Nieuwsbrief 6, juni 2017

Tijdens de grote droogte…

Gelukkig is de warmte wat afgenomen, wat is de grond droog geworden! Dan is onderstaand verhaal wel heel toepasselijk…

Nieuwe vijver
Vandaag -zondag- was het zo heet dat toen ik op de tuin aankwam de eerste tijd niets heb uitgericht.
Ik ben toen maar geruime tijd in de ton gaan kijken die onder de pomp stond en heb daar zeer veel bijzonder leven in gezien. Er zitten ten minste twee grote waterkevers in waarvan er een vlakbij de oppervlakte kwam en ongeveer 15 mm groot is. De tweede zat meer naar beneden toe en verschool zich steeds in het wier dat tegen de wanden zit aangegroeid. Verder zitten er meerdere kleinere waterkevers in de ton onder de pomp en vermoedelijk ook meerdere soorten.

Vrijwilligers beter zichtbaar!

Een pr moment voor de landschapsvrijwilligers in de gemeente Overbetuwe die samenwerken op allerlei vlakken: van weidevogel beheer tot wilde – bijen – hotels, van wilgenknotploeg tot hoogstambrigades. En daarmee weer een wilde bijen hotel geopend op De Parkse Gaard! En wat is het dan heerlijk met elkaar in die wilde natuur te lopen…

Foto Kirsten de Boef

Dag van Park Lingezegen

a.s. zondag 25 juni is het weer zover: dag van Park Lingezegen. Op de Landerij is een belangrijk bruispunt voor ons, niet alleen vanwege alle activiteiten daar, maar ook omdat het een vertrekpunt is voor wandelingen en excursies. Om 13 uur onder andere een doe excursie naar De Parkse Gaard en de Santackergaard, om 15 uur naar de Ecovredegaard, en om 16 uur weer naar De Parkse Gaard. Op de Santackergaard wordt gezaaid, het hele vlak wordt ingezaaid, de paden met witte klaver, de rest met groenbemesters en wilde bloemen.

Natuur- en Milieu-Educatie

De St. Willibrordus school uit Herveld heeft al geholpen met inzaaien afgelopen week.

Natuurgrond kun je transplanteren

In het verenigingsblad van de KNNV stond een artikel, waar ik helemaal weg van ben: moderne technieken die zo logisch zijn! Er werd in verwezen naar het oorspronkelijke artikel in het NRC Handelsblad van maandag 19 juni op pagina 16. Het artikel gaat over bodemtransplantatie met als doel om nuttige bacteriën en schimmels van de ene bodem op de andere over te brengen, waardoor na een paar jaar soorten verschijnen, die je anders pas na een paar decennia zou verwachten. Aangezien de inhoud en vormgeving van dit artikel auteursrechtelijk beschermd zijn, is overname van dit artikel in de Postduif niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van de redactie van het NRC.
Daarom hier niet het artikel zelf maar een link naar dit artikel (dat is wél toegestaan): nrc.nl/nieuws/2017/06/19/natuurgrond-kun-je-transplanteren

Zo werd in 2006 een stuk woeste grond afgegraven en met een prachtig resultaat door een ’transplantatie-light’ veranderd in een soortenrijk heideveld!

Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk

Search

Nieuws ontvangen?

Schrijf je in en je krijgt van vanzelf het laatste nieuws. Je ontvangt een e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen.