16 november SOGN in Landerij De Park

Aanstaande zaterdag 16 november gaan we de slieten opruimen die zijn achter gebleven op de Santackergaard, en de wilg die naast de grote Wilg staat die weeen week eerder geknot hebben. Prachtig werk geworden! Het hout dat er af kwam is grotendeels op De Parkse Gaard terecht gekomen, gedeeltelijk op de plek zelf. En er worden slieten bewaard voor een school in Veenendaal. Na het knotten was er een vergadering waarin we onder andere  Margreet bedankt hebben voor haar werk voor de stichting.

Te doen a.s. zaterdag:
– langs het schouwpad een nieuwe sliet zetten die is weg gevallen;
– bij de grote Wilg twee jonge slieten zetten, voor het geval die het begeeft;
– de jonge knotwilg die naast de oude staat ook knotten!
– het knothout opruimen en op een ril leggen;

Laat maar horen of je komt, dan is er koffie en thee. We beginnen half 10, tenzij het regent. Dan per app een afmelding.
Foto’s zijn welkom! begeleidende foto is van Margreet.

College Groene ruimte voor mens en dier, door Leo Starink

Universiteit van Overbetuwe | Groene ruimte voor mens en dier

Iedereen is welkom bij de laagdrempelige hoorcolleges van de ‘Universiteit van de bieb’. Kom naar de bibliotheken voor collegereeksen met uiteenlopende onderwerpen. Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en je te verdiepen in verrassende thema’s. Het college ‘Groene ruimte voor mens en dier’ is op 7-11-2019.

7 november 2019, van 20:00 tot 21:30 | Elst, Bibliotheek Elst
Kosten: leden en studenten € 2,50 | overige bezoekers € 4,-

Op deze link kunt u kaartjes bestellen.

Overleg over het activiteitenverslag en discussie in Landerij de Park

We starten om half 10 met een uur werken. Daarna is er koffie met taart in Landerij de Park. Daarna presenteren wij van half 12 tot half 1 ons beleid. Vooraf stuur ik je een activiteitenverslag en een aantal discussiepunten toe. Ook jullie inbreng over de keuze van knot- en snoeilocaties komt daart ter sprake.

Landelijke natuurwerkdag

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk heeft geen eigen locatie gekozen voor de Natuurwerkdag op 2 november, maar wil zich aansluiten bij stichting Knotwilg Randwijk en Heteren. Voor wie de uiterwaarden niet kent: een pracht locatie om je “buiten” te voelen. Klik op deze link om je op te geven.

Knotten gevolgd door…. koffie en een bespreking

De startdag van onze werkgroep Knotten is 9 november. De locatie is de Santackergaard net voorbij de Parkse Gaard, aan het schouwpad langs het Circuit gelegen. Het makkelijkste is denk ik je fiets bij de Parkse Gaard of Landerij te zetten.  Bel even als de locatie niet duidelijk is. .De grootste knotwilg van de buurt staat hier, die we vorig jaar hebben overgeslagen.

We starten om half 10 met een uur werken. Daarna is er koffie met taart in Landerij de Park, gevolgd door een presentatie met aansluitend discussie (zie volgende agendapunt.

Peertjes plukken in de Oostermeint

We gaan peertjes plukken op 18 oktober om 16 uur in het bosje Oostermeint van nu nog Staatsbosbeheer. Wie de nieuwe eigenaar wordt is nog niet bekend. Het bosje ligt aan de Lnngstraat in Driel. Met de auto is het alléén te bereiken via de rotonde op de Cora Baltussenallee.

Biodiversiteit langs de weg: Akkerranden dag

De agrariërs in Overbetuwe en Lingewaard zetten zich in om deze waardevolle en kleurrijke akkerranden terug te brengen in het landschap. In dit bijzondere project werken zij samen met de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, Park Lingezegen, LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging Lingestreek.

Om 10 uur is een feestelijke opening bij Landwinkel de Woerdt in Ressen. Op Landerij de Park is informatie van de verschillende groene groepen te vinden, in de vorm van een markt.

Er is een knooppunten fietsroute uitgezet langs alle kleurrijke akkerranden  in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, die je o.a. van deze site kunt downloaden.