Bremerton

Wijziging in beheer 2019!

Eind 2019 is het bosje overgegaan in particuliere handen. Toen was er al groot onderhoud gedaan door Staatsbosbeheer. Met die wisseling is er nog meer gekapt en is er een Verboden Toegang bordje en een hek geplaatst.
We krijgen veel mails en opmerkingen van mensen die de toegang tot de Bremerton missen! We hopen binnenkort met de nieuwe eigenaren weer in gesprek te komen over de toegankelijkheid. In ieder geval de wandeling (Rondje Kom)  langs het schouwpad moet open blijven, dat is ons immers toegezegd door Staatsbosbeheer. De wandelingen door het bos richting poel en langs het schouwpad aan de westkant is belangrijk voor ons! En zo te horen voor meer mensen, het enigste bosje dat dicht bij het dorp Elst en de wijk de Schuytgraaf ligt.

Betrokkenheid SOGN… van 2002 tot 2019

De Bremerton is oorspronkelijk een ruilverkavelingsbosje in beheer bij Staatsbosbeheer. De Bremerton is gelegen aan de Hollanderbroeksestraat tussen Elst en Driel. In samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer wil SOGN hier de natuurwaarden versterken en de aantrekkelijkheid voor recreatie vergroten. Met vrijwilligers is al het nodige onderhoud gepleegd.

Rond 2002 is SOGN in gesprek gegaan met beheerder Staatsbosbeheer met de bedoeling om de Bremerton toegankelijk te maken voor iedereen, maar ook om de natuurwaarde van het gebied te vergroten.

De Bremerton is toen opengesteld voor iedereen.
De toegankelijkheid is in de loop der tijd verhoogd door aanleg van:

  • Een picknickplaats bij de ingang aan de Hollanderbroeksestraat;
  • Wandelpaden in rondom het bos;
  • Over twee sloten zijn eerst bruggetjes aangelegd, maar later dammetjes met duikers;
  • Op drassige plaatsen zijn knuppelpaden aangelegd.

Bruggenbouwers in de BremertonWerken aan de paddenpoel
Versterken van de natuur gebeurde onder andere door:

  • Aanplanten van laagblijvende bomen en struiken van veel soorten aan de noordzijde van het bos langs de Eldense zeeg;
  • Creëren van open plekken in het bos door kappen of ringen van bomen;
  • Aanleg van een paddenpoel;
  • Ophangen van vogelnestkasten en vleermuiskasten.

Spelen en leren voor de jeugd

Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in 2005 hebben kinderen de eerste tipi gebouwd in de Bremerton. In 2014 stond die er nog steeds! Eind 2013 zijn op dezelfde plek in een kring bankjes van boomstammen en zit-/klim-palen geplaatst als speelplek en voor natuur-educatie.

Tussentijdse evaluatie in 2014

In 2014 hield Margreet Jellema een presentatie over de geschiedenis en ontwikkeling van de Bremerton, gezien vanuit de betrokkenheid van SOGN. Deze presentatie kun je hier onder beeld voor beeld terug kijken. Je kunt de presentatie ook hier downloaden als pdf-bestand.

Heb je ook interesse om mee te werken als vrijwilliger? Neem contact met ons op, wij zien je graag.

Vrijwilliger