Nieuwsbrief 7, oktober 2017

Deze website is volledig vernieuwd

Lange tijd over nagedacht, uiteindelijk gekomen, een nieuwe website, overbetuwegroennatuurlijk.nl. Met meer veiligheid voor de gebruikers, makers en bezoekers. Er is nu ook de mogelijkheid om ook reactie te geven op site en agenda. Maak er maar gebruik van! Een site die wil aangeven waarnaar we op weg zijn, met hoeveel plezier je in de natuur kan werken en hoeveel er in de Overbetuwe te zien is van natuur en natuurlijke ontwikkelingen.

Natuurwerkdag komt er aan!

Een lange zomerstop ook, met tijd voor buiten zijn en aandacht voor natuur. Met nu de aandacht voor het begin van het nieuwe seizoen met de Natuurwerkdag op de Oostermeint. Het is een terrein van SBB vlak bij Fikkersdries, waar de vorige 4 edities van de Natuurwerkdag werden gehouden. Een mooie gelegenheid voor een (hernieuwde) kennismaking.  Meld je aan. Er is veel aan natuur te beleven:

Een orchidee in het bos

Hoog in de boom is de tak gaan inrotten

Tegelijkertijd moeten we het één en ander wel bijhouden, de poel raakt overgroeid met lisdodde en aan de randen staat het vol met wilg en populier….

Maatschappelijke stage op de Santackergaard

De stagiair vat dit onderdeel van zijn stage als volgt samen:

Vandaag gingen we naar een voedselbos. Je hebt daar allemaal verschillende gewassen, ik mocht ook zelf de grond bezaaien, ik heb witte en rode klaver gezaaid, ook hebben we mosterd en honingklaver gezaaid. Het was leerzaam en leuk, Mik

Opening van het festivalterrein Park Lingezegen

Met de opening van het festival terrein van Park Lingezegen op 30 september zijn we als vier voedselbossen samen opgetreden : De Parkse Gaard, De Cidergaard, de EcoVredegaard en als nieuwkomer de Santackergaard.  Ook hier gingen we aan de slag met de maatschappelijke stagiaires.  Een prima manier voor ons om onze kennis door te geven, te profiteren van het jeugdige elan, en ons te concentreren op het doel: mensen laten zien hoe leuk het is om met en in de natuur te werken. Hoe we ons met de voedselbossen op productie te richten en hoe je dat doet met aandacht voor natuur en bodemleven.

Aandacht voor de natuur

Aandacht voor de natuur toonde deze schrijver:

“Vandaag heb ik de hele tijd dat ik bezig was met het roggeveld gezelschap gehad van een pad die zich in een muizenhol bevond midden in het roggeveld dat ik weggehaald heb. De pad is gewoon blijven zitten ook al was ik overal rondom bezig en ook bij het inslaan van het paaltje voor de preigaten bleef de pad in het gat in de grond zitten. Ook Heleen van het laatste tuintje is naar de pad komen kijken en zij vond het heel schattig. Pas toen de straatlantaarns waren aangegaan is de pad uit het hol tevoorschijn gekomen en is aan de wandel gegaan.”

Het Bijenlint

Een geweldige website is het Bijenlint, van www.bijenstichting.nl  . Bijgaande foto en ondertiteling komt daaruit. Een mooi voorbeeld ook van de diversiteit die ontstaat door met de natuur mee te werken..

Deze hommel heeft een zwart lijf met een witte achterlijfspunt. Het borststuk is licht- tot kastanjebruin van kleur. Soms zie je boomhommels die geheel zwart zijn, op de witte achterlijfspunt na. Ze lijken wat op akkerhommels maar die hebben geen witte achterlijfspunt.

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Zoek

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.