SOGN werkzaamheden Oostermeint- en Bremertonbos

Deze werkdag is in de plaats gekomen van de verregende NL-Doet dag vrijdag 15 maart.

Maar misschien zijn er wel mensen die met de vervanging van deze dag willen meedoen  op zaterdag 23 maart, half 10 tot 12.30, met lekkere vegetarische soep van Thee van Toen om af te sluiten..

We beginnen met de Oostermeint aan de Langstraat. Het werk bestaat onder meer uit bramen maaien, wilgjes uittrekken en bomen planten.

groet Leo en Jan

SOGN snoeien aan De Wuurde net over het spoor

30 maart snoeien we  aan de Wuurde 87 net over het spoortje. Er staat nog een appeltaart in de vriezer, dus wie weet is er nog een stukje voor ons allemaal!
Dat is dan voorlopig de laatste keer dat we op zaterdagochtend snoeien en knotten.

SOGN werken aan Bremerton en Oostermeint

We werken een keer in de bosjes van Staatsbosbeheer, de Oostermeint en Bremerton. We beginnen op de Oostermeint waar we ook vrijdag 15 maart werken met NLDoet : het opruimen van oud hout, zodat we kunnen maaien met NLDoet. De Oostermeint ligt aan de Langstraat, tegenover nr. 8, 6661NK in Elst. We gaan ook met een groepje naar de poel daar, om te onderzoeken waar de 4 of 5 nieuwe notenbomen kunnen komen. Daar kunnen we ook kijken of er een goede hefboom wijze is om wilgjes naar het leven te staan die overal aan de rand van de poel opkomen.
Daarna gaan we naar de Bremerton, ik schat na de koffie om 11 uur, om een flinke boom weg te zagen die over het pad hangt daar, en natuurlijk ook even bij de poel te kijken die compleet opgeschoond is. De Bremerton ligt aan de Hollanderbroekse straat, tegenover nr. 47, de Oostermeint ligt aan de Langstraat.
Misschien tot dan?

SOGN, NL-Doet in Oostermeint

De NL Doet dag van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk is een kennismaking met natuurwerk.
De Oostermeint is een ruilverkaveling  bosje van Staatsbosbeheer. Er ligt een grote paddenpoel, een cirkel van 12 verschillende  fruitbomen, daaromheen een cirkel van Gieser Wildeman (stoofperen), en in een rand naar het bos toe Wilde fruitbomen, zoals die hier altijd al groeiden: Appel, Peer, Kers en Mispel. Bovendien hebben we drie jaar geleden een prachtig bijenhotel geplaatst voor solitaire bijen.
Het natuurwerk bestaat uit het vrij zetten van de jonge aanplant, het vrij maken van de oevers van de paddenpoel en het maaien van de binnencirkel van de fruitbomen.
Vrijdagmiddag 15 maart beginnen we om 12 uur met een korte uitleg van het werk, verdeling van de groepen en uitleg van de middag. Natuurlijk zorgen we voor thee en soep, en u zelf voor een boterham tussendoor. Doe wel laarzen aan, want het kan behoorlijk nat werk zijn, en misschien een extra paar droge schoenen en sokken? we stoppen 16 uur uiterlijk

Het bosje van Staatsbosbeheer aan de Langstraat maakt onderdeel uit van een grotere groep bosjes die met de ruilverkaveling van de jaren 80 aangeplant zijn. Er loopt een grote wandeling door heen, die voert langs Homoet, Fikkersdries van VITENS en de Bremerton. Langs Golfbaan Welderen kunt u ook nog doorlopen naar Park Lingezegen en Landerij de Park. Voor de wandeling  kunt u kijken op de website van overbetuwegroennatuurlijk.nl onder Wandelingen!

En natuurlijk moet u zich aanmelden op NLDoet.nl , Oostermeint nog mooier, bij Elst, natuurgebied, vrijdag..

SOGN en RH Gelderse werkdag in Ughelen

Landschapsbeheer Gelderland heeft een mooie gewoonte om ieder voorjaar een werkdag te organiseren ergens in Gelderland tegen het einde van het knotseizoen. Dit keer in Ugchelen  in samenwerking met SBB. Vaak een leuke manier om andere locaties te bekijken en mee te doen met een excursie of kleine attractie. Dus: kijk maar eens, en schrijf je in. Samen rijden kunnen we dan wel later regelen!

Meer informatie vind je op de website van Landschapsbeheer Gelderland.

SOGN Knotten aan de Raaijsestraat in Elst

Ondanks het onzekere weer toch een planning: a.s. zaterdag 9 februari knotten op de Raaijsestraat in Elst, van half 10 tot half 1.
Een pracht locatie, vlak bij Park Lingezegen, op een van de mooiste straatjes van Elst, of buurschap Raaijen.
Kom je ook, laat het even weten, dan krijg je koffie of thee, of een afbericht bij slecht weer.
De locatie is op de haakse hoek van de straat, bij een hele grote populier, ik zal het spandoek daar ophangen. Vanaf de Grote Molenstraat rijd je door het straatje, totdat de weg een bocht naar links maakt, net na nr. 4 aan de rechterkant. Daar is een hek dat toegang geeft tot het weiland en de paardenstal die achteraan staat.
Groet, Leo Starink