Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief SOGN

Nieuwsbrief SOGN

Banner Overbetuwe Groen Natuurlijk

Nieuwsbrief 1, maart 2021

?Bezoeker

In dit overzicht weidevogels, hazen en konijnen, een bever en ons jaarverslag over 2020


Activiteiten in De Meilanden

Ten noordwesten van Elst, tussen Valburg en Homoet, aan beide zijden van de A50, ligt het weidevogelgebied De Meilanden. Boeren, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en vrijwilligers van de Weidevogelwerkgroep Overbetuwe werken samen aan de bescherming van de weidevogels en het bijbehorende landschap. Al ruim voordat de eerste weidevogels terugkeerden is er alweer druk gewerkt. Er is een nieuwe plas-dras locatie aangelegd, de pompen met zonnepanelen die deze tijdelijke plassen van half februari tot half juli van water voorzien zijn weer geïnstalleerd, en kruidenrijke akkerranden zijn in de winter laten staan, speciaal voor onze patrijzen.
Dit verslag en de foto's zijn van Nico Haanappel. Meer info over de weidevogelwerkgroep vind je op hun website.

Plas-dras Meilanden

?Grutto

Toen na de vorst eind februari de temperatuur flink opliep, waren de eerstelingen al gauw gespot. Op verscheidene plaatsen waren de eerste veldleeuweriken hoog in de lucht hun liedje aan het zingen, de lente komt, de lente komt. Een wat bijzondere vogel, die de laatste jaren ook regelmatig gezien wordt, is de wulp. Dit voorjaar zijn ze al op acht plekken in dit gebied waargenomen.

De meest algemene weidevogel hier is natuurlijk de kievit. Overwinterend in groepen, maar bij de eerste voorjaarszon scheiden ze zich af in paartjes op zoek naar geschikt bouwland voor ??het bouwen? van een nestje. Nou ja, bouwen, meestal niet meer dan een kuiltje in het zand met een paar bij elkaar geraapte strootjes. Luid roepend, kievit, kievit, baltsend achter elkaar aan, of de zwarte kraaien wegjagend, is al gauw te zien waar ze hun nestje hebben. Inmiddels zijn de eerste kievitsnesten alweer gemeld in Nederland. In de Meilanden laten we de nesten zoveel mogelijk ongemoeid. Alleen wanneer we een seintje krijgen dat de boer gaat ploegen, bemesten, zaaien of maaien, speuren we het land af en plaatsen stokken, opdat de boer kan zien waar omheen gereden moet worden. Ook maken we afspraken met de boeren voor uitgesteld maaibeleid, waarbij boeren een vergoeding krijgen om niet eerder dan bijvoorbeeld 1 of 15 juni te gaan maaien. Hierdoor krijgen de jonge vogels nog meer kans om veilig op te groeien. Aan de vrijwilligers de taak om goed op te letten wat dan het uiteindelijke broedresultaat is. De Meilanden zijn jaarlijks goed voor een 35 paartjes Grutto??s. Benieuwd wat dit jaar weer mag brengen, dat we er tureluurs van mogen worden.

 

Niet schieten maar opschieten...

In de publiciteit is het ondergesneeuwd, maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om hazen en konijnen van de lijst van ??vrij bejaagbare soorten?? te schrappen. Sinds vorig jaar staan deze zoogdieren op de Rode Lijst van dieren die bescherming nodig hebben.
De tijd is dan nu ook rijp om de plezierjacht op deze dieren te verbieden, vindt de Tweede Kamer.
Minister Schouten is gevraagd om ??met spoed?? de Kamermotie uit te voeren. Ze moet binnen zes weken antwoorden.

Mijn naam is haas en de minister moet opschieten!

Gespot in Park Lingezegen

Dit is de eerste melding van een bever in Park Lingezegen. Deze actieve knagers kwamen eerder al voor in Meinerswijk en in Randwijk.

 

 

Bever gespot door René Wolters

Jaarverslag over 2020

 

Het jaarverslag vind je op onze website.

Je leest er over onze kernactiviteit, het knotten en snoeien van de wilgen en hoogstamfruitbomen in de Overbetuwe. Natuurlijk hebben we veel te weinig bomen om de CO2 op te nemen die we met elkaar produceren. Het resthout van het knotten en snoeien wordt wel gebruikt om elektriciteit op te wekken en dat betekent wel iets voor de  CO2 huishouding!
Bovendien hebben we opdracht gegeven aan de Stichting Heg en Landschap om 25 Zomerlindes en 25 Winterlindes (als wortelgoed) aan ons te leveren. Wij We willen ze verder laten opgroeien en als ze groot genoek zijn aanbieden aan belangstellenden binnen de gemeente, zodat ze ons leefgebied verrijken. Over twee of drie jaar is dat zo ver. Wordt vervolgd!

Een niet zo mooi gebeuren in 2020 is, dat er weer een ontgronding in de uiterwaarden dreigt aan te komen. Maar waarom net op het mooiste, meest bijzondere stukje bij Randwijk? We proberen onze zienswijze te laten landen bij de instanties die erover gaan! U leest erover in het jaarverslag.

De Jaarrekening vind je separaat op de website onder bibliotheek, als u geïnteresseerd bent hierin. Veel leesplezier!

 

https://overbetuwegroennatuurlijk.nl

?info@overbetuwegroennatuurlijk.nl

+31 (0)6 37 40 37 25 (voorzitter Leo Starink)