Algemene info voor de landschapsvrijwilliger

Het onderhoud van de landschappen vindt vooral plaats vanaf begin november tot en met maart. In deze periode zijn we bijna elke zaterdagochtend bij particulieren wilgen aan het knotten of hoogstamfruitbomen aan het snoeien. Hierbij werken we samen met Stichting knotwilg en natuurontwikkeling uiterwaarden gemeente Heteren. De ene zaterdag werken we vooral bij particulieren in Elst/Driel, de andere zaterdag in de uiterwaarden van Randwijk/Heteren. De locatie en de soort werkzaamheden vind je op de Agenda.

  • We werken vanaf 9.30 uur tot ongeveer 13.00 uur.
  • Bij nat weer kunnen laarzen een uitkomst bieden.
  • Bij twijfelachtig of slecht weer laten we ’s morgens uiterlijk om 8.45 uur per mail weten of het landschapswerk wel of niet doorgaat.

Voor de landschapswerkers (knotters en snoeiers) heeft SOGN een aparte mailinglijst. Als je op deze mailinglijst staat wordt je op de hoogte gehouden van de werkzaamheden die we gaan uitvoeren. Je kunt jezelf op de mailinglijst voor landschapswerkers laten zetten door een mailtje te sturen naar Wim van Middelaar, wimgroennatuurlijk@ziggo.nl. Als je niet meer op deze mailinglijst wilt staan, geef dat dan ook even per mail door.

Veilig werken:

Veilig werken staat bij het werken in het landschap voorop. Daarom hebben we regels opgesteld die je terug vindt in de pdf veilig-werken-in-het-landschap. Lees deze bijlage vooraf eens door.

Een paar regels lichten we er uit:

  • Allereerst willen we benadrukken dat het de eigen verantwoordelijkheid van iedere volwassen vrijwilliger is om voor je eigen veiligheid, dat van je kinderen en dat van anderen te zorgen.

Verder kunt je aan een veilige werkplek werken door je aan de volgende regels te houden:

  • verspreid werken; sla telkens een boom over om in te werken zodat niet tegelijk gewerkt wordt aan twee naast elkaar staande bomen.
  • takkenslepers blijven uit de buurt van de zagers in de boom
  • kom je in de buurt van een knotter/zager in een boom, houdt dan altijd oogcontact
  • de knotter in de boom zorgt dat, ruim voor een tak gaat vallen, de omgeving van de boom vrij van takkenslepers is
  • dreigt er een tak te vallen, dan roept de knotter in de boom van te voren “van onderen.”