UITNODIGING 12 april 10 uur


Opening De Groene Loper en toegangsbrug Landerij De Park 12 april 2019 om 10 uur

 Hierbij nodigen Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) en Stichting Boerderij Lingezegen, initiatiefnemer van Landerij De Park, u van harte uit om op 12 april 2019 om 10 uur de opening bij te wonen van Ommetje De Groene Loper en de nieuwe toegangsbrug bij Landerij De Park. Adres: De Park 12, 6661 NW Elst.

Nieuw Ommetje: De Groene Loper

Je kunt het ommetje hier op de website bekijken en downloaden.

Op initiatief van SOGN is een prachtig nieuw Ommetje gerealiseerd in Park Lingezegen. De route van 4 kilometer over onverharde paden voert u langs de voedselbossen De Santackergaard, De Parkse Gaard, EcoVredeGaard en Cidergaard. Ook de kasteeltuin en de permacultuur-tuin van Landerij De Park zijn onderdeel van de route. Een plezier om de omgeving te ontdekken en meer te weten te komen over de voedselbossen en het groeien en bloeien van planten, struiken en bomen en de oogst van vruchten en groenten in Park Lingezegen!

Opening
De opening wordt verricht door Wethouder Jan van Baal van Gemeente Overbetuwe met medewerking van Wandelvereniging De Elstars uit Elst. Ca. 10 uur arriveren de wandelaars bij Landerij De Park. Zij hebben dan de eerste helft van De Groene Loper afgelegd en zijn onderweg bijgepraat over de stand van zaken van de voedselbossen. Bij de brug, de extra toegang tot Landerij De Park, wordt de Groene Loper na enkele korte toespraakjes officieel geopend door Wethouder van Baal. De wandelgroep en genodigden worden door de Parkorganisatie van Park Lingezegen aansluitend getrakteerd op koffie/thee en een stukje huisgemaakte appeltaart van DROOM! De Landerij.

Op pad
Ca. 10.30 uur gaat de wandelgroep het pad vervolgen. Wie het leuk vindt dan aan te sluiten is daarbij van harte welkom. Goede wandelschoenen aanbevolen. Leo Starink van SOGN neemt de groep onder zijn hoede en gidst de hier aangesloten wandelaars weer terug naar de Helster.

Welkom
We hopen u te verwelkomen op 12 april! Wilt u ons s.v.p. laten weten of u komt via landerijdepark.pr@gmail.com ? Graag onder vermelding van 12 april, uw naam en evt. uw organisatie.

Foto Kirsten de Boef

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk
Bestuur Stichting Boerderij Lingezegen/ Landerij De Park

23 maart werken in de Oostermeint

NL-Doet is op 15 maart helaas niet doorgegaan. Daarvoor in de plaats is deze extra werkochtent in de Oostermeint en Bremerton gepland

Het bosje van Staatsbosbeheer aan de Langstraat maakt onderdeel uit van een grotere groep bosjes die met de ruilverkaveling van de jaren 80 aangeplant zijn. Er loopt een grote wandeling door heen, die voert langs Homoet, Fikkersdries van VITENS en de Bremerton. Langs Golfbaan Welderen kunt u ook nog doorlopen naar Park Lingezegen en Landerij de Park. Voor de wandeling  kunt u kijken op de website van overbetuwegroennatuurlijk.nl onder Wandelingen!

We beginnen met de Oostermeint aan de Langstraat om 9.30 u en werken tot 12.30. Het werk bestaat onder meer uit bramen maaien, wilgjes uittrekken en bomen planten. Na afloop is er overheerlijke erwtensoep!

Nieuwsbrief 2, februari 2019

De Parkse Gaard zelfstandig!
Lang Leve Park Lingezegen

Korte geschiedenis

Bij het begin van Park Lingezegen stond SOGN vooraan. We waren een enthousiaste meedenker bij het ontwerp van het Park. Toen de Provincie op het punt stond om Bergerden uit te breiden ten koste van dat ontwerp, hebben wij ook ingesproken. Gelukkig ging die uitbreiding niet door. We werden lid van de Gebruikersraad en spraken ons vaak uit voor de natuurlijke verbinding tussen Rijn en Waal, een van de sporen waarop Park Lingezegen is ontworpen. Ook recreatie en waterberging waren van die sporen. Zo ontwierpen we de eerste wandeling in De Park en kregen we daarbij hulp van de Park Organisatie.

Bij het ontwerp van de basisuitrusting, die als eerste uitgevoerd zou gaan worden, kwamen bij Het Romeinse Lint de boomgaarden aan de orde die langs de randen van dat circuit waren ontworpen. Samen met Doornik Natuurakkers , de Gebruikersraad en de Paardenmaat, hebben we ons toen opgeworpen voor het concept van Voedselbossen. En ze werden omarmd door Park Lingezegen. De Parkse Gaard werd ontworpen door bestuursleden van de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk. Daarnaast ontstonden EcovredeGaard en Cidergaard. Dat alles in 2016. Mooie bijkomstigheid was dat we aan de randen van het voedselbos al de wilgenbomen knotten, en de fruitbomen plukten, we kenden het gebied al!

En toen..

Na die eerste drie jaar van De Parkse Gaard kwam alles in een versnelling. Er kwamen nog twee voedselbossen bij,  de Santackergaard en Appelland.  Het jammere was wel dat de Gebruikersraad als overleg platform van verschillende soorten groepen gebruikers ophield te bestaan. De Parkse Gaard ontwikkelde zich snel tot een Voeselbos met allure, ambitie en toekomstplannen. Ze werd te groot voor de SOGN alleen. Er kwamen meer vrijwilligers, en de meest betrokken mensen kozen voor zelfstandigheid. Een van de bestuursleden stapte uit de stichting en vormde samen met anderen een nieuw bestuur.  Hiermee is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van Park Lingezegen.


Het nieuwe stichtingsbestuur van De Parkse Gaard: van links naar rechts: Irene, Margreet, Erwin, Annet, Wim

Hoe gaan we verder

SOGN blijft betrokken bij het onderhoud van de knotwilgen langs de zegen en grote fruitbomen langs de Park, bij het ontwerp van wandelingen, als adviseur bij de Agrarische Natuur Vereniging Lingestreek en kan hopelijk ook bij  het beheer van de natuurlijke omgeving in de toekomst adviseren. Daar willen we nog wel stappen in zetten, denk aan bermbeheer, en ontwikkeling kleine landschapselementen. Daarnaast zijn onze naaste buren, Golfbaan Welderen, gemeente, Park Organisatie, Landerij de Park en natuurlijk de boeren om ons heen belangrijk.   We hopen nog lang bij te kunnen dragen aan een gezonde Leefomgeving samen met de Voedselbossen!

NL Doet in de Oostermeint op 15 maart

De NL Doet dag van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is een kennismaking met natuurwerk.
De Oostermeint is een ruilverkaveling  bosje van Staatsbosbeheer. Er ligt een grote paddenpoel, een cirkel van 12 verschillende  fruitbomen, daaromheen een cirkel van Gieser Wildeman (stoofperen), en in een rand naar het bos toe Wilde fruitbomen, zoals die hier altijd al groeiden: Appel, Peer, Kers en Mispel. Bovendien hebben we drie jaar geleden een prachtig bijenhotel geplaatst voor solitaire bijen. Het bosje van Staatsbosbeheer aan de Langstraat maakt onderdeel uit van een grotere groep bosjes die met de ruilverkaveling van de jaren 80 aangeplant zijn. Er loopt een grote wandeling door heen, die voert langs Homoet, Fikkersdries van VITENS en de Bremerton. Langs Golfbaan Welderen kunt u ook nog doorlopen naar Park Lingezegen en Landerij de Park. Voor de wandeling  kunt u kijken op de website van overbetuwegroennatuurlijk.nl onder Wandelingen!

Het natuurwerk bestaat uit het vrij zetten van de jonge aanplant, het vrij maken van de oevers van de paddenpoel en het maaien van de binnen cirkel van de fruitbomen. We gaan ook aan de slag met het bijenhotel!
Vrijdagmiddag 15 maart beginnen we om 12 uur met een korte uitleg van het werk, verdeling van de groepen en uitleg van de middag. Natuurlijk zorgen we voor thee en soep, en u zelf voor een boterham tussendoor. Doe wel laarzen aan, want het kan behoorlijk nat werk zijn, en misschien een extra paar droge schoenen en sokken? We stoppen uiterlijk 16 uur.

En natuurlijk moet u zich aanmelden op NLDoet.nl , Oostermeint nog mooier, bij Elst, natuurgebied, vrijdag..

De Groene Loper opening op 12 april

Op 12 april, om 10 uur komt wandelsportvereniging de Elstars aan op de Landerij, na een mooie wandeling langs de Voedselbossen van de Park. Ze komen dan aan bij het nieuwe bruggetje dat aan de noordkant van Landerij de Park is neer gelegd. Een prachtige toegang is het geworden. Samen met de opening van de Groene Loper wandeling zeer de moeite waard om mee  te maken. Om het extra feestelijk te maken is er natuurlijk koffie met wat lekkers, en een paar kleine toespraakjes. Na afloop van de opening is het mogelijk nog de Voedselbossen te bezoeken en in te gaan!

Knotten op 9 februari en straks op 23 februari

foto’s Bert Wolters

Wil je ook een keer meedoen? Kom maar eens kijken en zie de agenda op de website…

Plan overkapping Rail Terminal, een open brief

Het plan is van Wim Mecking (beeldend vormer/ voormalig staff. arbo & preventie)

CONTAINEROVERSLAG ‘inpakken of wegwezen’

Niemand kan ontkennen dat een railterminal met containeroverslag er niet zonder slag of stoot zal komen en blijven. Terecht wordt er dan ook gewezen op belasting van Overbetuwe met geluid, trilling, extra verkeersdruk en fijnstof. Landschappelijk lijkt daar al niet veel meer te verliezen, na de snelwegen, Betuwelijn, masten, windmolens en geplande zonnecollector-velden. En als het dan toch doorgedrukt gaat worden wat is dan het wisselgeld?

Mijn voorstel luidt dan; “pak die terminal met containeroverslag in”. Zet als het ware ‘n Rotterdamse Markthal over het gehele complex heen. Plaats deze op een ondergrond die overdadige trilling opvangt. Isoleer de binnenwanden met geluidsabsorberend materiaal en voorzie de buitenschil van zonnepanelen. Het rendement daarvan kan dan als wisselgeld worden uitbetaald aan omwonenden. Door hen, tot in lengte van jaren, van gratis elektriciteit te voorzien. 

Via selfsupporting, en met energiebronnen uit de omringende velden, kan deze terminal logistiek milieuvriendelijk draaien. Al lijkt het een utopie te geloven dat de fors toenemende stroom van dieselende vrachtauto’s snel is omgeschakeld naar schone brandstof.

Als dit dan echt niet anders wil, kan het mijns inziens wel duurzamer. Maar ook al vraag je Greenport Arnhem-Nijmegen de toegangen van zo’n gebouw met groene hangende tuinen aan te kleden. Zelfs dan fleur je daar het ‘reeds ontzielde landschap’ niet echt meer mee op. Waar houdt het op?? 

Leo Starink, voorzitter Overbetuwe Groen Natuurlijk

Zonneparken in de gemeente Overbetuwe?

De gemeenteraad moet binnenkort beslissen of plannen tot aanleg van enkele zonneparken kunnen doorgaan. Op deze site hebben we een open brief gezet, die mogelijk een aanzet kunnen geven tot een meer groene kijk op de donkere velden die voor ons liggen! Wonderlijk genoeg speelt op de achtergrond dat het Zonnepark Hemmen in het Nationaal Landschap Rivierenland ligt! Dat heeft nauwelijks aandacht gekregen in de discussie. Gelukkig hebben we met Gelders Landschap en Kastelen die grond bezit in het plan Zonnepark Overbetuwe wel goed van gedachten kunnen wisselen. Nu nog tot betere plannen komen!

In onze laatste Nieuwsbrief vind je meer informatie over de plannen en hoe wij tot onze reactie zijn gekomen.

Nieuwsbrief 1, januari 2019

Een heel goed 2019 allereerst. Dat al het goede u mag bereiken!

Zonneparken in onze gemeente

Er zijn twee verschillende initiatieven voor de aanleg van zonneparken in onze gemeente. Het eerste, aangeduid als ‘Zonnepark Overbetuwe’ is gelegen tussen de A15 en de Betuwelijn (goederenspoorlijn) ter hoogte van Elst en Valburg. Het tweede, ‘Zonnepark Hemmen’, zoals de naam al zegt, ligt bij Hemmen en Zetten. Dat stuk ligt tussen Betuwelijn en spoorlijn voor personenvervooer van ARRIVA tussen Elst en Tiel.

Met de uitbreiding aan capaciteit van Zonne-energie kunnen de parken een belangrijke aanvulling betekenen in de algemene energie voorziening.  Alleen: het is weer een industriële uitbreiding. Het lijkt daarom een goede zaak een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de aanleg ervan. We hebben in de aanloop naar deze voorstellen van projectontwikkelaars met veel verschillende mensen gesproken, o.a. met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie.  Nu de ontwikkelingen zo snel gaan, dreigen de planten, dieren en natuurlijke verbindingen weer het loodje te leggen. Tijd voor een bijdrage aan de discussie!

SOGN heeft een inspraakronde in december 2018 het eerste commentaar geleverd op Zonnepark Overbetuwe en Zonnepark Hemmen.
De Gelderse Natuur- en Milieu-Federatie had eerder in 2018 met handvaten voor beleid bij de aanleg van zonneparken. Deze documenten vind je op onze website.

Nu zijn we een volgende fase gekomen, de Raadsvergadering van 15 januari waarin de twee initiatieven aan de orde komen. Op dezelfde Raadsvergadering komt ook de Railterminal Valburg aan de orde, waarover al zeer veel commotie bestaat. We vrezen, dat de aandacht voor zonneparken hierdoor wordt weggedrukt. Toch is voor de Zonneparken evenveel zorg en aandacht nodig.

Op de site van stichting Overbetuwe Groen natuurlijk hebben we een open brief gezet, die mogelijk een aanzet kunnen geven tot een meer groene kijk op de donkere velden die voor ons liggen! Wonderlijk genoeg speelt op de achtergrond dat het Zonnepark Hemmen in het Nationaal Landschap Rivierenland ligt! Dat heeft nauwelijks aandacht gekregen in de discussie. Gelukkig hebben we met Gelders Landschap en Kastelen die grond bezit in het plan Zonnepark Overbetuwe wel goed van gedachten kunnen wisselen. Nu nog tot betere plannen komen!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 8, december 2018

In deze nieuwsbrief: Bestuurssamenstelling, Natuurwerkdag 2018, nieuws uit Voedselbossen, gekapte bomen en Zonneparken

 

Samenstelling bestuur

Wim van Middelaar gaat ons bestuur verlaten. Hij was penningmeester en coördinator van het snoei- en knotwerk. Voor zijn jarenlange enthousiaste inzet is hij al eerder hartelijk bedankt. Heel jammer, maar sommige dingen veranderen, zoals ook bij ons. Voor De Parkse Gaard komt dan nu wel het moment dichterbij dat het Voedselbos los komt te staan van de moederstichting, dat is ook een resultaat dat vermeld mag worden. Per 1 januari 2019 is de functie van penningmeester in ons bestuur vacant.

 

Landelijke Natuurwerkdag

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 op 3 november, heeft SOGN een werkdag georganiseerd, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Het is een mooi wandelgebied, met mooie doorkijkjes, ook naar het omliggende open gebied, de Hollanderbroek. De werkdag zelf trok niet heel veel nieuwe mensen, maar qua aantal (70) best respectabel. Dat is dan wel met de scouting groepen meegerekend. Bedankt VITENS! Op onze site staat een fotoalbum van  het evenement!

 

Begin knot- en snoeiseizoen

We zijn weer begonnen met knotten in het buitengebied. Welk gebied in de Overbetuwe zou u nog willen leren kennen? Als je hier pas bent komen wonen ken je de kleine kernen misschien nog niet, of de bosjes van Staatsbosbeheer, of de uiterwaarden. Elk heeft een heel specifiek eigen karakter. We zijn begonnen met de knotwilgen aan het schouwpad aan een van de zegen van Park Lingezegen, deelgebied De Park. Een schouwpad heet zo omdat het Waterschap een zogenaamde schouw doet als het een sloot of vaart betreft die belangrijk is in het waterbeheer

We hebben zelfs twee nieuwe slieten gezet, ter  vervanging van de oude, bijna op omvallen staande bomen,  ook in de hoop dat ze blijven staan! De vorige nieuwe boompjes werden telkens weggehaald, maar door wie?

 

De keer erop, twee weken later,  hebben we daar in de buurt gewerkt, ook in Park Lingezegen, waarbij de boer geholpen heeft de takken te verslepen! Op facebook, staan ook al een paar foto’s! Je kan je daar ook aanmelden bij overbetuwegroennatuurlijk! Leuk nu dat kanaal ook gebruikt kan worden voor activiteiten!

 

Waarom een boom werd gekapt

In de vorige nieuwsbrief kwam de vraag naar voren waarom een boom zo wordt terug gezet als in de foto.

Daar heb ik verschillende mogelijke antwoorden op gekregen. Bedankt! De reden van terugzetten was dat het Waterschap er om gevraagd heeft. Zou er dan geen meer creatieve oplossing gekozen kunnen worden, zoals overhangende takken of delen terug snoeien? Het was juist zo’n mooie slootrand! En we hebben meer bomen nodig! We moeten beleid op de bomen maken en dan ook uitvoeren, het zijn onze vrienden.

 

Idee dat navolging verdient?

Zojuist lees ik dat het ministerie van OCW voortaan standaard vegetarische maaltijden serveert. Als je vlees of vis wil eten, kan je dat nog wel opgeven, in plaats van andersom. Een mooie cultuur verandering. Op recepties zou je dat ook kunnen doen met de kleine hapjes: veel meer vegetarische. Nu zijn die als eerste allemaal op! Gelukkig kan je zo gevarieerd koken zonder vlees! En als je dan de jagers gezien hebt met een slappe haas in de handen, dan wil je met Kerst toch geen wild meer eten? Of toch maar edelhert uit de Oostvaardersplassen? Dilemma’s te over. Maar waarom hazen bejaagd moeten worden snap ik nog steeds niet. U wel? Je zou denken dat een paar hazen in het veld de recreatie dicht bij huis bevordert. Dat is met de huidige problemen die de luchtvaart oplevert toch pure winst!

 

De volgende nieuwsbrief zullen we aandacht bestedcn aan de zonneparken die aan het ontstaan zijn in onze gemeente. Er is veel over te zeggen, zeker ook vanuit de groene hoek. Ik ben benieuwd hoe de hazen dit keer gaan lopen, en of daar nog wel ruimte voor is!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

 

Foto’s Natuurwerkdag bij Fikkersdries

Op de Natuurwerkdag 2018 waren we welkom op Fikkersdries, het waterwingebied van VITENS. Een prima locatie om te wandelen, vogels te kijken en te werken! We hebben gewerkt om een van de poelen op te schonen, toegankelijk te maken voor watervogels, en niet dicht te laten groeien met Wilgen, die machtige bouwers. Met dat sloopwerk ontstaat ook weer de mogelijkheid om te bouwen, wat de scouting Valburg en Arnhem hebben aangepakt. Leuk om zo te kunnen samen werken!

Het fotoalbum vind je elders op deze website.

 

Nieuwsbrief 7, november 2018

Met een laatste aansporing om deel te nemen aan de landelijke Natuurwerkdag, nieuws over voedselbossen en en minder fraaie ontwikkelingen van het landschap

 

Natuurwerkdag 2018

Op de landelijke Natuurwerkdag 2018 komende zaterdag 3 november, is SOGN ook weer actief, samen met VITENS in Fikkersdries (Groene Woudsestraat). Geef je op! www.natuurwerkdag.nl .. Daar is meer info.

Nieuws over voedselbossen

Er zijn verschillende ontwikkelingen met voedselbossen, o.a. een nieuw gepland voedselbos: landbouw met meer winst, maar zonder gif en kunstmest, 20 ha, in Schijndel! Het bericht bereikt ons via NOS Nieuwsuur . Op Ook Doornik Natuurakkers waren vorige week activiteiten : Toekomst zaaien, een project van een aantal biologisch dynamische bedrijven, die samen met de  Stichting Zaaigoed en producenten en winkelbedrijven, dynamiek willen terugbrengen op en op de randen van de akkers. Zo kunnen weer akkeronkruiden terugkomen en de vogels die daarop foerageren. Dichter bij huis, op De Parkse Gaard worden composthopen aangelegd, en op de Santackergaard worden verschillende soorten wintergraan gezaaid! Dan is het helemaal leuk als er belangstelling is van MBO scholen: Helicon  in dit geval. De nieuwe beroepsmensen komen eraan!

De Parkse Gaard, foto Margreet Jellema

 

Minder mooie ontwikkelingen in het landschap

1. In de Hollanderbroek

Een niet zo mooie ontwikkeling in de Hollanderbroek. In het open landschap aan de Langstraat wordt grond opgebracht in enorme hoeveelheden en een sloot dichtgegooid. Benieuwd waarom en ook of hier door bevoegde autoriteiten toestemming voor is gegeven? Wij ook. Het levert natuurlijk geld op.. Het is waardevol landschap, met bijzondere waarden, slotenpatroon en uitzicht op de stuwwal. Dat er dan geen beschermde diersoorten gevonden of waargenomen worden geeft blijkbaar het recht om de sloot te dempen. Weer minder natuur!

Foto: zicht op de Langstraat

 

2. Kappen van bomen

Het leed houdt niet echt op. Overal worden bomen gekapt en er is geen beleid meer op, tenminste ik kan het niet ontdekken. Kijk maar eens aan de Rijksweg zuid, ter hoogte van de Griend. Wie weet waarom de boom weg moet? Was die ziek? Was die niet mooi genoeg met zijn veelstammige vorm? Belemmerde hij het uitzicht? Hadden mensen last van schaduw, vallende blaadjes of ander ongemak? Is de CO2 uitstoot nu wel voldoende verminderd? Hebben de vogels genoeg ruimte om te broeden? Of is de boom te oud geworden en staat die op een dodenlijst? Wie het weet mag het zeggen.

3. Aanleg van Zonneparken

Een nieuwe ontwikkeling in het landschap zijn de Zonneparken. Wij weten nu van plannen voor 4 verschillende parken. Degene die het verst in ontwerp is ligt tussen A15 en Betuwelijn. Een beste locatie zou je denken.

Een aantal punten gaat nu spelen:

  • Stichting Gelders Landschap en Kastelen heeft daar gronden, met natuur bestemming en landschappelijke inpassing. Is toch een maatschappelijke opgave geweest: natuurcompensatie uit de tijd van aanleg van de Betuwe route.
  • Uiteraard vraagt de energietransitie dat er zo snel mogelijk energie wordt geproduceerd die niet afkomstig is van fossiele brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt. En de eigenaren van de landbouwgrond die straks bedekt wordt met zonnepanelen zullen straks vast een hogere inkomensstroom genieten dan nu met landbouw kan worden bereikt. We stelden ons een paar vragen:
  • Ligt daar landbouwgrond? Kan die grond gemist worden omdat de landbouw er mee stopt?
  • Hoe kunnen die panelen zo worden ingepast dat biodiversiteit niet terugloopt of zelfs beter wordt dan nu?

We hebben daarom als stichting SOGN aan de initiatiefnemers en de autoriteiten onze visie schriftelijk kenbaar gemaakt. En we zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het lijkt er op dat een ontheffing van de agrarische bestemming voor zonnepanelen geen probleem vormt in de gemeentelijke politiek. Toch is een ontheffing voor 20 of 30 jaar echt niet tijdelijk. Dus moet er goede inpassing volgen.

We zijn benieuwd of de gemeente met een beleid gaat komen voor Zonneparken. Hoe groot moeten de ecologische verbindingsroutes worden? Hoeveel natuur moet er blijven? Zijn er grenzen aan de uitbreiding? Er staan immers nog drie andere zonneparken in de  wacht.

Voor meer informatie over het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken, kijk op de website van BN de Stem.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 6, oktober 2018

Stoofpeertjes plukken

Aanstaande vrijdag 12 oktober, stoofpeertjes plukken aan de Wuurde in Elst, langzamerhand een traditie. Voor ouders met kinderen, ouderen, en natuurlijk de vrijwilligers  een feest om niet bij stil te houden.. maar de handen uit de mouwen! Voor een kleine vergoeding van 25 ct. per kilo kan je weer kokkerellen en hoef je je niet in te houden bij het smullen… De zomerpeertjes die we in augustus plukten zijn wel bijna uit de herinnering, maar de naam van de peertjes nog niet: Marguerite Marillat, mooi hè? Deze stoofpeertjes heten de Gieser Wildeman. Het mooie ervan is ook nog dat ze soms samen met de Marguerite Marillat geënt zijn op één onderstam.

 

Natuurwerkdag 2018

Op 3 november begint het werkseizoen van de natuurvrijwilligers weer met de landelijke natuurwerkdag. We beginnen vanaf die zaterdag ook weer met twee wekelijks snoeien en knotten in Elst en omgeving. Een leuke kennismaking met dit soort werk!

Dit keer weer op het terrein Fikkersdries van VITENS. Altijd leuk om daar ontvangen te worden, een groot terrein, mooi ingericht met vijvers en bosjes en genoeg animo om “je ding” te doen. Kinderen kunnen helpen met takken sjouwen, maar als ouder moet je wel blijven opletten: veiligheid staat voorop. Elk jaar komen de scouts helpen, en bouwen ze verder aan de wilgenhut die we op het terrein  hebben gebouwd. Ook zullen we daar weer de buizerd en waarschijnlijk valken zien, omdat het terrein ook een waterwin terrein is waar genoeg schuilmogelijkheden zijn voor muizen en ander gedierte. Er is gelegenheid om vragen te stellen over het bedrijf en de bedrijfsvoering! Zie voor meer informatie zoals begin en eindtijd, en adres op de site natuurwerkdag.nl:  tik Fikkersdries in en je komt er op uit. Je dient je wel op te geven!

 

Monitoringsproject vlinders in de voedselbossen

Het einde van de monitoring in 2018 van de vlinders op de voedselbossen in De Park is gekomen! Er zijn niet heel veel vlinders meer te zien, behalve natuurlijk Dagpauwoog en Koolwitje. Vanwege de zeldzaam mooie nazomer vonden we incidenteel ook rupsen van de Koninginnenpage. Nu gaan de waarnemers aan de slag met het verslag van hun inventarisatie. Het is de bedoeling om te kijken naar verschillen binnen een voedselbos en tussen de verschillende voedselbossen in De Park.

De Dagpauwoog overwintert op als volwassen vlinder op beschutte plekjes zoals op de foto links in of bij een oude krat. De rups van de Koninginnepage op de foto rechts, gemaakt door Frans van den Berg, zal zich nog vóór de winter gaan verpoppen om volgend voorjaar als vlinder herboren te worden.

 

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk