werkzaamheden in het afgelopen en het nieuwe seizoen.

Daarna om de week ergens anders. De agenda staat op onze site. Wil je een keer meedoen? Geef je op via info@overbetuwegroennatuurlijk.nl; we beginnen om half 10.

Voedselbossen en Park Lingezegen

Voedselbossen onverminderd actief, met planten, grondverbetering en monitoring. 15 november is het startsein voor de verslaglegging van de monitoring die dit jaar heeft plaats gevonden. Het eindverslag moet daarna nog vorm krijgen.. Leuk is nog dat Astrid Boerkamp een voordracht geeft over wilde bijen! 

De Patrijzen zijn echt terug! Een groep van deze zeldzame vogels trof ik onlangs aan op het schouwpad tussen Santackergaard en Parkse Gaard. Toen ik ze ging filmen schrokken ze op en verdwenen helaas in de haag. Gelukkig bleven ze communiceren, zodat hun geluiden wel op camera zijn vastgelegd. Ik neem aan dat de familie in de herfst opbreekt, en paartjes vormt.

Iets verder op in de tijd is er nog een nieuw Groen Café, georganiseerd door Landerij de Park, op 22 november. Thema: de voedselbossen en hun plek in Park Lingezegen. Ongetwijfeld komt daar (h)eerlijk Lingezegen aan bod, het nieuwe huismerk van Park Lingezegen. Jammer dat de Kasteeltuin weer een stuk eenvoudiger oogt.. het concept voor deze tuin, centraal in de Park, voldeed niet..

Lezing over de groene ruimte

Een vermelding waard is de lezing in de Bibliotheek van Elst door mij, over Duurzaamheid in de Groen Ruimte,  op 7 november. Kan duurzaamheid ook betekenis krijgen  in je dagelijkse leven, een inspiratie bron? Kijk op de website van de bibliotheek.

Staatsbosbeheer verkoopt haar belangen in de Overbetuwe

De verkoop van de bosjes van Staatsbosbeheer is onverminderd doorgegaan. De vraag is natuurlijk of Staatsbosbeheer en wij daarmee beter af zijn. Natuurlijk is er geen dure rompslomp meer nodig, als de kleine eigendommen als Bremerton en Oostermeint worden ingeruild voor stukken robuustere natuur zoals in Overasselt.  Maar zo jammer dat een vaste partner het niet waard vind om in de Overbetuwe betrokken te zijn in de grotere landbouwgebieden. We laten ons verrassen door het beleid van de nieuwe eigenaren, die we nu (voor het grootste gedeelte) nog niet kennen. We gaan wel voor tenminste toegankelijkheid van de Oostermeint en Bremerton.

Ons eigen beleid

Met het nieuwe jaar voor ogen, denken we ook aan ons eigen beleid. We willen de gemeente graag houden aan het herplanten van gekapte bomen . Overal verdwijnen bomen, langs de Rijksweg zuid, langs uitvalswegen en in de wijken. We kunnen ook als gemeente veel meer bomen neerzetten, niet alleen in Park Lingezegen, waarbij de omgevingstemperatuur vanzelf omlaag gaat, met name in de dorpen! Klimaatverandering komt er toch wel aan, ook zonder bomen. Valburg Groen is begonnen met dit beleid te formuleren, wij doen graag mee! Gelukkig konden we nog wel genieten van de bomen langs de Wuurde, de zomerpeertjes hingen er weer volop, kijk maar!

Leo Starink, voorzitter SOGN

Knotseizoen 2019-2020 gaat weer beginnen

Eindelijk kan het knotseizoen weer beginnen! de sapstromen zijn gestopt, de krachten trekken zich terug in de wortels..en wij mogen weer aan de gang!
Voorafgaand aan het knot- en snoeiseizoen hebben we nog een mogelijkheid om peertjes te plukken op 18 oktober om 16 uur in het bosje Oostermeint van nu nog Staatsbosbeheer. Wie de nieuwe eigenaar wordt is nog niet bekend. We gaan in ieder geval voor toegankelijkheid (paden en poelen)  en diversiteit!

Dat brengt me op het beleid bij de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. Wat doe je in zo’n geval van verkoop, welke hulp geef je aan boeren in het buitengebied, welke locaties kies je als knotgroep? Hoe ga je om met windmolens en zonneparken in het buitengebied.  Mocht je ideeën hebben, meld die aan bij ons.

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk heeft geen eigen locatie gekozen voor de Natuurwerkdag op 2 november, maar wil zich aansluiten bij stichting Knotwilg Randwijk en Heteren. Voor wie de uiterwaarden niet kent: een pracht locatie om je “buiten” te voelen. Klik op deze link om je op te geven.

De startdag van onze werkgroep Knotten is 9 november. De locatie is de Santackergaard net voorbij de Parkse Gaard, aan het schouwpad langs het Circuit gelegen. Het makkelijkste is denk ik je fiets bij de Parkse Gaard of Landerij te zetten.  Bel even als de locatie niet duidelijk is. .De grootste knotwilg van de buurt staat hier, die we vorig jaar hebben overgeslagen.

We starten om half 10 met een uur werken. Daarna is er koffie met taart in Landerij de Park. Daarna presenteren wij van half 12 tot half 1 ons beleid. Vooraf stuur ik je een activiteitenverslag en een aantal discussiepunten toe. Ook jullie inbreng over de keuze van knot- en snoeilocaties komt daart ter sprake.

Groet, Leo

Nieuwsbrief 5, augustus 2019

Peertjes plukken aan de Wuurde: 16 augustus van 14 tot 16 uur

Het is weer zover, de peertjes zijn rijp.. Het plukken langs de Wuurde wordt langzamerhand een traditie. Doet u ook mee? We helpen met ladders, van 14 tot 16 uur.

Neem een emmer mee, om zelf de ladder op  te kunnen gaan..  De kosten zijn 25 cent per kilo.

Biodiversiteit langs de weg: Akkerranden dag

17 aug van 11 tot 16 uur staan we op Landerij de Park. Er is een fietstocht uitgezet, die o.a. van onze site te downloaden is. Om 10 uur is een feestelijke opening bij Landwinkel de Woerdt in Ressen. Op Landerij de Park is informatie van de verschillende groene groepen te vinden, in de vorm van een markt.

Uitbundig bloeiende bermen gemeengoed in Finland

Ons bestuurslid Jan Duindam heeft vakantie gevierd in Finland, waar uitbundig bloeiende bermen gemeengoed zijn. Hier onder zijn indrukken:

Het is goed dat ook onze Gemeente  werk maakt van maakt van grotere diversiteit in wegbermen en akkerranden.

Behalve luieren en wandelen hebben we daar in Finland ongeveer 3000 km van en naar onze verschillende bestemmingen gereden. Daarbij kwamen we uiteraard op het platteland, op onverharde wegen, en allerlei verharde provinciale en rijkswegen, en zelfs een enkele autosnelweg. Overal, maar dan ook werkelijk overal kwamen we bermen en akkerranden tegen die er uitzagen als op de foto’s bij dit artikeltje. Een juichend uitbundige biodiversiteit, met één nadeel: als je er te lang naar keek miste je net het zoveelste verkeersbord dat een lagere snelheid voorschreef en de verkeerscamera die daarop volgde.

Staatsbosbeheer in de bocht

Jarenlang zijn we al actief in de bosjes Bremerton en Oostermeint. Staatsbosbeheer is de eigenaar. We hebben poelen aangelegd, wandelingen georganiseerd, bruggetjes aangelegd en een groot wilde bijenhotel, de biodiversiteit verbeterd met het planten van fruitbomen en wilde fruitbomensoorten. Er zijn honderden kinderen geweest voor Natuur en Milieu educatie. Nu komt Staatsbosbeheer met het plan om de bosjes te verkopen. Om de efficiency te verbeteren neem ik aan. Het gesprek erover komt pas later!

Dat dat gebeurt in het kader van een Ruilverkaveling? Nee…  Sterker nog,  ze zijn 35 jaar geleden bedoeld om de gevolgen van Ruilverkaveling te compenseren.

Dat dat gebeurt in een gemeente waar nauwelijks bos is? Ja! Staatsbosbeheer wil vooral grote natuurterreinen beheren en die liggen hier niet…

Is er sprake van compensatie? Nee! Zijn de bosjes aan ons aangeboden? Nee..  Wat een verdriet kan een besluit genereren!

Behoud Vriezenenck !

De Vriezenenck is een groengebied van 5000 m2 in de kern van Elst.  De eigenaar heeft opdracht gegeven om alle 55 hoogstambomen van het terrein te verwijderen, met de bedoeling het gebied interessant te maken voor (project) ontwikkelaars.

Lees en verspreid een brief die wij voor B en W en gemeenteraad hebben opgesteld die pleit voor behoud van de Vriezenenck in zijn huidige staat.

Tevens roepen wij iedereen op om een online petitie over het behoud van De Vriezenenck als groene long in de kern van Elst te ondersteunen.

Wilt u zorg dragen voor verspreiding?
Met vriendelijke groet, Leo Starink, stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Nieuwsbrief 4, juni 2019

Voorjaarsactiviteiten

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op een aantal plannen in onze geliefde omgeving.

Het voorjaar is lang en breed weer begonnen, met weer een hele droge periode. Lastig om hier van te voren rekening mee te houden, zeker met de aanplant van nieuwe boompje en heesters. Aan de Oostermeint hebben we een en ander aangeplant, met NL Doet.. gelukkig kwamen daar nog een paar buitjes overheen en hebben verschillende mensen nog een keer water gegeven. De vogels zingen dat het een lieve lust is! Wonderlijk genoeg wil Staatsbosbeheer verkopen, en dat in onze omgeving, met zo weinig groen en bos.

Wilde bijen en honingbijen

In het kader van natuurontwikkeling is de Wilde bijen werkgroep die binnen de gemeente actief is gevraagd te helpen om de structuur van bijenhotels te maken, zodat de inwoners die een hotel wilden hebben, daar gebruik van konden maken.

Foto Cees Sparreboom

Een enorme investering voor een kleine vrijwilligersgroep!

Even daarna belde Omroep Gelderland met de vraag of ik wilde meewerken aan een programma over wilde bijen en honingbijen. We hadden net de livestream bijen op de bijenstal van Landerij de Park weer geactiveerd!
Je kunt de kraamkamer van de honingbij bekijken op de site van Omroep Gelderland en ook op Youtube.

Met een hele ploeg film- en geluidsmensen werd op de Santackergaard gefilmd en heeft Harm Edens een interview met mij gehouden. Op 1 juni kwam het fragment op tv in een programma van Buitengewoon van Omroep Gelderland over Park Lingezegen.

En tenslotte is op 6 juli in Velp (de Buitenplaats) een festival om 20 jaar Buitengewoon van Omroep Gelderland te vieren. Info en aanmelding op de site van Omroep Gelderland. Wij zijn er met natuurlijk een demonstratiekast honingbijen en wilde bijen.

RTG, Rail Terminal Gelderland

De Railterminal Gelderland (RTG) zoals het overslagpunt formeel heet is feitelijk een station waar containers worden overgeslagen van de trein naar de vrachtauto en andersom. De provincie Gelderland ziet de RTG als cruciaal voor de Gelderse economie en het bevorderen van vervoer per spoor. Hij moet worden gebouwd langs de A15 en de spoorlijn Betuweroute bij Reeth en Valburg. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Gelderland is voor de aanleg en heeft daar een principebesluit over genomen.

De komst van het RTG komt in een dramatische fase. Het blijkt dat het helemaal niet mogelijk is om het RTG af te schermen met dijklichamen en een groen lint van bomen zoals in eerste instantie mogelijk leek. Wie zitten er nu met de overlast? Geluid mag niet bij elkaar opgeteld worden. Nu hebben inwoners van Elst en Valburg al veel last van het lawaai van de A15. Tel daarbij op het geluid van de kletsende containers en je zit met de gebakken peren. Evenzo met het licht dat ook ’s nachts zal doorwerken.

Geen enkele uil zal zich hier nog durven vertonen. De neerslag van roet en stof is nu al dramatisch hoog. Als je je waslijn schoonmaakt wordt het doekje zwart. Als je wil schilderen, moet je eerst een roetlaag weghalen. Nu blijkt dat ook in het RTG gewerkt wordt met diesel generatoren.  Als je dan kijkt naar de stikstof depositie (de optelsom van alle uitstoot, zowel van dieren als van verkeer en industrie), dan is het beeld compleet!  Het mooie groene gebied bij Valburg, en tussen de Betuweroute en Elst wordt geruïneerd als deze plannen doorgaan. Tot nu toe lijkt het erop dat onze bestuurders houden van de Overbetuwe, maar niet meer van dit stuk. Lawaai, roet, en extra CO2 en stikstof uitstoot. Wie kan dat rijmen met het klimaatbeleid? Als we zo met onze open ruimte om gaan, houdt je niet van je eigen omgeving!

Vriezenenck

Middenin Elst ligt nog een kleine groene long. De eigenaar heeft andere plannen ermee, wat is niet duidelijk. Wel wordt gevraagd aan de pachter om de bomen nu al te kappen, voor afloop van het pachtcontract. Hoe hiermee om te gaan? Omwonenden hebben een website geopend, waarop men een petitie kan tekenen om de groene long te handhaven.. Wilt u tekenen? dat kan op Vriesenenck.nl.

Afsluiting Knotseizoen

Als afsluiting van het knotseizoen had Knotwilg Heteren-Randwijk bedacht naar natuurgebied de Bruuk bij Groesbeek te gaan. Wat een heerlijkheid om in echte natuur te mogen dwalen: vlinders en orchideeën doen ook mee. Voordat het zover kwam, is er heel wat aan natuurherstel georganiseerd. Maar dan heb je ook blauwgraslanden die vooral in Nederland nog te zien zijn. Problematisch is ook hier de stikstof depositie, maar ook de verdroging. Hier 2 foto’s van Henk van Ziel gemaakt in De Bruuk.

Brede Orchis met vlekken
Zilveren maan op Kruipend zenegroen

Heb je idee om dat knotten ook eens uit te proberen? Er is gelegenheid genoeg, tenminste in het knotseizoen, dat begint op 2 november en eindigt eind maart.

Leo Starink, voorzitter Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Livestream bijenkast weer actief

De livestream van TV Gelderland Buitengewoon is gewoon weer actief.

Van larve tot bij: kijk live mee in de kraamkamer van de honingbij. De livestream staat op de observatiekast van Landerij de Park. Zie hoe jonge bijen uit hun cel komen en hoe een raat wordt opgebouwd. Een glimp van de koningin opvangen? Je kunt haar herkennen aan de groene stip op haar lijft. Tip: in de schemering heb je de meeste kans om haar te spotten.

 

Nieuwsbrief 3, april 2019

Opening De Groene Loper op Landerij de Park, 12 april om 10 uur

Heel wat mensen lopen over het Amadeuspad en het Circuit. En komen dan vaak uit bij Landerij de Park. Helemaal goed. Wist u dat u ook over groene wegen kunt lopen, langs de al aangelegde Voedselbossen en Kasteeltuin, en dan ook bij Landerij de Park aankomt? De folder is bijna klaar, de wandeling is ontworpen en de nieuwe brug bij Landerij de Park wordt vrijdag 12 april geopend en ingelopen door Wethouder Jan van Baal en directeur Jan Willem Kamerman van Park Lingezegen.
Zie ook laatste nieuws op onze website.

Zonneparken Overbetuwe en Hemmen

Natuurlijk hadden we meer gewild met de Zonneparken dan waarschijnlijk gehonoreerd wordt: een betere inbedding op de plek zelf waar de parken komen (Hemmen tussen Betuweroute en Betuwe spoorlijn; Reeth tussen A15 en Betuweroute). Nu moeten we afwachten of ons voorstel van een haag om de panelen af te schermen (voor dier en plantsoorten ook belangrijk) gehonoreerd gaat worden, en hoeveel we kunnen inbrengen als voorstellen in het Omgevingsfonds dat rond Reeth  meer natuur moet opleveren.  Binnenkort verschijnt het jaarverslag van 2018 van stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk , waarin we meer vertellen over onze activiteiten hierin. Nieuws over het proces naar een vergelijk tussen SOGN en de initiatiefnemers maken we binnenkort bekend via onze website.


Monitoring

De monitoring van het natuurleven en water- en bodemgesteldheid in de Voedselbossen van De Park is een heel eind onderweg voor wat betreft 2018. Verslagen zijn in gediend, het wachten is nu op het eindverslag. Op elk gebied is onderzoek gedaan, behalve de zoogdieren. Terwijl die de grootste landbeesten zijn! Wilt u meedoen met tellen dit jaar? dat kan! Er is een groep Vlinders, een groep waterbeestjes, een groep vaatplanten, een groep mossen, een groep paddenstoelen, een groep amfibieën, een groep wilde bijen en een groep vogels. U heeft dus keus!

De wilde zandbij is uitgekomen!

In de week van ons Water ( 1 t/m 12 mei) is het mogelijk om extra aandacht te schenken aan het waterleven, en dat kan ook best digitaal.  Kijk maar op: waterdiertjes.nl. Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Vleermuismeldpunt

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van vleermuizen. De gemeente Overbetuwe heeft geen officieel loket voor meldingen over Vleermuizen. Als je overlast ondervindt door vleermuizen, kun je de brochure ‘Vleermuizen in en om het huis‘ raadplegen of advies vragen via onze stichting.

Er bestaat in de gemeente Overbetuwe ook geen opvang voor vleermuizen met gebroken vleugels zoals op de foto of andere verwondingen. Zelf verzorgen is aan te bevelen en mag officieel ook niet.

Heg en Landschap

De stichting Heg & Landschap en Staatsbosbeheer organiseren samen op vrijdag 12 april 2019 het symposium Rijke heggenlandschappen, met als onderwerp ‘toekomstgericht herstel’.
Heggen zijn in veel streken lange tijd bepalend geweest voor het aanzien van het landschap. Net zoals andere landschapselementen zijn ze echter vanaf ongeveer 1960 in een dramatisch tempo uit ons landschap verdwenen en is het beheer ervan hard achteruitgegaan. De laatste jaren begint er gelukkig een ommekeer op gang te komen en staan heggen en met name ook bomen weer in toenemende mate in de belangstelling. Meer en meer zijn daarbij toekomstgerichte functies aan de orde. Dat heeft alles te maken met de ernstige teruggang in biodiversiteit, die steeds pregnanter voor het voetlicht komt. Behalve aan struiken en bomen, denken we dan aan bloemen, insecten en vogels, maar ook aan de bodem en het ondergrondse leven. Het is dan ook de ecologische functie van de heg die we in dit symposium in de schijnwerpers willen zetten. Aanmelding via site van Heg en Landschap.

Van deze organisatie hebben we ook plantmateriaal gekregen, om te gebruiken in de Oostermeint. Wilde vruchtbomen zijn heel zeldzaam geworden in de Nederlandse bossen en SBB heeft het op zich genomen om deze inheemse bomen te laten kweken. Nu is een organisatie als Heg en Landschap actief om deze bomen aan te bieden. Kijk maar naar het verslag van werkdag NLDoet 2019 in de Oostermeint als fotoalbum hier op onze website.

Leo Starink, voorzitter Overbetuwe Groen Natuurlijk

UITNODIGING 12 april 10 uur


Opening De Groene Loper en toegangsbrug Landerij De Park 12 april 2019 om 10 uur

 Hierbij nodigen Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) en Stichting Boerderij Lingezegen, initiatiefnemer van Landerij De Park, u van harte uit om op 12 april 2019 om 10 uur de opening bij te wonen van Ommetje De Groene Loper en de nieuwe toegangsbrug bij Landerij De Park. Adres: De Park 12, 6661 NW Elst.

Nieuw Ommetje: De Groene Loper

Je kunt het ommetje hier op de website bekijken en downloaden.

Op initiatief van SOGN is een prachtig nieuw Ommetje gerealiseerd in Park Lingezegen. De route van 4 kilometer over onverharde paden voert u langs de voedselbossen De Santackergaard, De Parkse Gaard, EcoVredeGaard en Cidergaard. Ook de kasteeltuin en de permacultuur-tuin van Landerij De Park zijn onderdeel van de route. Een plezier om de omgeving te ontdekken en meer te weten te komen over de voedselbossen en het groeien en bloeien van planten, struiken en bomen en de oogst van vruchten en groenten in Park Lingezegen!

Opening
De opening wordt verricht door Wethouder Jan van Baal van Gemeente Overbetuwe met medewerking van Wandelvereniging De Elstars uit Elst. Ca. 10 uur arriveren de wandelaars bij Landerij De Park. Zij hebben dan de eerste helft van De Groene Loper afgelegd en zijn onderweg bijgepraat over de stand van zaken van de voedselbossen. Bij de brug, de extra toegang tot Landerij De Park, wordt de Groene Loper na enkele korte toespraakjes officieel geopend door Wethouder van Baal. De wandelgroep en genodigden worden door de Parkorganisatie van Park Lingezegen aansluitend getrakteerd op koffie/thee en een stukje huisgemaakte appeltaart van DROOM! De Landerij.

Op pad
Ca. 10.30 uur gaat de wandelgroep het pad vervolgen. Wie het leuk vindt dan aan te sluiten is daarbij van harte welkom. Goede wandelschoenen aanbevolen. Leo Starink van SOGN neemt de groep onder zijn hoede en gidst de hier aangesloten wandelaars weer terug naar de Helster.

Welkom
We hopen u te verwelkomen op 12 april! Wilt u ons s.v.p. laten weten of u komt via landerijdepark.pr@gmail.com ? Graag onder vermelding van 12 april, uw naam en evt. uw organisatie.

Foto Kirsten de Boef

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk
Bestuur Stichting Boerderij Lingezegen/ Landerij De Park

23 maart werken in de Oostermeint

NL-Doet is op 15 maart helaas niet doorgegaan. Daarvoor in de plaats is deze extra werkochtent in de Oostermeint en Bremerton gepland

Het bosje van Staatsbosbeheer aan de Langstraat maakt onderdeel uit van een grotere groep bosjes die met de ruilverkaveling van de jaren 80 aangeplant zijn. Er loopt een grote wandeling door heen, die voert langs Homoet, Fikkersdries van VITENS en de Bremerton. Langs Golfbaan Welderen kunt u ook nog doorlopen naar Park Lingezegen en Landerij de Park. Voor de wandeling  kunt u kijken op de website van overbetuwegroennatuurlijk.nl onder Wandelingen!

We beginnen met de Oostermeint aan de Langstraat om 9.30 u en werken tot 12.30. Het werk bestaat onder meer uit bramen maaien, wilgjes uittrekken en bomen planten. Na afloop is er overheerlijke erwtensoep!

Nieuwsbrief 2, februari 2019

De Parkse Gaard zelfstandig!
Lang Leve Park Lingezegen

Korte geschiedenis

Bij het begin van Park Lingezegen stond SOGN vooraan. We waren een enthousiaste meedenker bij het ontwerp van het Park. Toen de Provincie op het punt stond om Bergerden uit te breiden ten koste van dat ontwerp, hebben wij ook ingesproken. Gelukkig ging die uitbreiding niet door. We werden lid van de Gebruikersraad en spraken ons vaak uit voor de natuurlijke verbinding tussen Rijn en Waal, een van de sporen waarop Park Lingezegen is ontworpen. Ook recreatie en waterberging waren van die sporen. Zo ontwierpen we de eerste wandeling in De Park en kregen we daarbij hulp van de Park Organisatie.

Bij het ontwerp van de basisuitrusting, die als eerste uitgevoerd zou gaan worden, kwamen bij Het Romeinse Lint de boomgaarden aan de orde die langs de randen van dat circuit waren ontworpen. Samen met Doornik Natuurakkers , de Gebruikersraad en de Paardenmaat, hebben we ons toen opgeworpen voor het concept van Voedselbossen. En ze werden omarmd door Park Lingezegen. De Parkse Gaard werd ontworpen door bestuursleden van de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. Daarnaast ontstonden EcovredeGaard en Cidergaard. Dat alles in 2016. Mooie bijkomstigheid was dat we aan de randen van het voedselbos al de wilgenbomen knotten, en de fruitbomen plukten, we kenden het gebied al!

En toen..

Na die eerste drie jaar van De Parkse Gaard kwam alles in een versnelling. Er kwamen nog twee voedselbossen bij,  de Santackergaard en Appelland.  Het jammere was wel dat de Gebruikersraad als overleg platform van verschillende soorten groepen gebruikers ophield te bestaan. De Parkse Gaard ontwikkelde zich snel tot een Voeselbos met allure, ambitie en toekomstplannen. Ze werd te groot voor de SOGN alleen. Er kwamen meer vrijwilligers, en de meest betrokken mensen kozen voor zelfstandigheid. Een van de bestuursleden stapte uit de stichting en vormde samen met anderen een nieuw bestuur.  Hiermee is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van Park Lingezegen.


Het nieuwe stichtingsbestuur van De Parkse Gaard: van links naar rechts: Irene, Margreet, Erwin, Annet, Wim

Hoe gaan we verder

SOGN blijft betrokken bij het onderhoud van de knotwilgen langs de zegen en grote fruitbomen langs de Park, bij het ontwerp van wandelingen, als adviseur bij de Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek en kan hopelijk ook bij  het beheer van de natuurlijke omgeving in de toekomst adviseren. Daar willen we nog wel stappen in zetten, denk aan bermbeheer, en ontwikkeling kleine landschapselementen. Daarnaast zijn onze naaste buren, Golfbaan Welderen, gemeente, Park Organisatie, Landerij de Park en natuurlijk de boeren om ons heen belangrijk.   We hopen nog lang bij te kunnen dragen aan een gezonde Leefomgeving samen met de Voedselbossen!

NL Doet in de Oostermeint op 15 maart

De NL Doet dag van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is een kennismaking met natuurwerk.
De Oostermeint is een ruilverkaveling  bosje van Staatsbosbeheer. Er ligt een grote paddenpoel, een cirkel van 12 verschillende  fruitbomen, daaromheen een cirkel van Gieser Wildeman (stoofperen), en in een rand naar het bos toe Wilde fruitbomen, zoals die hier altijd al groeiden: Appel, Peer, Kers en Mispel. Bovendien hebben we drie jaar geleden een prachtig bijenhotel geplaatst voor solitaire bijen. Het bosje van Staatsbosbeheer aan de Langstraat maakt onderdeel uit van een grotere groep bosjes die met de ruilverkaveling van de jaren 80 aangeplant zijn. Er loopt een grote wandeling door heen, die voert langs Homoet, Fikkersdries van VITENS en de Bremerton. Langs Golfbaan Welderen kunt u ook nog doorlopen naar Park Lingezegen en Landerij de Park. Voor de wandeling  kunt u kijken op de website van overbetuwegroennatuurlijk.nl onder Wandelingen!

Het natuurwerk bestaat uit het vrij zetten van de jonge aanplant, het vrij maken van de oevers van de paddenpoel en het maaien van de binnen cirkel van de fruitbomen. We gaan ook aan de slag met het bijenhotel!
Vrijdagmiddag 15 maart beginnen we om 12 uur met een korte uitleg van het werk, verdeling van de groepen en uitleg van de middag. Natuurlijk zorgen we voor thee en soep, en u zelf voor een boterham tussendoor. Doe wel laarzen aan, want het kan behoorlijk nat werk zijn, en misschien een extra paar droge schoenen en sokken? We stoppen uiterlijk 16 uur.

En natuurlijk moet u zich aanmelden op NLDoet.nl , Oostermeint nog mooier, bij Elst, natuurgebied, vrijdag..

De Groene Loper opening op 12 april

Op 12 april, om 10 uur komt wandelsportvereniging de Elstars aan op de Landerij, na een mooie wandeling langs de Voedselbossen van de Park. Ze komen dan aan bij het nieuwe bruggetje dat aan de noordkant van Landerij de Park is neer gelegd. Een prachtige toegang is het geworden. Samen met de opening van de Groene Loper wandeling zeer de moeite waard om mee  te maken. Om het extra feestelijk te maken is er natuurlijk koffie met wat lekkers, en een paar kleine toespraakjes. Na afloop van de opening is het mogelijk nog de Voedselbossen te bezoeken en in te gaan!

Knotten op 9 februari en straks op 23 februari

foto’s Bert Wolters

Wil je ook een keer meedoen? Kom maar eens kijken en zie de agenda op de website…

Plan overkapping Rail Terminal, een open brief

Het plan is van Wim Mecking (beeldend vormer/ voormalig staff. arbo & preventie)

CONTAINEROVERSLAG ‘inpakken of wegwezen’

Niemand kan ontkennen dat een railterminal met containeroverslag er niet zonder slag of stoot zal komen en blijven. Terecht wordt er dan ook gewezen op belasting van Overbetuwe met geluid, trilling, extra verkeersdruk en fijnstof. Landschappelijk lijkt daar al niet veel meer te verliezen, na de snelwegen, Betuwelijn, masten, windmolens en geplande zonnecollector-velden. En als het dan toch doorgedrukt gaat worden wat is dan het wisselgeld?

Mijn voorstel luidt dan; “pak die terminal met containeroverslag in”. Zet als het ware ‘n Rotterdamse Markthal over het gehele complex heen. Plaats deze op een ondergrond die overdadige trilling opvangt. Isoleer de binnenwanden met geluidsabsorberend materiaal en voorzie de buitenschil van zonnepanelen. Het rendement daarvan kan dan als wisselgeld worden uitbetaald aan omwonenden. Door hen, tot in lengte van jaren, van gratis elektriciteit te voorzien. 

Via selfsupporting, en met energiebronnen uit de omringende velden, kan deze terminal logistiek milieuvriendelijk draaien. Al lijkt het een utopie te geloven dat de fors toenemende stroom van dieselende vrachtauto’s snel is omgeschakeld naar schone brandstof.

Als dit dan echt niet anders wil, kan het mijns inziens wel duurzamer. Maar ook al vraag je Greenport Arnhem-Nijmegen de toegangen van zo’n gebouw met groene hangende tuinen aan te kleden. Zelfs dan fleur je daar het ‘reeds ontzielde landschap’ niet echt meer mee op. Waar houdt het op?? 

Leo Starink, voorzitter Overbetuwe Groen Natuurlijk