E-mail:

 

 

kikkerpoel

 

 

 

excursie

Welkom....


Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) is een organisatie die gevestigd is in Elst. De Stichting bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zorgt voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in onze gemeente.

Het onderhoud van het landschap vindt door een groep vrijwilligers vooral plaats vanaf begin november t/m maart. SOGN werkt in de plaatsen Elst, Driel, Herveld en Zetten. In deze periode zijn we bijna elke zaterdagochtend bij particulieren wilgen aan het knotten of hoogstamfruitbomen aan het snoeien.
Hierbij werken we samen met “Stichting Knotwilg” in Randwijk/Heteren. De ene zaterdag werken we vooral in Elst/Driel, de andere zaterdag in de uiterwaarden van Randwijk/Heteren.

 

Het Bremertonbos en het Oostermeintbos tussen Elst en Driel zijn twee van onze voorbeeldprojecten. In deze voorheen zeer drassige ruilverkavelingbosjes van Staatsbosbeheer, met eentonige begroeiing, zorgen we voor een grotere variatie in de begroeiing en hebben we de toegankelijkheid voor wandelaars sterk verbeterd.
In 2003 hebben wij in het Bremertonbos paden aangelegd en een poel laten graven. In 2010 hebben wij in het Oostermeintbos een fruitbomencirkel en een poel aangelegd. Het onderhoud van de paden en poelen wordt deels door onze vrijwilligers verricht. Ook zijn er op ons initiatief, samen met andere partijen, wandelroutes in de omgeving van deze twee bosjes aangelegd.

 

Verdere activiteiten van SOGN zijn:

  • In samenwerking met Steenuilenoverleg Nederland (STONE) plaatsten wij nestkasten voor steenuilen.
  • Enkele vrijwilligers geven voorlichting over vleermuizen. Zij zijn opgeleid op het gebied van vleermuizen die in gebouwen en huizen soms overlast veroorzaken. Zie ook de websites Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel) www.vlegel.org en www.vleermuis.net.    
  • De gemeente Overbetuwe gevraagd en ongevraagd adviseren over ecologische, de natuur betreffende, onderwerpen.
  • Organiseren openbare (peren/appel-)plukdagen voor belangstellenden.
  • Samenwerken met Staatsbosbeheer in o.a. Park Lingezegen.
De werkdagen voor het nieuwe knot- en snoeiseizoen zijn elk jaar vanaf eind oktober bekend. Kijk hiervoor onder de “Agenda” op deze website.

 

 

 

Als onze doelstellingen en activiteiten u aanspreken, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger of u kunt ons steunen met een donatie (zie contact).

 

De scholenprojecten, waarin de jeugd kan kennis maken met de natuur, krijgen aandacht op een aparte website: