Bremerton

De Bremerton is oorspronkelijk een ruilverkavelingsbosje in beheer bij Staatsbosbeheer. De Bremerton is gelegen aan de Hollanderbroeksestraat tussen Elst en Driel.

Schildering van Elieke Starink

Rond 2002 is SOGN in gesprek gegaan met beheerder Staatsbosbeheer met de bedoeling om de Bremerton toegankelijk te maken voor iedereen, maar ook om de natuurwaarde van het gebied te vergroten.

De Bremerton is toen opengesteld voor iedereen.

Samen met Staatsbosbeheer en veel vrijwilligers hebben wij tussen 2002 en 2019 het nodige onderhoud gepleegd.


De toegankelijkheid is in de loop der tijd verhoogd door aanleg van:

  • Een picknickplaats bij de ingang aan de Hollanderbroeksestraat;
  • Wandelpaden in rondom het bos;
  • Over twee sloten zijn eerst bruggetjes aangelegd, maar later dammetjes met duikers;
  • Op drassige plaatsen zijn knuppelpaden aangelegd;
  • Een wandelroute Rondje Kom, die o.a. over het schouwpad langs de Eldensche Zeeg loopt.

Bruggenbouwers in de BremertonWerken aan de paddenpoel
Versterken van de natuur gebeurde onder andere door:

  • Aanplanten van laagblijvende bomen en struiken van veel soorten aan de noordzijde van het bos langs de Eldense zeeg;
  • Creëren van open plekken in het bos door kappen of ringen van bomen;
  • Aanleg van een paddenpoel;
  • Ophangen van vogelnestkasten en vleermuiskasten.

Spelen en leren voor de jeugd

Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in 2005 hebben kinderen de eerste tipi gebouwd in de Bremerton. In 2014 stond die er nog steeds! Eind 2013 zijn op dezelfde plek in een kring bankjes van boomstammen en zit-/klim-palen geplaatst als speelplek en voor natuur-educatie.

Tussentijdse evaluatie in 2014

In 2014 hield Margreet Jellema een presentatie over de geschiedenis en ontwikkeling van de Bremerton, gezien vanuit de betrokkenheid van SOGN. Deze presentatie kun je hier onder beeld voor beeld terug kijken. Je kunt de presentatie ook hier downloaden als pdf-bestand.

Gewijzigd beleid vanaf 2020

Eind 2019 is het Bremertonbos overgegaan in particuliere handen. Toen was er al groot onderhoud gedaan door Staatsbosbeheer.

We zijn nog niet gekomen tot samenwerking met de nieuwe eigenaar. De wandelroute Rondje Kom is inmiddels weer open.